INFORMASI DAFTAR MAHASISWA AKTIF SEMESTER GANJIL 2020/2021 IAIN JEMBER
LOGIN SIAKAD

<
NO URUT PRODI NIM NAMA Prodi Herregristasi Status
1 1 082131001 RESTU IRBATUR ROIDAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
2 2 082131011 ZAIDATUN NURIL HIKMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
3 3 082131012 M. FAHRULLAH JAMALUDDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
4 4 082131015 MISBAHUL MUNIR Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
5 5 082131020 SOFIAH NUR AINI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
6 6 082131021 FATHOR ROHMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
7 7 082131022 SITI MUTMAINNAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
8 8 082131024 NITA ULFA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
9 9 082131025 MUHAMMAD RIDWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
10 10 082131026 ATIROH SHOUMI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
11 11 082131027 MUHAMMAD WAHED Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
12 12 082131029 FITRI NUR AZIZAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
13 13 082131031 MOH HAFIDZ Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
14 14 082131032 ADI PUTRA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
15 15 082131033 M NAILULLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
16 16 082131034 NURUL ISTIQOMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
17 17 082131035 NUR AZIZAH SANDRA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
18 18 082141003 TRI MULYANING Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
19 19 082141005 NAFISATUL AMINAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
20 20 082141006 ENI NUR JANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
21 21 082141011 MAKHOLUB BABA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
22 22 082141012 AININ FADILAH WALUYO Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
23 23 082141013 ULYATUL MUSARROFAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
24 24 082141018 M. SHOFI ROIDIL UMAM Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
25 25 082141020 SUBAIDAH SALEH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
26 26 082141022 DAHLAN NUR BUSRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
27 27 082141026 RIZKY RIDHO MAULANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
28 28 082141027 AGUNG DWI RAHARJO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
29 29 082141028 ABDUL AZIZ Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
30 30 082141031 SYAMSUL ARIFIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
31 31 082141033 HOLIP Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
32 32 082141034 MUKHAMMAD KHAQQUL YAQIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
33 33 082141035 AHMAD MADANI RAHMATULLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
34 34 082141036 LIA AMELIA FAUZIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
35 35 082141047 ABDUL AZIZ Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
36 36 082141052 M ABDUL KARIM Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
37 37 082141055 FATHUR ROZY Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
38 38 082141056 MUHAMMAD IRSYAD FAHMI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
39 39 D20151002 DIRGAMAYA DEWASASRI HAIKAL AHMADA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
40 40 D20151003 AGIT MUGHNISSALAM Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
41 41 D20151004 MASRIFATUL LAILI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
42 42 D20151005 LINA DWI PURWANTI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
43 43 D20151006 ANDRE KURNIAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
44 44 D20151007 ANDI PAMUNGKAS Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
45 45 D20151008 AYU DATUS SHOLEKHAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
46 46 D20151009 SITI NUR HALIMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
47 47 D20151010 MOHAMMAD IRFAN FANANI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
48 48 D20151011 MOH AANG SOLIHIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
49 49 D20151012 RIDHATUL HASANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
50 50 D20151013 MUHAMMAD AMINULLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
51 51 D20151014 HANNA MUIDA OCTAVIANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
52 52 D20151015 KHOLIS Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
53 53 D20151016 MUNAWWAROH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
54 54 D20151018 ROSIDATUL HASANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
55 55 D20151020 RONI FIRDAUSI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
56 56 D20151021 ACHMAD RIZAL ROFIQI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
57 57 D20151023 ABDUR ROHMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
58 58 D20151024 WILDAN LUQMAN ROHAMULLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
59 59 D20151025 M. ALI NASIR Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
60 60 D20151026 BAIDAWI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
61 61 D20151027 YUSI PUTRI LAILATUL MUSYARROFAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
62 62 D20151028 NUR FITRI AYU WULANDARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
63 63 D20151030 M.QORINATUL WIDHED Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
64 64 D20151031 AHMAD NAUFAL Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
65 65 D20151032 AHMAD HISYAM NUGROHO Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
66 66 D20151033 NUR AINI MASRUROH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
67 67 D20151034 IZZUDDIN MALIK Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
68 68 D20151035 AHMAD FAHIM BAWANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
69 69 D20151037 MUHAMMAD ELDIYAS ZARKASYI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
70 70 D20151038 MUHAMMAD GUFRON Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
71 71 D20151039 DINDA AYU MAHARANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
72 72 D20151040 BABRUR ROSYID Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
73 73 D20151041 ACHMAD HILMI HIDAYATULLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
74 74 D20151043 SITI AISYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
75 75 D20151044 DIROYATUN NAFISAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
76 76 D20151045 FARRAS PUTRA ABDHY Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
77 77 D20151047 TAUFIKUR ROHMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
78 78 D20151048 DIAN CAHYANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
79 79 D20151049 DHEKY AINOL YAKIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
80 80 D20151050 MOHAMMAD JAMIL Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
81 81 D20161001 SITI NUR FAIZAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
82 82 D20161002 DINDA NADIA AFFIFAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
83 83 D20161003 RAHMAT FAJAR TRI KURNIA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
84 84 D20161004 ANIKMATUS AL SAJAWI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
85 85 D20161005 ANISSYATUS SHOLIKHAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
86 86 D20161006 AFIFUR RAHMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
87 87 D20161007 IFTITAH DIAN HUMAIROH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
88 88 D20161008 FIANATUL HASANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
89 89 D20161009 RENI RAHMAWATI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
90 90 D20161010 NURIA FINA MAULIDA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
91 91 D20161011 ROZALIA MAGHFIRO Komunikasi dan Penyiaran Islam N C
92 92 D20161012 NEVI MASRUKHATIN HIDAYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
93 93 D20161013 NURUL ISTIQOMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
94 94 D20161014 ATHIQOTUT THIBA`IYYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
95 95 D20161015 QOMARRUDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
96 96 D20161016 SITI KULSUM Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
97 97 D20161017 ROSDA ITAUS TSANIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
98 98 D20161018 CHENDY OLGA IRAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
99 99 D20161019 LUTFIANA NINGRUM WARDANIATI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
100 100 D20161020 AZKA AL MAULIDI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
101 101 D20161021 ALAN NURIL MUBIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
102 102 D20161022 TYJANY SYIFA`UL QOLBI P. K. Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
103 103 D20161023 NUR MOH SYAIFUDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
104 104 D20161024 NUR AINI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
105 105 D20161025 AKHMAD RIZAL AKHWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
106 106 D20161026 IDA SELVIANA MASRUROH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
107 107 D20161027 MOCH. MUNIR ZAKKI AL AMIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
108 108 D20161028 MUHAMAD ASADDUDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
109 109 D20161029 VIONA ALVIONIZA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
110 110 D20161030 AHMAD ZIMAMUL WAFA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
111 111 D20161031 MUHAMMAD GHANI RAMADHAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
112 112 D20161032 HANIFATUS SHALEHA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
113 113 D20161033 HOIRIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
114 114 D20161034 LULUK KHOLIQOH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
115 115 D20161035 FAJRIYATUL BAYATI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
116 116 D20161036 MUHAMMAD SYAIFUL ULUM Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
117 117 D20161037 LIYA NIKMAH JAZHILA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
118 118 D20161038 HASAN NADAY Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
119 119 D20161039 MUHAMMAD AMINUDIN AL-KHOLIS Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
120 120 D20161040 RIZA AHYUNI ZAKIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
121 121 D20161041 KHAIRUR RIJAL TJOTJONA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
122 122 D20161042 RIJALULLAH PANATAGAMA WR Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
123 123 D20161043 REZKI RAHMA HANDAYANI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
124 124 D20161044 M. IMDAD AL - MAULIDY Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
125 125 D20161045 RIZAL AMIRULLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
126 126 D20161046 M.MUZAMMIL NURUL ARIFIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
127 127 D20161047 FEBRIANA EKA PRISILIA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
128 128 D20161048 M. SALSABILA AL FIQOINI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
129 129 D20161049 RISKI ARIMBI W Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
130 130 D20161050 AHMAD NUR HIDAYATUL IKHWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
131 131 D20161051 MOHAMMAD SYAIFUL AMIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
132 132 D20161052 CICY IRANA DEWI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
133 133 D20161053 SITI MU'AROFAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
134 134 D20161054 NOVITA ANGGRAINI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
135 135 D20161055 FUJI TIAS HARI WINARNO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
136 136 D20161056 LAILATUL QOMARIAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
137 137 D20161057 MOH. NUVAL RAMDANI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
138 138 D20161058 SUMIATI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
139 139 D20161059 NITA KURNIAWATI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
140 140 D20161060 DELFI NIHAYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
141 141 D20161061 DINA MIYA YULI TRI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
142 142 D20161062 NADIA DWI NAILA PUTRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
143 143 D20161063 ZAKIYATUL LAILA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
144 144 D20161064 IZZATUL ADILAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
145 145 D20161065 ABDUL HAFIDZ ARDIANS Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
146 146 D20161066 LIA SELVIANA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
147 147 D20161067 MALIKA BULQIS KAMILIA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
148 148 D20161068 WILDAN MUKHLISHAH SYAFA'AH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
149 149 D20161069 SITI ISTIANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
150 150 D20161070 GUFRON AFANDI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
151 151 D20161071 ANDIKA BAGUS BUDIANTO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
152 152 D20161072 MUHAMMAD KHAFID SUYUTHI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
153 153 D20161073 RIMA MELATI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
154 154 D20161074 FAHDINA INAS MAULAYA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
155 155 D20161075 MUHAMMAD KHOIRUL UMAM Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
156 156 D20161076 M SEFRA AIDIYANTO Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
157 157 D20161077 EVI FAIZATUL MAGFIROH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
158 158 D20161078 CINDI FEBRI WULANDARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
159 159 D20161079 MACHMUDA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
160 160 D20161080 RISKI PRATAMA PUTRA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
161 161 D20161081 MUHAMMAD NURUL YAQIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
162 162 D20161082 AINUL MUBAROK Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
163 163 D20171001 INDAH NURUL ULA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
164 164 D20171002 VERONICA OCTAVINA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
165 165 D20171003 WIDYA SARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
166 166 D20171004 YUNIAR LAILATUL MAHFIROH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
167 167 D20171005 M. ARIFAN ABDI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
168 168 D20171006 QUROTA A Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
169 169 D20171007 ZAILIFIAH ARINIL HAQ Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
170 170 D20171008 MUHAMMAD SIDKIN ALI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
171 171 D20171009 OKKI NILA PRIMASARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
172 172 D20171010 KHOTIMATUL HUSNA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
173 173 D20171011 FIRDATUS SOLEHA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
174 174 D20171012 IKA FITRI NURWATI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
175 175 D20171013 AFRISA MULYANI PUTRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
176 176 D20171014 SITI MUNAWWAROH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
177 177 D20171015 RISKA AYU AMBARWATI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
178 178 D20171016 KOMARIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
179 179 D20171017 SITI NURFADILLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
180 180 D20171018 AJI ARIFURRAHMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
181 181 D20171019 DWI RISKY ANGGRAENI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
182 182 D20171020 AHMAD MA`MUN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
183 183 D20171021 RENDI MAULANA FIRDAUS Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
184 184 D20171022 ICHSAN AN IM Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
185 185 D20171023 LILIS ROMADHONI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
186 186 D20171024 M IMAD HAMDY Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
187 187 D20171025 SITI MUFLIHATUR ROHMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
188 188 D20171026 ZAHROTUN NIKMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
189 189 D20171027 SITI MAGHFIRO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
190 190 D20171028 WASILATUL MAULIDA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
191 191 D20171029 FITRIYATUL UMMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
192 192 D20171030 IMAM MALIK HAKIM Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
193 193 D20171031 ALIVIA INTAN PERMADANI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
194 194 D20171032 AFIYAH ALIFAH FITRIAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
195 195 D20171033 ABDUL FATAH ANDRE RAFI KURNIANSYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
196 196 D20171034 QURROTUL NAFIAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
197 197 D20171035 NUR DIANA AZIZAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
198 198 D20171036 NIRMALA DEWI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
199 199 D20171037 IZZA AFKARINA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
200 200 D20171038 DIAH AYU WULANDARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
201 201 D20171039 MUHAMMAD ADHI SURYA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
202 202 D20171040 M. IMAM TANTOWI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
203 203 D20171041 CHELE SUSILOWATI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
204 204 D20171042 DEWI WULANDARI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
205 205 D20171043 ENGGAR PRASETYO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
206 206 D20171044 FITRIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
207 207 D20171045 SILMI NAFIDA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
208 208 D20171046 ASIROTUL MAHFUDHOH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
209 209 D20171047 FAIRIYANTO ALFANDDY FIRMANZA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
210 210 D20171048 MILA NUR SAPUTRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
211 211 D20171049 HASDIAN GUNAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
212 212 D20171050 NURIL ANWARIL FATA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
213 213 D20171051 ARI SHALAHUDDIN FATWA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
214 214 D20171052 SITI NAILA ADIBA HASNI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
215 215 D20171053 SILVI MUKAROMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
216 216 D20171054 SITI MASRUROH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
217 217 D20171055 TAUFIQ NOVAL ARDIYANTO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
218 218 D20171056 MUHAMMAD ANWAR RIFQI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
219 219 D20171057 MUSYARRAFATUL MAHBUBAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
220 220 D20171058 WILDATUZ ZAKIAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
221 221 D20171059 SITI SARIDATUL UMAMMUN NAWALATUL FAROH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
222 222 D20171060 NURUL LAILI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
223 223 D20171061 ISNAINI IRA HABIBI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
224 224 D20171062 EKI SETIYAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
225 225 D20171063 AHMAD KHOLIL WIDY ABDURRAHMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
226 226 D20171064 MOHAMMAD IMRONI YUSUF Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
227 227 D20171065 REZA ROSITA DEWI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
228 228 D20171066 FADILATUN NAIMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
229 229 D20171067 SAHID Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
230 230 D20171068 VELLA YENES FARINDA SARI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
231 231 D20171069 INDANA ZULFA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
232 232 D20171070 ADE APRYANIS DINI SAPUTRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
233 233 D20171071 AFIFAH PUTERI LUTFITASARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
234 234 D20171072 FAHMI ROYHAN NADHIF Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
235 235 D20171073 DZINNUROINI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
236 236 D20171074 VAYLASUFAH SELMA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
237 237 D20171075 IMAM FATHONI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
238 238 D20171076 IENDANA KHOERUNNISSA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
239 239 D20171077 MUHAMMAD SYIFAUL ANAM HIDAYATULLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
240 240 D20171078 KIKI NUR LAILIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
241 241 D20171079 MUHAMMAD AFIF HIKMAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
242 242 D20171080 FAIZOL UMAM Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
243 243 D20171081 SITI ROFLIAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
244 244 D20171082 MOHAMMAD YUSRIAN ADITYA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
245 245 D20171083 NURUL LAILI SA'ADAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
246 246 D20171084 VICKY HIDAYAT Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
247 247 D20171085 IZZA LATIFA ALKARINA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
248 248 D20171086 MOHAMMAD ADHI PRIYO SEMBODO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
249 249 D20171087 NUR ALIFAH R. Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
250 250 D20171088 MOH. FUADIS SHOBIRIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
251 251 D20171089 FAHRUR ROSI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
252 252 D20171090 M. BADRUS SHOFI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
253 253 D20171091 IMAM SYAFII Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
254 254 D20171092 MOHAMMAD AHSANUL FIKRI GHOZALI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
255 255 D20171094 HOLIL HAMDANI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
256 256 D20171095 NADYA CYBIELLA VIDDYNI KANAFILLA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
257 257 D20171096 QUBAILATUL MUKARROMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
258 258 D20171097 MUHAMMAD ULIL QUTHBUL AMIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
259 259 D20171098 IMAM MAHBUBI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
260 260 D20171099 ISNAINI KAMILAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
261 261 D20171100 MOHAMMAD DIRHAM MUZAKI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
262 262 D20171101 ARULAN WAHYU MAHARDIKA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
263 263 D20171102 LAZIMATUZ ZAHRO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
264 264 D20171103 MUHAMMADROIYAN KAESI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
265 265 D20181001 DINI DWIKONI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
266 266 D20181002 IRFAN MAULANA HAQIQI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
267 267 D20181003 MUHAMMAD NUR KHAFI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
268 268 D20181004 EDY MASKHURI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
269 269 D20181005 FARIKHATUR ROHMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
270 270 D20181006 MOH AMIN RISQI MAULIDI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
271 271 D20181007 AHMAD WAFIUDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
272 272 D20181008 HAMIDATUS SA`DIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
273 273 D20181009 NUR FITRIYANA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
274 274 D20181010 TAMARA MAYLYANA PUTRI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
275 275 D20181011 APRILIA RAHMAWATI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
276 276 D20181012 NUR DIANA KHOLIDAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
277 277 D20181013 NISA MAHARANI PUTRI PRATAMA NURIYAHSARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
278 278 D20181014 WAHYU RETNO ANJANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
279 279 D20181015 MUHAMMAD IMAM JAZULI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
280 280 D20181016 IZZA NUR KIPTIA WAIL Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
281 281 D20181017 HANA`UL MAHSHUNAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
282 282 D20181018 HALIMATUS SA`DIAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
283 283 D20181019 RANA SALSABILLAH SUNDARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
284 284 D20181020 BUDI HERMAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
285 285 D20181021 DEWI ASTUTIK NUR HIDAYATI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
286 286 D20181022 FADILAH LAILATUL JANNAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
287 287 D20181023 FATMA KARTIKA SARI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
288 288 D20181024 AULIYA LIDYA SAFA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
289 289 D20181025 SITI AZIZAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
290 290 D20181026 ROHMATUL HIDAYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
291 291 D20181027 GABRIELLA ADVANI MILLENIA FANTY AKHMAD Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
292 292 D20181028 ROEMI INDAH SARI A. Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
293 293 D20181029 LUTFI MASDUKI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
294 294 D20181030 VELLIN NUR FITRIAH NAWANG SARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
295 295 D20181031 DENI INDRA SAHARA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
296 296 D20181032 IFAH NUR FADILAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
297 297 D20181033 AYYINATUL LUTHFIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
298 298 D20181034 NUVA NUR KARIMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
299 299 D20181035 AKHMAD IZZUDDIN RAFI KHILMI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
300 300 D20181036 UMI LAILATUS SA`DIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
301 301 D20181037 KISYA MARGARETA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
302 302 D20181038 ACHMAD WILDAN IMAMI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
303 303 D20181039 CAHYANI WULANDARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
304 304 D20181040 SHEILA HALIMATUS SUHRO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
305 305 D20181041 MUHAMMAD GALIH SYUKRON ABDILLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
306 306 D20181042 ANDIKA PRATAMA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
307 307 D20181043 NADIA FENI ISDIANTI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
308 308 D20181044 SITI SYARIFAH AZELAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
309 309 D20181045 ALI MUSTOFA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
310 310 D20181046 MUHAMMAD HILMAN FIKRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
311 311 D20181047 MOH. HASAN BASRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
312 312 D20181048 NURAINI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
313 313 D20181049 AHMAD YUDI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
314 314 D20181050 DWI YULIANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
315 315 D20181051 SYAIDAH ROSYIDA ROSYID Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
316 316 D20181052 AINUN MAR`ATUS SHOLEKHAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
317 317 D20181053 NURUL HALIMATUS S Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
318 318 D20181054 QURROTUL AINI N Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
319 319 D20181055 MOHAMMAD ID'HAM NAVIER MUHIDDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
320 320 D20181056 AHMAD RIZA MUHAIMIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
321 321 D20181057 MIRZA 'ISYITYAAQUL HAQ AL HASANY Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
322 322 D20181058 RIZAL NUR YAHYA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
323 323 D20181059 ABDUL FATAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
324 324 D20181060 RAHMAT HAFIZH FADHLUL AKBAR Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
325 325 D20181061 HANI MUSTOFA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
326 326 D20181062 EDWIN MAHBUBI SYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
327 327 D20181063 ILHAM RIYANTO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
328 328 D20181064 MUHAMMAD.AINUN NAJIB Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
329 329 D20181065 WINDI AULIA SARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
330 330 D20181066 PUTRI YULIANTI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
331 331 D20181067 SYAFINATUN NAJA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
332 332 D20181068 WILDATUL HASANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
333 333 D20181069 AHMAD FARHAN HAMID Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
334 334 D20181070 CINTIA MIRANDA PUTRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
335 335 D20181071 ACHMAD PRAYOGI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
336 336 D20181072 FITRIA WULANDARI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
337 337 D20181073 HAMDAN WAHIDI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
338 338 D20181074 DELI MELIA SAFARA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
339 339 D20181075 ROBITH MUHAMMAD FAJRI AL FALAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
340 340 D20181076 MUHAMMAD YUSUF QOMARUZ ZAMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
341 341 D20181077 FIRDA YULIANI AMALIA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
342 342 D20181078 KHOLIFATUL MUNAWARAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
343 343 D20181079 ABU YAZID AL-BASTOMI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
344 344 D20181080 FAHREZA FIRDAUS EL YASA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
345 345 D20181081 HUZAIMATUL HILALIA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
346 346 D20181082 THORIQ EKA SUDRAJAT Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
347 347 D20181083 ISTIFAR SAWADEE Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
348 348 D20181084 NENNY MELLYNIA AGUSTIN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
349 349 D20181085 FARICH SYIHAB RAMADHAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
350 350 D20181086 MOHAMMAD MUZAQQI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
351 351 D20181087 JAUHAROTUN MAKNUNAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
352 352 D20181088 RAISA NURUL QORIRAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
353 353 D20181089 JULYANE RACHMATULLAH FIRDAUS Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
354 354 D20181090 SITI NUR AFIFAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
355 355 D20181091 LULUK TRI UTAMI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
356 356 D20181092 DANY IRSYAD IRKHOMY Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
357 357 D20181093 AHMAD TAFRIHUL WILDAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
358 358 D20181094 RUHIL CANDRA WINATA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
359 359 D20181095 EKO WAHYUDI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
360 360 D20181096 HAMDAN HIDAYATULLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
361 361 D20181097 MOH WASIL ALI RIDHO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
362 362 D20181098 TITIN NADHIROH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
363 363 D20181099 RAHMAN JAELANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
364 364 D20181100 MOCHAMMAD ALI WAFA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
365 365 D20181101 SOFIA NABILA MAULIDA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
366 366 D20181102 ROKHIMI YAZID Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
367 367 D20181103 ULIL ALBAB Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
368 368 D20181104 MUCHAMMAD RIFKY FAUDZI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
369 369 D20181105 BOGY IHZA YUDHANTO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
370 370 D20181106 MUSTIKA SALSABILA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
371 371 D20181107 NUNUNG TRI MULYANI PUTRI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
372 372 D20181108 MOH. RIFQI RAMDHAN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
373 373 D20181109 ALIF WINAS MAHARDHIKA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
374 374 D20181110 ASLAM HOSEN Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
375 375 D20181111 MUHAMMAD HILDAN HALIKI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
376 376 D20181112 RIDHO ALAMSYAH RAMADHANI Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
377 377 D20181113 RIKO SATRIYA WIRAYUDA Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
378 378 D20181114 DEVA LAILA RAMADHANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
379 379 D20181115 NUR SYAFA`AH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
380 380 D20181116 BOBI SUGIANTO Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
381 381 D20181117 A. FAWAID ZAINURROHMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
382 382 D20181118 MOCH AGEL DOYFI AFHAMI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
383 383 D20181119 SURACHET MAHILEH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
384 384 D20181120 LUTHFIL LAILATUL HIDAYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam Y A
385 385 D20191001 LAILATUL QODRIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
386 386 D20191002 SULISFIA DWI CAHYANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
387 387 D20191003 NOER FAJRIYATUL MASLAHAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
388 388 D20191004 FAIKATUL NISA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
389 389 D20191005 DIAS ERFAN ERLANGGA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
390 390 D20191006 INAYATUL FAJRIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
391 391 D20191007 ARINI IZZAKA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
392 392 D20191008 MUHAMMAD FAHIM SYAFA'AT Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
393 393 D20191009 DILA NURWULANDARI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
394 394 D20191010 NIDA SEFRINA HADI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
395 395 D20191011 ASQY ELVIAN SURYA MAULANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
396 396 D20191012 ISMATUL MAULA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
397 397 D20191013 KHOZINATUL ASRORIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
398 398 D20191014 DEFIAS DWI REZIZITA AQIDATUL IZZAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
399 399 D20191015 ANIQOH SUSILO WATI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
400 400 D20191016 AHMAD TEDY ALLFIAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
401 401 D20191017 MUHAMMAD FAJAR MAULANA ELY Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
402 402 D20191018 AMARTYANA ADININGSIH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
403 403 D20191019 SYAQRAH KARARA AZZEN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
404 404 D20191020 MOH. JEFRI AS-SHAURI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
405 405 D20191021 JENG AYU ATIKAFITRI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
406 406 D20191022 ILHAM AMRULLOH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
407 407 D20191023 NADYA NURUL ISLAMI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
408 408 D20191024 AYU LESTARI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
409 409 D20191025 HISIEN KHOFIAH FARAWANSA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
410 410 D20191026 MOHAMMAD HANAFI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
411 411 D20191027 MIFTAHUL HASANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
412 412 D20191028 DEWI FATIMAH AHMAD Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
413 413 D20191029 WIWIN ANGGRAINI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
414 414 D20191030 NAIMATUL MUNAWAROH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
415 415 D20191031 NAYLI MASRUROH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
416 416 D20191032 ATIYAH ARIFIANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
417 417 D20191033 NABILAH SULISTYAWATI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
418 418 D20191034 MUHAMMADD NUR IKHSANUDDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
419 419 D20191035 MUTIARA FISSABILILLAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
420 420 D20191036 MOHAMMAD HAFI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
421 421 D20191037 QURROTUL AINI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
422 422 D20191038 NURUL YAQIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
423 423 D20191039 SITI AISYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
424 424 D20191040 SEPTIAWAN DWI CAHYO Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
425 425 D20191041 SHOFIYUL UMAM Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
426 426 D20191042 Alvion eky thorieq Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
427 427 D20191043 CICIK RAHAYU Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
428 428 D20191044 LAILATUL FARIKHA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
429 429 D20191045 ZIDQI MUDHAR Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
430 430 D20191046 MUHAMMAD GHAMAL SYAH KOTO Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
431 431 D20191047 AJENG DWI CAHYANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
432 432 D20191048 RIO RIZKI APRILIAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
433 433 D20191049 Riza Anastasya Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
434 434 D20191050 MUHAMMAD IZZUL AFIF Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
435 435 D20191051 IVATUL HASANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
436 436 D20191052 AHMAD MUHAMMAD IHYA' AL MASYHAR Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
437 437 D20191053 ROSIFATUL A'INIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
438 438 D20191054 NURUL INAYATUL ULYA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
439 439 D20191055 KHIKMATUL LAILIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
440 440 D20191056 ULFA RACHMANIA RAMADHANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
441 441 D20191057 ACH. IFAN AFFANDI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
442 442 D20191058 INAYAH INDA MUFIDA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
443 443 D20191059 M. GHOZI AMANULLOH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
444 444 D20191060 YULIANA BEILIA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
445 445 D20191061 MUHAMMAD FAHRURROZI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
446 446 D20191062 MOHAMMAD ISHARUDDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
447 447 D20191063 ABDUL MAJID Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
448 448 D20191064 MOHAMMAD ZAKKI HASAN TIFANU Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
449 449 D20191065 FIKRI NABIL MUZAKKI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
450 450 D20191066 ARIF IRWANSAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
451 451 D20191067 TUTUT INDRIANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
452 452 D20191068 USWATUN HASANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
453 453 D20191069 FIQIH NURHIDAYH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
454 454 D20191070 RIVALDO ADI SAPUTRA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
455 455 D20191071 MUFLIHATUS SA'ADAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
456 456 D20191072 DINDA ROHMANIA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
457 457 D20191073 DEWI YULIANA NINGSIH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
458 458 D20191074 JAZA ARROZAQ Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
459 459 D20191075 RISKI ADITYA RAHMAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
460 460 D20191076 FAIZ AL ROSYID GUNAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
461 461 D20191077 AHMAD RAMZI RAMDANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
462 462 D20191078 IZZA AFKARINA ZAIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
463 463 D20191079 HUSAIN MUHDLOR Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
464 464 D20191080 ANANDIWAN PRAWIRA Z Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
465 465 D20191081 IMRON ASYARI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
466 466 D20191082 WAHYU EKA PRATAMA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
467 467 D20191083 IKLIMAH AININNISAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
468 468 D20191084 MILIKA KHOIRUN NISA'I Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
469 469 D20191085 YOGI HERMAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
470 470 D20191086 M FAIZ HIDAYAT Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
471 471 D20191087 FAIDATUL HIKMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
472 472 D20191088 HAFID ABDURRAHMAN WAHID Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
473 473 D20191089 M. LABIB ALBARIZI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
474 474 D20191090 SALMAN BARIZI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
475 475 D20191091 INDAH NIHAYATI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
476 476 D20191092 USWATUN HASANAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
477 477 D20191093 AHMAD FIKRU MUSTOFA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
478 478 D20191094 M. NAIBUL ANSORI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
479 479 D20191095 DLIYA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
480 480 D20191096 YODA YUSRON MA`RUF Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
481 481 D20191097 MOHAMMAD KHADIQ ANWAR Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
482 482 D20191098 MOHAMMAD KAFIN ADZKA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
483 483 D20191099 ARI ASISAKA CHALIQ PUTRA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
484 484 D20191100 NUR IKHSAN ADHITAMA PUTRO Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
485 485 D20191101 DWI SUGESTI MEGAMUSLIMAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
486 486 D20191102 DIVA JESICCA TRIANASARI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
487 487 D20191103 NUR FADILAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
488 488 D20191104 FIRDAUS FEBRIAN ADE Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
489 489 D20191105 NURUL AFIFAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
490 490 D20191106 LUTFII MEI DAMAYANTI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
491 491 D20191107 DYAH AYU KURNIANINGRUM Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
492 492 D20191108 MUSRIFATUS SHOLEHAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
493 493 D20191109 HAIRUDDIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
494 494 D20191110 FADHAL ANSHARI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
495 495 D20191111 DUDDIN KAMIL ANNAWAWI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
496 496 D20191112 SALSABIELA MUADZ ASHAR Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
497 497 D20191113 RIZKY MAULIDHAN IMANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
498 498 D20191114 IRMA FIRNANDA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
499 499 D20191115 KHOIRUNISA PUTRI ARBINA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
500 500 D20191116 AINUL YAKIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
501 501 D20191117 MUHAMMAD HASBI MZ Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
502 502 D20191118 VICKY DARMAWANSYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
503 503 D20191119 MAHMUD Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
504 504 D20191120 RIZQI AMALIA SAFITRI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
505 505 D20191121 TITIN SUPRIHATIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
506 506 D20191122 ALTHAF RIZQULLAH SUHARTO Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
507 507 D20191123 REZIANA NABILA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
508 508 D20191124 MOCH RAFLI ALMADANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
509 509 D20191125 LAILATUL FITRIA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
510 510 D20191126 DARISATUL IRSYADAH EFENDI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
511 511 D20191127 MUHAMMAD LUDFI MUBAROK Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
512 512 D20191128 KHAULA ZULFA YUSUF Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
513 513 D20191129 QUROTA A`YUNI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
514 514 D20191130 SABRINA AULIA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
515 515 D20191131 MAULANA WAHID WICAKSONO Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
516 516 D20191132 M. ABDUL ROZAK MUBAROK Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
517 517 D20191133 HALIMATUS SA`DIYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
518 518 D20191134 MUHAMMAD SHOLIHIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
519 519 D20191135 ABDUR ROHMAN MUAFFA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
520 520 D20191136 UMMI NURIYA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
521 521 D20191137 SULIANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
522 522 D20191138 AULA IZZATIN AINY Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
523 523 D20191139 MUHAMMAD IMAM GHOZALI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
524 524 D20191140 ELOK PUTRI ASMIATI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
525 525 D20191141 SINTA EKAK OKTAVIANI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
526 526 D20191142 WASIL Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
527 527 D20191143 DONI KURNIAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
528 528 D20191144 ALWI HASAN HUMAINI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
529 529 D20191145 MOH HABIB HUSIN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
530 530 D20191146 INTAN ZULFA ROIVITA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
531 531 D20191147 TANTRI APRILIA ANGGRAINI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
532 532 D20191148 ALVENA DEA SAPUTRI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
533 533 D20191149 SELFIANA Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
534 534 D20191150 ADI KURNIAWAN Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
535 535 D20191151 MANAF NURFAIZI Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
536 536 D20191152 ACHI WILFA INSYAH Komunikasi dan Penyiaran Islam N P
537 1 082132004 FATHOR ROZI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
538 2 082132008 FAIQOTUN NI`MAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
539 3 082132012 RIZAL TANJUNG FIRDAUS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
540 4 082132017 SUNARTIKA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
541 5 082132018 FIKRI AMIL MUTTAQIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
542 6 082132021 ACHMAD SYADID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
543 7 082132024 AHMAD ROFIQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
544 8 082132025 MUHAMMAD MAIMUN HASAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
545 9 082132027 ABIED MAULANA SOFA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
546 10 082132029 MUFROIL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
547 11 082132034 SA DULLAH MUSA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
548 12 082132036 AHMAD FIDA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
549 13 082132038 ROZIQ MA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
550 14 082132040 SULTHAN FATHANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
551 15 082132042 TABRANI IBRAHIM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
552 16 082132045 ABDUL MUQID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
553 17 082132046 ERLANGGA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
554 18 082132047 ZUHDI IBADURRAHMAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
555 19 082132053 RAHMAT FAUZI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
556 20 082132056 DWI WAHYU PRASETYO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
557 21 082132059 SOFIATUL JANNAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
558 22 082132060 RIZKIYA FAUJI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
559 23 082142001 ICA ANISA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
560 24 082142005 SITI KHOZINATUL KHOIROT Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
561 25 082142007 NAILA ISTIQOMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
562 26 082142008 M. RIFQI SANJAYA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
563 27 082142009 AHMAD LUBBUL KHILMI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
564 28 082142010 MOH.NASHIHUR RIDWAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
565 29 082142011 SITI KHOLIFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
566 30 082142013 MAHFUDZ RIZAL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
567 31 082142018 AHMAD LUTFI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
568 32 082142021 ANDY FIRMANSYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
569 33 082142025 ZULFA KAMILA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
570 34 082142031 SITI HANDANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
571 35 082142032 MASYHUDI KAMAL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N C
572 36 082142033 ACHMAD DANY AL-QURNY Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
573 37 082142036 SITTI AMINA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
574 38 082142040 MIFTAKHUS SHOLIKHAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
575 39 082142042 ARIFATUL MUNIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
576 40 082142046 RUNNA MAIMANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
577 41 082142047 IZZA QURROTA A'YUN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
578 42 082142048 HEFI NUR SETYANINGSIH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
579 43 082142050 HANIKATUL MAHFIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
580 44 082142058 AZIMAH SRI LESTARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
581 45 082142059 FADILAH AR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
582 46 082142060 IYOH MUSIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
583 47 082142061 DYAH SULISTIYO RINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
584 48 082142064 SHULHAN KHOLIDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
585 49 082142067 LILIS SURYANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
586 50 082142068 MUHAMMAD TAUFIK ALBAROKAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
587 51 082142069 AMMAR ABDUL KARIM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
588 52 082142070 UMAR FARUQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N C
589 53 082142072 ABDULLAH FIKRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
590 54 082142073 MUAMMAR M NUR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
591 55 082142078 AHMAD KHOIDIR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
592 56 082142079 SUGIANTO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
593 57 082142080 SUBHAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
594 58 082142082 AGUS JAILANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
595 59 082142084 AMIRUDDIN NAIBAHO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
596 60 082142085 HAMZAH IMADUDDIN HAKIM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
597 61 082142086 ANDI WIDIANTO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
598 62 082142088 FATAN MUSTAQOF Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
599 63 082142091 JUMA USMAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
600 64 082142092 MUHAMMAD GHONIM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
601 65 082142093 HASRUL PATING Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
602 66 082142095 FASHICHUL LISAN SHIDQIE Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
603 67 082142097 EDI PURNOMO SARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
604 68 082142098 MUHAMMAD SIDIQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
605 69 U20151002 BARON FUADILA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
606 70 U20151003 DIAH AYU METASARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
607 71 U20151004 RESTU DANU IQBAL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
608 72 U20151005 ROFIATUL HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
609 73 U20151007 UMI MASRUROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
610 74 U20151008 HIFNI FACHRI ALIEF Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
611 75 U20151010 NUR HAVIDLATUS SHOFIAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
612 76 U20151011 SRI DEVI PERMATASARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
613 77 U20151013 AHMAD FAUZAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
614 78 U20151014 ULIMIYATUL JANNAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
615 79 U20151015 HAFIDIL MABRUK Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
616 80 U20151016 SYAHRUL HAMID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
617 81 U20151017 HAIRIL ANWAR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
618 82 U20151019 LALU MARWAN DAHLAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
619 83 U20151020 RIO HADI SAPUTRA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
620 84 U20151021 MUHAMMAD RAHMADANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
621 85 U20151022 MOH. NURUL ANAM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
622 86 U20151024 MUHAMMAD ADIL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
623 87 U20151026 RAHMAD SHOLIHIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
624 88 U20151027 MUH. SUPARLAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
625 89 U20151028 NUR HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N C
626 90 U20151030 HUSNUL HATIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N C
627 91 U20151032 HASAN ALI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
628 92 U20151034 VANYA IRONIES Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
629 93 U20151036 FATIMAH NIDA ULJANNAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
630 94 U20151037 YULIANA TAUFIQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
631 95 U20151038 QURROTUL AINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
632 96 U20151039 DIANA SA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
633 97 U20151040 KHUBBIBATUL MASRUROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
634 98 U20151041 HASBELA ARDINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
635 99 U20151042 HUSNIATIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
636 100 U20151043 INDRAWATI KARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
637 101 U20151044 WIWIK HANDAYANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
638 102 U20151046 AISYAH SHABRINA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
639 103 U20151047 ROCHMATUL HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
640 104 U20151048 FITRIAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
641 105 U20151050 NUR HALIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
642 106 U20151051 WIWIN HORISKA SARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
643 107 U20151052 ISVINA UNAI ZAHRAYA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
644 108 U20151053 MUYASSAROFATUS SOLEHAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
645 109 U20151054 LU'LUIL HUSNUL HOTIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
646 110 U20151055 DYAH AYU SAFITRI WULANDARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
647 111 U20151056 ARIFATUL IZZATI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
648 112 U20151057 MUHAMMAD MUSTOFA SYAFIQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
649 113 U20151058 FARIZATUR ROHIM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
650 114 U20151059 SYAMSUDIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
651 115 U20151060 TOTOK YOKO PRATAMA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
652 116 U20151061 USWATUN HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
653 117 U20151062 HABIBATUR ROHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
654 118 U20151063 NUBLA NABILA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
655 119 U20151064 MOHAMAD WAHYUDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
656 120 U20151066 M FAHRI AL ANSYORI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
657 121 U20151068 NURUL HIDAYATI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
658 122 U20151069 ACHMAD SANUSI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
659 123 U20151070 ACHMAD SAUKI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
660 124 U20151072 KAMILIYATUR ROSYIDIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
661 125 U20151073 MUHAMMAD KHOLILUR ROHMAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
662 126 U20151074 LAILIYATUL MUNAWAROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
663 127 U20151075 SITI MAYADAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
664 128 U20151076 ACHMAD MUHAMMAD AL HABSYIE Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
665 129 U20151077 NAWAWI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
666 130 U20151081 ANA SU'AIDAH FITRIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
667 131 U20151083 A. SAID ALHALIMI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
668 132 U20161001 MIFTAH UMI HANIK Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
669 133 U20161003 SURYA ROSYIDU ANWAR BIL HAQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
670 134 U20161005 ARIF ISHOMUDDIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
671 135 U20161006 HAMDAN ARSENDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
672 136 U20161007 MOH. HASBI ASH-SHIDDIQI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
673 137 U20161008 RESTIANA DEWI SULIYANTI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
674 138 U20161012 MUTAMMIMAH MAULIDATUL ABRORO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
675 139 U20161014 ASROFIL AZHIZHI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
676 140 U20161015 AHMAD IRVAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
677 141 U20161016 SAADATUL LIFIANTI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
678 142 U20161017 IRFAN HIDAYAT Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
679 143 U20161021 ACHMAD BAHRUL ULUM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
680 144 U20161025 ULIFIA NAILA AKBARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N C
681 145 U20161026 IFAN SUSANTO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
682 146 U20161027 SUSI SUSANTI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
683 147 U20161028 NUR FAHMI IDRIS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
684 148 U20161030 M FAIZ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
685 149 U20161031 RIDWAN KAMIL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
686 150 U20161032 RIFKHOTUL HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
687 151 U20161034 TAUFIQ NUR HIDAYATULLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
688 152 U20161035 DINA ROSFALIA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
689 153 U20161036 FAHMI HIKAWAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
690 154 U20161037 AZMIATUL ABADIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
691 155 U20161038 DZARI ATUS SYARI AH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
692 156 U20161039 MOCH BALQIS AMIR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
693 157 U20161040 AHMAD MAIMUN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
694 158 U20161041 MUHAMMAD RAIHAN RAKHA FIRMANSYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
695 159 U20161042 ANA RAODHOTUL JENNAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
696 160 U20161043 ANIS IMROATUS SOLEHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
697 161 U20161044 MUHAMMAD ROFIQI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
698 162 U20161045 IRHAM QOMARUDIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
699 163 U20161046 PUTRI LAILISTA INDRIYANTI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
700 164 U20161047 IMAM MUHAJIR DWI PUTRA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
701 165 U20161048 AMIR FAISOL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
702 166 U20161049 M.ULIL ALBAB Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
703 167 U20161050 FARID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
704 168 U20161051 ERSAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
705 169 U20161053 MUHAMMAD HASYIM ROMADANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
706 170 U20161054 AHMAD FAISOL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
707 171 U20161055 MOCH YUSRIL ADIB FAIZI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
708 172 U20161056 IRODATUL HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
709 173 U20161057 DIFFA YOGA SYAHROHMAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
710 174 U20161058 SITI MUDMAINAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
711 175 U20161059 ROYHAN MUHAMMAD IQBAL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
712 176 U20161060 LUTFIA NONITA SARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
713 177 U20161061 MASTER MUHAMMAT IRFAN SAMA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
714 178 U20161062 LUMATUL AISYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
715 179 U20161063 MOH NASRULLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
716 180 U20161064 IMRON FAWAID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
717 181 U20161065 QUROTUL AINIA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
718 182 U20161066 AHMAD MUKHTAR LUBIS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
719 183 U20161067 FAIZATUL HUSNA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
720 184 U20161068 MOHAMMAD KAUTSAR MAULIDANA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
721 185 U20161069 ROBY FADILAH APRIANTO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
722 186 U20161070 ARIN ROFIDA ASLAMI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
723 187 U20161071 ARIF MUNTHOHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
724 188 U20161072 ZIYADATUL WIDAD Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
725 189 U20161073 ACHMAD IRFANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
726 190 U20161074 FARUQ SUBAIRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
727 191 U20161075 M.KHOLID MAWARDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
728 192 U20161076 FATIMATUZ ZAHRO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
729 193 U20161077 ASRIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
730 194 U20161078 NASUTION Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
731 195 U20161079 AULIA AFKARINA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
732 196 U20161080 NUR LAILI IFRIDHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
733 197 U20161081 AMAL FADILATUL ILMI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
734 198 U20171001 NUR AZNY AGUSTINA PUTRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
735 199 U20171002 DEWI FATIMATUS ZAHRO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
736 200 U20171003 UMMU ATIKA DWI DAYANTI R. Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
737 201 U20171004 ROSYID MUSYAFA' Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
738 202 U20171005 ALI MURTADHO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
739 203 U20171006 MOCHAMMAD RIFQI RAHMAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
740 204 U20171007 FRISYANTI AYU PRATIWI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
741 205 U20171008 SULISTYA DWI BERTA RADMIATI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
742 206 U20171009 LUSI ILUSTIYA AYU Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
743 207 U20171010 NADIA KHU MIATUL AZIZAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
744 208 U20171011 MUDRIKATUL CHOIRIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
745 209 U20171012 MA'RIFATUS SHOLEHAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
746 210 U20171013 SHAFA MALIYA FITRIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
747 211 U20171014 MOH. HAMDANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
748 212 U20171015 MUHAMMAD IRVAN EKA BAHRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
749 213 U20171016 NADIA HABIBATUL FIQRIAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
750 214 U20171017 MOHAMMAD ZAKARIA DRAJAT DAHLAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
751 215 U20171018 ULFATUN NIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
752 216 U20171019 LULUK HANIFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
753 217 U20171020 LIA MAR'ATUS SHOLIKHAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
754 218 U20171021 FARAH FITTROTIN NUFUS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
755 219 U20171022 IFTITAH DIAN HUMAIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
756 220 U20171023 AHMAD RAMA DONY Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
757 221 U20171024 MUHAMMAD DAWIL ADKHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
758 222 U20171025 MUHAMMAD KHOLILUR R. Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
759 223 U20171026 MOH NURHUDA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
760 224 U20171027 IMAM NASUKHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
761 225 U20171028 HAFID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
762 226 U20171029 NAFIS SATUL UMMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N C
763 227 U20171030 HUSNUL WIDED Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
764 228 U20171031 MILA IFADHATUL LAILI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
765 229 U20171032 MUHAMMAD ALDIANSYAH PRATAMA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
766 230 U20171033 ASHFIYATU DURRINA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
767 231 U20171034 MUHAMMAD AMIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
768 232 U20171035 NAZDA NUR ROSITA AYU Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
769 233 U20171036 WILDA ZAKIYA NUFUS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
770 234 U20171037 ALVI DURROTUN NAVISAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
771 235 U20171038 ZULVA ULIN NUHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
772 236 U20171039 DEWI INTAN SYA'BANIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
773 237 U20171040 SITI QURROTA'AYUN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
774 238 U20171041 NURUL SAADAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
775 239 U20171042 TRI INDAH SAFIRA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
776 240 U20171043 ARIS MUJAMMIL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
777 241 U20171044 AVIN AF'IDAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
778 242 U20171045 SHAHE DZULFIKAR SULAIMAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
779 243 U20171046 INTAN MAULIDA YUSTIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
780 244 U20171047 ATIKA HUMANIA AS'AD Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
781 245 U20171048 SITI HALIMATUS ZAHRA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
782 246 U20171049 TSANI MU'THI UBAIDILLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
783 247 U20171050 HAQIQATULLAHIL KHOLIDAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
784 248 U20171051 EKA LUTVIANA NURAHMANING FITRAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
785 249 U20171052 MOHAMMAD MAULIDAN ADAM LUTFI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
786 250 U20171053 INNI 'ARIFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
787 251 U20171054 MOCH. ALI FIKRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
788 252 U20171055 FATTAHUL ALIM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
789 253 U20171056 NOVI AYU LESTARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
790 254 U20171057 ANIK RAHMAWATI AGUSTINA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
791 255 U20171058 SITI MAUFIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
792 256 U20171059 ULIL MAGHFIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
793 257 U20171060 M. LUTFI ZUHRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
794 258 U20171061 MUHAMMAD ZAINAL ALIM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
795 259 U20171062 ZULKIFLI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
796 260 U20171063 MARIYATUL ALAWIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
797 261 U20171064 LAILATUL AMALIAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
798 262 U20171065 MOH. SUFYAN ASSAURI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
799 263 U20171066 LAILA ZAINURI ZAINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
800 264 U20171067 QURROTUL AINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
801 265 U20171068 AHMAD AFANDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
802 266 U20171069 Istianah Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
803 267 U20171070 ABDULLAH AMIN SHOLEH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
804 268 U20171071 EVA NARENDRA PUTRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
805 269 U20171072 SITI HALIMATUR ROSIDAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
806 270 U20171073 DILLANI RATNA PERTIWI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
807 271 U20171074 ROSYADA AL FUADA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
808 272 U20171075 FATIHUL YUSRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
809 273 U20171076 NAYLATUR ROHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
810 274 U20171077 MOHAMMAD ZAINUR ROZIQIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
811 275 U20171078 AHMAD RIZAL MUHAINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
812 276 U20171079 HIDAYATULLOH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
813 277 U20171080 AHMAD MUNIR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
814 278 U20171081 SITI LAILATUL FITRIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
815 279 U20171082 KAMALIATUL MILLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
816 280 U20171083 LIZA FIRDAUSI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
817 281 U20171084 MUHAMMAD SYAIKONIL KIROM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
818 282 U20171085 HALIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
819 283 U20171086 ZAINUL MUSTOFA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
820 284 U20171087 NINING RIZQI KURNIAWATI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
821 285 U20171088 ASIFAH AMANIAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
822 286 U20171089 MUHAMMAD FARUQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
823 287 U20171090 MUHAMMAD FADHILAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
824 288 U20171091 MUGHNI FAWARID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
825 289 U20171092 DIANA SUAIDAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
826 290 U20171093 RISA PRAMITA WILDA FITRIA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
827 291 U20171094 WIAYATUS SALALAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
828 292 U20171095 RAHMATUT TOYYIBAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
829 293 U20171096 ARIFAH RISKIAN YULIANA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
830 294 U20171097 MUSLIHATI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
831 295 U20171098 KHOIMATUL HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
832 296 U20171099 MOHAMMAD HENDRIK Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
833 297 U20171100 MAIYINAH CHE-PI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
834 298 U20181001 SHILVYDDINY AKMALIA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
835 299 U20181002 VINA MELI SETYOWATI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
836 300 U20181003 FAHRYYAH MUJAHYDAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
837 301 U20181004 MUHAMMAD RIZKI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
838 302 U20181005 WARDATUS SOLEHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
839 303 U20181006 MUHAMMAD SAIFULLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
840 304 U20181007 LAILATUL MAULIDIA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
841 305 U20181008 MUKHAMMAD ALI MAKHFUDZ SIDIQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
842 306 U20181009 AFIFATUS SA`ADAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
843 307 U20181010 SITI ANNISA ALMUSYAROFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
844 308 U20181011 BIBSI MELATI SARENGAT Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
845 309 U20181012 NUR NABILA ZAKI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
846 310 U20181014 MUHAMMAD FAROUQ AUNISYAFY Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
847 311 U20181015 VITA YULIANTARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
848 312 U20181016 DEVIA APRILIA A.R Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
849 313 U20181017 MOHAMAD WAHYU NAILUL ARIFIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
850 314 U20181018 FIRDA NURUL AZIZAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
851 315 U20181019 BARIDA QUTHRUN NADA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
852 316 U20181020 HAZZA FITRIA AULIA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
853 317 U20181021 DEVI AYU PUSPITA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
854 318 U20181022 ROI`ATUL HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
855 319 U20181023 SITI HOLIFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
856 320 U20181024 ZAHROTUL ALI FIRDAUSI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
857 321 U20181025 DEWI HUROTUN NADHIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
858 322 U20181026 ZAHRATUS SOFA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
859 323 U20181027 ANDI SUPRIADI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
860 324 U20181028 INDAH LAILIL MUKARROMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
861 325 U20181029 LUBNATUL ALAWIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
862 326 U20181030 MOHAMMAD ADIL MUBAROK Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
863 327 U20181031 ILHAM ARDIANSYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
864 328 U20181032 NISFUL LAILI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
865 329 U20181033 LUTHFIYATUL AZIZAH FITHRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
866 330 U20181034 MAIDATUL JANNAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
867 331 U20181035 AJI SAIFUDDIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
868 332 U20181036 FANNY WAHYUNISA` ROMADLONI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
869 333 U20181037 ADAM JANUAR RIZKY Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
870 334 U20181038 HIKMAH YULIA MARTIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
871 335 U20181039 KURNIA SHOFIYATIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
872 336 U20181040 PUTRI ASYUROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
873 337 U20181041 ROYHATUN NAZILAH HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
874 338 U20181042 ZAKIATUL AINIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
875 339 U20181043 MUHAMMAD AGIL ALBY Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
876 340 U20181044 AINUN ABROR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
877 341 U20181045 MAULIDIA JIHAN F Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
878 342 U20181046 NINI GALUH PARAMUDITHA RAHAYU FIRSTIAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
879 343 U20181047 IQBAL KHOLIDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
880 344 U20181048 ROFIATUL ISNAINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
881 345 U20181049 KHOLIFATUL JANNAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
882 346 U20181050 M. SHOLIH ALMANSUR H. M. D Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
883 347 U20181051 SITI HALIMATUS SA'DIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
884 348 U20181052 NAILIL MUNA ALLAILIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
885 349 U20181053 ACHMAD FAISAL ABDA`U Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
886 350 U20181054 FINA ROHMATIKA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
887 351 U20181055 ALFIN KAMIL ZAUQI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
888 352 U20181056 ARINA ZULFA AZIZAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
889 353 U20181057 ANDI ALFIAN JUNIARDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
890 354 U20181058 ACHMAD FAUSI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
891 355 U20181059 AORIEN LOIS ASHSHIDDIEQY Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
892 356 U20181060 TAUFIK HIDAYAT Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
893 357 U20181061 SITI ROFI'AH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
894 358 U20181062 DWI FAJRUL TOYYIBIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
895 359 U20181063 RIFATUL AZIZAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
896 360 U20181064 MUHAMMAD IQBAL Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
897 361 U20181065 AHMAD TAJUL RUSLI TOHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
898 362 U20181066 RIA HADY PERTIWI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
899 363 U20181067 QOMARIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
900 364 U20181068 NUR AISYAH RIZQI MAULIDA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
901 365 U20181069 ATIYATUS SYARIFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
902 366 U20181070 PUTRI DEWI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
903 367 U20181071 BAGUS BUDI YAHYA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
904 368 U20181072 FAIQOTUL HIMMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N C
905 369 U20181073 MUHAMMAD HAYYUL AFFAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
906 370 U20181074 MUHAMMAD TAUFIK Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
907 371 U20181075 KUNI KHILYATAL KHADRAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
908 372 U20181076 M HAFID AMRULLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
909 373 U20181077 AFIFAH AL HUSEN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
910 374 U20181078 NURUS SAADAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
911 375 U20181079 HABIBAH TURROHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
912 376 U20181080 LAILATUS SADIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
913 377 U20181081 MUHAMMAD RIZKI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
914 378 U20181082 HASYIM ASQORI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
915 379 U20181083 MAMDUHATUZ ZULFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
916 380 U20181084 M. FARHAN ZULISFA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
917 381 U20181085 MUHAMMAD FAWAID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
918 382 U20181086 NUZILATURRIZQO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
919 383 U20181087 ANWAR FATONI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
920 384 U20181088 KHOIRIL ANAM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
921 385 U20181089 FAJAR HIDAYAT Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
922 386 U20181090 NURIL QOMARIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
923 387 U20181091 FAISHAL BAIHAQI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
924 388 U20181092 SHOFIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
925 389 U20181093 DEWI FIKRIANA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
926 390 U20181094 NASUTION Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
927 391 U20181095 SITI MUSRIATUL MUHIMMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
928 392 U20181096 DAUD HARAMAIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
929 393 U20181097 ZUHROTUL LAILATUN NAFI`AH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
930 394 U20181098 HELMI ASROR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
931 395 U20181099 DIVA NURUL RAHMA KHOERUDIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
932 396 U20181100 IIS MUDARRIS UBAITURRAHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
933 397 U20181101 NAUVAL RIFQI DARMAWAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
934 398 U20181102 BAIHAKI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
935 399 U20181103 INAYATUL KARIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
936 400 U20181104 SALVA ARIBAH ROHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
937 401 U20181105 MUCHAMMAD SYAHRUL AFIF FIRDAUS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
938 402 U20181106 MUHAMMAD UBAIDILLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
939 403 U20181107 DHIYA UL HAQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
940 404 U20181108 ALFIATUN NAFISAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
941 405 U20181109 FARAH SA`IDAH ABDILLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
942 406 U20181110 IKVINI NUR DINISAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
943 407 U20181111 ZAHROTUL ISTIQOMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
944 408 U20181112 ARIFA AINUN AMINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
945 409 U20181113 MUHAMMAD AFI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
946 410 U20181114 NUMEEN DOLOH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Y A
947 411 U20191001 INAYATUL LAILIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
948 412 U20191002 KHAIRUNNISA UMAYYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
949 413 U20191003 MUFAIDATUL UMAMI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
950 414 U20191004 ANDI AHMAD UBAIDILLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
951 415 U20191005 LINDA KHOIROTUL ROHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
952 416 U20191006 MUH. MUNIB ABDILAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
953 417 U20191007 JUBRIYANTO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
954 418 U20191008 ALIF WILADATIL IFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
955 419 U20191009 SONIA ANGELIA FEBRIANTI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
956 420 U20191010 CICI NURUL HIDAYATI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
957 421 U20191011 ISABELA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
958 422 U20191012 ILFA ZAHRATUN NISA'I AF-IDAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
959 423 U20191013 INTAN AYU MAWARNI PERDANA PUTRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
960 424 U20191014 DIAN ANDRIANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
961 425 U20191015 MARYAM MUBASSIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
962 426 U20191016 LAILATUR ROFIAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
963 427 U20191017 LAILATUL QOMARIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
964 428 U20191018 FITRI AYUNI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
965 429 U20191019 SAYYID ABDURRAHMAN BAFAQIH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
966 430 U20191020 AFIDA WAHYU NABILA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
967 431 U20191021 SILVI IZZUN NISA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
968 432 U20191022 IZZA AFKARINA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
969 433 U20191023 NANDA ALIFIA HIKMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
970 434 U20191024 MUQIMUS SUNNAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
971 435 U20191025 YUNIA SYIFA'UR ROHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
972 436 U20191026 ANISA MAIMUNA PUTRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
973 437 U20191027 WARDATUS SHOLEHA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
974 438 U20191028 MUHAMMAD ILYAS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
975 439 U20191029 MUGHLIYA LIADAMIL GHOIS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
976 440 U20191030 KHARISATUL UMMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
977 441 U20191031 JUNAEDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
978 442 U20191032 ROFIATUR HAFIDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
979 443 U20191033 AKHMAD BARIR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
980 444 U20191034 WARDATUS SALAMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
981 445 U20191035 AZKA AFKARINA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
982 446 U20191036 AIDA AMALIATUS SOLEH SAFITRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
983 447 U20191037 FINA SAFIRA PUJI LESTARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
984 448 U20191038 VANI AYU VIRDIANA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
985 449 U20191039 HILDA MARIA ULFA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
986 450 U20191040 NADIRAQOTRHUNADA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
987 451 U20191041 FITRIA ATIKA ROHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
988 452 U20191042 MAULIDATUL MAGHFIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
989 453 U20191043 SAIDAH MUKTAMAROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
990 454 U20191044 I'ANATUDDINIL MAULA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
991 455 U20191045 ALFINA DURRATUN NI'MAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
992 456 U20191046 ALFIYAH NURUL ILMIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
993 457 U20191047 NI'MATUS SAIDAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
994 458 U20191048 FAIQOTUL LAILIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
995 459 U20191049 MUHAMMAD HASBI ASSIDDIQI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
996 460 U20191050 AHMAD FAUZI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
997 461 U20191051 ELLA AULIA SARI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
998 462 U20191052 ULFATUZ ZUHRO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
999 463 U20191053 EVA MUNAIFIYYAH JAZILAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1000 464 U20191054 LUMMATUL AIS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1001 465 U20191055 MOH SOBRI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1002 466 U20191056 ALMA NABILA ZUBAIR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1003 467 U20191057 SITTI KHADIJAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1004 468 U20191058 HABIBATUS SA'DIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1005 469 U20191059 FIRDA SILATURROHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1006 470 U20191060 AUFA DELLA SAFIRA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1007 471 U20191061 DWI SUKMA NADZIFA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1008 472 U20191062 SITI SHOFIAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1009 473 U20191063 WASHFA ARIQA EFENDI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1010 474 U20191064 SHOFIA SUSMITA DEWI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1011 475 U20191065 AHMAD SOFIYUL MUBAROK Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1012 476 U20191066 ISMA SHOLIKHATUL ALFAIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1013 477 U20191067 NUR ROFID HIBATULLOH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1014 478 U20191068 FIKRUSH SHOLIHIN ACHMAD Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1015 479 U20191069 ANA SYELVIANA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1016 480 U20191070 SITI AISYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1017 481 U20191071 ROBI YANTO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1018 482 U20191072 ARINI DINA YASMIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1019 483 U20191073 UMI SUKAINAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1020 484 U20191074 ACHMAD ANSHORI TOHIR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1021 485 U20191075 JUHROTUL LAILY Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1022 486 U20191076 UMARUL FARUQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1023 487 U20191077 ISMAIL HASAN YANUAR Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1024 488 U20191078 NUR FATIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1025 489 U20191079 MUFIDATUL CHOIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1026 490 U20191080 RISTI FATIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1027 491 U20191081 ATIKA MUZAIYANA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1028 492 U20191082 DEWI LUTFIANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1029 493 U20191083 KHOFAFUR RIZKI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1030 494 U20191084 VINA MAULINDA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1031 495 U20191085 HAFIDATUL HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1032 496 U20191086 GHULAM FRISKY YUHIB PARADISE Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1033 497 U20191087 NAJMAH FAIRUS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1034 498 U20191088 IFTITAHUL MUSTAADAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1035 499 U20191089 WARDATUL JANNAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1036 500 U20191090 ASHFA AFKARINA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1037 501 U20191091 MUHAMMAD ABDUL AZIS FATKHUR ROZI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1038 502 U20191092 SHERLI DWI FATIMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1039 503 U20191093 WILDAN YAZA AMARULLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1040 504 U20191094 RIFQI ASMARI MUHAMMAD IDRIS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1041 505 U20191095 ARUNG DOVIN GUMELAR MAULANA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1042 506 U20191096 AORIEL LOIS MAGHFIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1043 507 U20191097 MOHAMAD PUPUNG WALUYO PUTRO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1044 508 U20191098 ISNAINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1045 509 U20191099 AULIA HAMIDATUL AROFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1046 510 U20191100 VIERA SILVYA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1047 511 U20191101 IMROATUSY SYARIFAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1048 512 U20191102 SRIVATUL USTANIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1049 513 U20191103 ROBI AKRUMAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1050 514 U20191104 INAYATUS SHOLIHAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1051 515 U20191105 JIHAN NABILA KHARROMMAIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1052 516 U20191106 YUSNIA SAFIRA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1053 517 U20191107 NAFISAH QOLBIY HAFID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1054 518 U20191108 SYARIFATUM MARBIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1055 519 U20191109 IRVAN MUZAKKI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1056 520 U20191110 HILMA SHINTA NAFILATUL KHUMAIROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1057 521 U20191111 RIFALDI PRATAMA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1058 522 U20191112 A ZULFA FARIZA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1059 523 U20191113 USNIA IKA WARDANI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1060 524 U20191114 NUFUSUL ADZKIYA` Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1061 525 U20191115 VELY IRMA DELA PUJI ASTUTIK Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1062 526 U20191116 MUHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1063 527 U20191117 MUH AINUL YAQIN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1064 528 U20191118 PUTRI NUR AISYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1065 529 U20191119 FAIX QOTUS SA`ADAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1066 530 U20191120 MARFIATUN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1067 531 U20191121 MOCH HAMDAN SYAIHUL ISLAM Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1068 532 U20191122 MUHAMMAD RAZIN AYATUL HAYY Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1069 533 U20191123 NAILY ULFIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1070 534 U20191124 MUHAMMAD FATHUR ROZAQ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1071 535 U20191125 WILDA NUR HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1072 536 U20191126 ACHMAD SYARIFUDIN ALI SYAHBANA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1073 537 U20191127 ULWIYATUL HASANAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1074 538 U20191128 AHMAD KHOIRI RAMADHAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1075 539 U20191129 LAILATUL MABRUROH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1076 540 U20191130 IFADATUL AIS Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1077 541 U20191131 ZULFATUN NA`IMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1078 542 U20191132 KAFA FAIQOTUN NAJHAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1079 543 U20191133 AHMAD FAUZI AMINULLAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1080 544 U20191134 NURIZ ZUHRIYYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1081 545 U20191135 HIDAYATUL ULFA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1082 546 U20191136 ABIYYU LATIF NUR RAHMAN Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1083 547 U20191137 ADILLAH IZZATUR RAHMAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1084 548 U20191138 FAJRIZ ZAUHAIR AL FAWWAZ Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1085 549 U20191139 NURUL AINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1086 550 U20191140 AHMAD ALI WAFA Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1087 551 U20191141 MOH.IQBAL SHODDIQ AL WAHID Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1088 552 U20191142 MOH. SYIHABUDDIN AL.AB Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1089 553 U20191143 TRI BUDI PRASTYO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1090 554 U20191144 JAZILATUS ZAHRO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1091 555 U20191145 LINATUL QOLBIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1092 556 U20191146 HARINI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1093 557 U20191147 NURLAILI RAHMAWATI Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1094 558 U20191148 FATIMATUS ZAHRO Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1095 559 U20191149 NANDA HALIMATUS SA`DIYAH Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir N P
1096 1 082133001 WARDATUS SYARIFAH Ilmu Hadits N P
1097 2 082133004 MOH. ABDUL HALIM Ilmu Hadits N P
1098 3 082133010 ADI SUYATNO Ilmu Hadits N P
1099 4 082143001 RIF'ATUL ISNAINI Ilmu Hadits Y A
1100 5 082143004 M. BADRI FIRDAUS Ilmu Hadits Y A
1101 6 082143005 ABDUL WASID ARIFANDI Ilmu Hadits N P
1102 7 082143006 ABDUL MUQIT Ilmu Hadits N P
1103 8 082143011 HANAN CHELAE Ilmu Hadits N P
1104 9 082143017 MOHAMMAD SIROT Ilmu Hadits N P
1105 10 082143023 ALIF SUGORO Ilmu Hadits N P
1106 11 082143025 HAMMI SHOLAHUDIN Ilmu Hadits N P
1107 12 082143026 AHMAD FAHIM ALIMUDDIN Ilmu Hadits N C
1108 13 082143027 MALIK ABDUL ROKHIM Ilmu Hadits Y A
1109 14 082143028 M. HAFIDZ AL HAKIMIY Ilmu Hadits Y A
1110 15 082143029 RAHMATULLAH Ilmu Hadits N P
1111 16 U20152002 FATHORAHMAN Ilmu Hadits N P
1112 17 U20152004 ZAKIYYATUL WIDAD Ilmu Hadits N P
1113 18 U20152006 EVA AINUR ROHMAH Ilmu Hadits Y A
1114 19 U20152009 RIZQI DWI ASTUTI Ilmu Hadits N P
1115 20 U20152010 LUKMAN EGA MARTA Ilmu Hadits Y A
1116 21 U20152011 ZULFATUL KARIMAH Ilmu Hadits N P
1117 22 U20152014 ABDUL WASIL ISMAIL Ilmu Hadits Y A
1118 23 U20152016 UFIL JAMILAH Ilmu Hadits N P
1119 24 U20162001 MUHAMMAD ZAINU MUTTAQY Ilmu Hadits Y A
1120 25 U20162002 ZENA ARIN NOVIANI Ilmu Hadits Y A
1121 26 U20162003 M. ANQI KHOTIBUL FAWAID Ilmu Hadits Y A
1122 27 U20162004 IZZET UMAR Ilmu Hadits N P
1123 28 U20162005 ANDI IRAWAN Ilmu Hadits N P
1124 29 U20162006 MUSFIK ALAMSYAH Ilmu Hadits Y A
1125 30 U20162008 MUJIBUR ROHMAN Ilmu Hadits Y A
1126 31 U20162009 WINARTI Ilmu Hadits Y A
1127 32 U20162010 USWATUN HASANAH Ilmu Hadits N P
1128 33 U20162013 SITI MA RUFATUL MU AROFAH Ilmu Hadits Y A
1129 34 U20162016 MUHAMMAD QOWIYYUL IBAD Ilmu Hadits Y A
1130 35 U20162020 FAHRUR ROZI Ilmu Hadits N P
1131 36 U20162021 AKHMAD FAIZIN Ilmu Hadits Y A
1132 37 U20162022 WILDAN EL MAZIR Ilmu Hadits Y A
1133 38 U20162023 WULAN FITROTIL HASAN Ilmu Hadits N P
1134 39 U20162024 ATIK OKI SAFITRI Ilmu Hadits N P
1135 40 U20162025 ABDUL HARIS Ilmu Hadits Y A
1136 41 U20162026 MUH.SAUFA HAQQI ABRIANTO Ilmu Hadits Y A
1137 42 U20162027 IKLIMAH NUR AILMA Ilmu Hadits Y A
1138 43 U20162029 SITI HOLIDA Ilmu Hadits Y A
1139 44 U20162030 FATIMATUL HASANAH Ilmu Hadits Y A
1140 45 U20162032 LAILI QURROTU AINI Ilmu Hadits Y A
1141 46 U20162033 ELMA REFINDA PUTRI Ilmu Hadits Y A
1142 47 U20162035 MUHAMMAD FAIQUL FUAD Ilmu Hadits Y A
1143 48 U20162036 SUWARNO Ilmu Hadits N P
1144 49 U20172001 DIAH NURIMAMI Ilmu Hadits N P
1145 50 U20172002 SRI WAHYUNI Ilmu Hadits N P
1146 51 U20172003 DIMAS IRFAN RAHMATULLAH Ilmu Hadits N P
1147 52 U20172004 YUSUF RAMADHAN Ilmu Hadits Y A
1148 53 U20172005 M. EDI RISKI SETIAWAN Ilmu Hadits Y A
1149 54 U20172006 IZZATUL HILMAH Ilmu Hadits Y A
1150 55 U20172007 EKA MULYANINGSIH Ilmu Hadits Y A
1151 56 U20172008 SITI AISYAH Ilmu Hadits Y A
1152 57 U20172009 LAILATUL QODRIYAH Ilmu Hadits Y A
1153 58 U20172010 MABRUROH KARIMAH Ilmu Hadits Y A
1154 59 U20172011 USAYLATUL RIZQIYAH Ilmu Hadits Y A
1155 60 U20172012 UMMUL KHOIRIYAH Ilmu Hadits Y A
1156 61 U20172013 SITI HALIMAH M.R Ilmu Hadits Y A
1157 62 U20172014 AHMAD RIKIYANTO Ilmu Hadits Y A
1158 63 U20172015 MUHAMMAD FARHAN Ilmu Hadits Y A
1159 64 U20172016 MOCH FAISAL DANDI HIDAYAT Ilmu Hadits Y A
1160 65 U20172017 MAHASIN HAIKAL AMANULLAH Ilmu Hadits Y A
1161 66 U20172018 SITI IMROATUL MASRUROH Ilmu Hadits N P
1162 67 U20172019 ACHMAD ZAMHURI RIDWAN Ilmu Hadits Y A
1163 68 U20172020 IDRIS AROQI Ilmu Hadits Y A
1164 69 U20172021 HERA PUSPITA NINGSIH Ilmu Hadits Y A
1165 70 U20172022 IBRON IMAM HUNAIFI Ilmu Hadits Y A
1166 71 U20172023 MOCH RODLY ADRYANSYAH Ilmu Hadits Y A
1167 72 U20172024 INGKIAN SANDY NUR KAHFI Ilmu Hadits Y A
1168 73 U20172025 LAILI NISFI ROMADANI Ilmu Hadits Y A
1169 74 U20172026 MUHAMMAD AFDA NAHIED UMAMI Ilmu Hadits Y A
1170 75 U20172027 AKHMAD IRFAN AFANDI Ilmu Hadits Y A
1171 76 U20172028 MAUIDHOTUL HASANAH Ilmu Hadits Y A
1172 77 U20172029 DZOFIR MUHAMMAD Ilmu Hadits N P
1173 78 U20172030 ABDUR RAHMAN W Ilmu Hadits Y A
1174 79 U20172031 M. ULIN NUHA Ilmu Hadits N P
1175 80 U20172032 SAFIRA MAULIDIA PUTRI Ilmu Hadits N P
1176 81 U20172033 IMAM MUSFI Ilmu Hadits Y A
1177 82 U20172034 SONIA AGUSTIN Ilmu Hadits Y A
1178 83 U20172035 MOH ARIF Ilmu Hadits Y A
1179 84 U20172036 ABDULLAH Ilmu Hadits Y A
1180 85 U20172037 HUSNUL KHOTIMAH Ilmu Hadits Y A
1181 86 U20172038 ACHMAD HASBY QUSYAIRI Ilmu Hadits Y A
1182 87 U20172039 SITI HOFIATUL HASANAH Ilmu Hadits Y A
1183 88 U20172040 ANISA RISKI Ilmu Hadits Y A
1184 89 U20172041 SITI ROFIAH Ilmu Hadits Y A
1185 90 U20172042 MUHAMMAD FAUZEN ADHIMA Ilmu Hadits Y A
1186 91 U20172043 KHOIRUL UMAM S. Ilmu Hadits Y A
1187 92 U20182001 OLAN MAULANA RAMDHAN Ilmu Hadits N P
1188 93 U20182002 MABRUROH Ilmu Hadits Y A
1189 94 U20182003 RAUDATUL JANNAH Ilmu Hadits Y A
1190 95 U20182004 ATIK ZAHRO Ilmu Hadits Y A
1191 96 U20182005 MUTMAINAH Ilmu Hadits N P
1192 97 U20182006 WILUJENG FITRIANINGSIH Ilmu Hadits N P
1193 98 U20182007 WAHYUNI HOIRUN NISAK Ilmu Hadits Y A
1194 99 U20182008 MUHAMMAD FARHAN FU`ADI Ilmu Hadits Y A
1195 100 U20182009 FATIMAH AZZAHYU Ilmu Hadits Y A
1196 101 U20182010 HAMIDATUL LALILI Ilmu Hadits N P
1197 102 U20182011 NAZILA LAILUL FAR Ilmu Hadits Y A
1198 103 U20182012 SISKA LAILA Ilmu Hadits Y A
1199 104 U20182013 IMROATUS SOLEHA Ilmu Hadits Y A
1200 105 U20182014 ALFIYAN KHOIRUL MUTTAQIN Ilmu Hadits Y A
1201 106 U20182015 DZAKIROH NAILATUN NI`MAH Ilmu Hadits Y A
1202 107 U20182016 IMAM HANAFI Ilmu Hadits Y A
1203 108 U20182017 ANGGITO WANDI PRASETYO Ilmu Hadits Y A
1204 109 U20182018 WARDATUL AZIZAH Ilmu Hadits Y A
1205 110 U20182019 NABILA AULAWIYAH Ilmu Hadits Y A
1206 111 U20182020 MUSFIQOTUR ROHMATI Ilmu Hadits N P
1207 112 U20182021 BINTANG F. B. LEWENUSSA Ilmu Hadits Y A
1208 113 U20182022 ACHMADA KHOIRUMAN TAZAKKA Ilmu Hadits Y A
1209 114 U20182023 ACHMADANA SYACHRIZAL M. F. Ilmu Hadits Y A
1210 115 U20182024 MUHAMMAD ALIF FIRDAUS Ilmu Hadits Y A
1211 116 U20182025 SUHULATUL MAASY Ilmu Hadits N P
1212 117 U20182026 ZAINAL ARIFIN Ilmu Hadits Y A
1213 118 U20182027 MOHAMMAD YEFQI Ilmu Hadits Y A
1214 119 U20182028 KUSMIATI ROJIHA Ilmu Hadits Y A
1215 120 U20182029 ACH.MUSTOWIF Ilmu Hadits Y A
1216 121 U20182030 HUDAIFAH Ilmu Hadits Y A
1217 122 U20182031 FUADI Ilmu Hadits N P
1218 123 U20182032 REAL MOHAMMAD BACHNI Ilmu Hadits Y A
1219 124 U20182033 RISYA FADILHA Ilmu Hadits Y A
1220 125 U20182034 AHMAD WASHIL Ilmu Hadits Y A
1221 126 U20182035 ZUHAIDA FITRIYA Ilmu Hadits Y A
1222 127 U20182036 ZAINUL ARIFIN Ilmu Hadits Y A
1223 128 U20182037 MOH TAUFIQUR RAHMAN Ilmu Hadits Y A
1224 129 U20182038 NUR FARIHA NOVIANTI PUTERI Ilmu Hadits Y A
1225 130 U20182039 AHMAD AGIL SYIROJ Ilmu Hadits Y A
1226 131 U20182040 MUHAMMAD ROYYIS ALI SYAHBANA Ilmu Hadits N P
1227 132 U20182041 MOH. HISYAM. MS Ilmu Hadits Y A
1228 133 U20182042 MUHAMMAD JANKY DAUSYAT Ilmu Hadits Y A
1229 134 U20182043 ABDUL WACHID HASYIM Ilmu Hadits N P
1230 135 U20182044 AKHMAD TOBI Ilmu Hadits N P
1231 136 U20182045 EVA FAHMADIA WAHIDAH RAHMAH Ilmu Hadits Y A
1232 137 U20182046 SITI AMINAH Ilmu Hadits Y A
1233 138 U20182047 WAHID RAHMATULLAH Ilmu Hadits Y A
1234 139 U20182048 DITA LAILI NUR HASANAH Ilmu Hadits Y A
1235 140 U20182049 ARINIL HAAQ SUFIYAH Ilmu Hadits Y A
1236 141 U20182050 AMRI RAZAK MUZAKI Ilmu Hadits Y A
1237 142 U20192001 FAJAR SHODIQ Ilmu Hadits N P
1238 143 U20192002 JULAFA ANABILA Ilmu Hadits N P
1239 144 U20192003 NISWATUL HIKMAH Ilmu Hadits N P
1240 145 U20192004 WAHFIYUDDIN RAFLI Ilmu Hadits N P
1241 146 U20192005 USWATUN HASANAH Ilmu Hadits N P
1242 147 U20192006 AHMAD WILDAN VIKRI Ilmu Hadits N P
1243 148 U20192007 ROH'UL SAPUTRO Ilmu Hadits N P
1244 149 U20192008 AHMAD AFANDI Ilmu Hadits N P
1245 150 U20192009 MOHAMMAD YUSUF Ilmu Hadits N P
1246 151 U20192010 SHOLWATUL AISYAH Ilmu Hadits N P
1247 152 U20192011 RIKI WAHYUDI Ilmu Hadits N P
1248 153 U20192012 FIFI ALVIANI INDAH DIANTI Ilmu Hadits N P
1249 154 U20192013 FARAH ROSE FUADAH Ilmu Hadits N P
1250 155 U20192014 AGUNG KRISNA MAULANA AKBAR Ilmu Hadits N P
1251 156 U20192015 SYARIFAH BULAN Ilmu Hadits N P
1252 157 U20192016 MUHAMMAD SOFYAN SAURI Ilmu Hadits N P
1253 158 U20192017 AHMAD ULIN NUHA Ilmu Hadits N P
1254 159 U20192018 NORMA DWI HAKIM HUSSEINA Ilmu Hadits N P
1255 160 U20192019 AULIA MUHARORAH Ilmu Hadits N P
1256 161 U20192020 IMAM ALFARISI Ilmu Hadits N P
1257 162 U20192021 ANIK BARIROH Ilmu Hadits N P
1258 163 U20192022 HIKMATUS SOLEHA Ilmu Hadits N P
1259 164 U20192023 M. ABDUR ROHIM Ilmu Hadits N P
1260 165 U20192024 MOHAMMAD ROFIK ASYARI MAWARDI Ilmu Hadits N P
1261 166 U20192025 NOVA FIRDIANA ROMADHON Ilmu Hadits N P
1262 167 U20192026 ARINI KAMALIA Ilmu Hadits N P
1263 168 U20192027 ANA SHOFIA Ilmu Hadits N P
1264 169 U20192028 ACHMAD LUQMAN HABIBULLAH Ilmu Hadits N P
1265 170 U20192029 MOCHAMMAD GUNTUR Ilmu Hadits N P
1266 171 U20192030 MUHAMMAD ILYAS Ilmu Hadits N P
1267 172 U20192031 AHMAD FAUZI AFANDI Ilmu Hadits N P
1268 173 U20192032 PUTRI APRILIA Ilmu Hadits N P
1269 174 U20192033 WIDY AMILIA RUKMANA Ilmu Hadits N P
1270 175 U20192034 SITI HASANAH Ilmu Hadits N P
1271 176 U20192035 LAILYATIS RIA NURFIRDAUS Ilmu Hadits N P
1272 177 U20192036 TUTI ASFIA Ilmu Hadits N P
1273 178 U20192037 MUHAMMAD AGUNG NUR HAIDARNA Ilmu Hadits N P
1274 179 U20192038 MUHAMMAD FAJAR RAMADHANI Ilmu Hadits N P
1275 180 U20192039 ICHA ALABANI ULFA Ilmu Hadits N P
1276 181 U20192040 MUHAMMAD TAUFIQAL HIDAYAT Ilmu Hadits N P
1277 182 U20192041 AL HIMNI DHUHA ALAMSYAH Ilmu Hadits N P
1278 183 U20192042 M.KHOZIN Ilmu Hadits N P
1279 184 U20192043 HOLIFIA MAWARDAH Ilmu Hadits N P
1280 185 U20192044 MAYA PARDJER Ilmu Hadits N P
1281 186 U20192045 NAFISATUL FIKRIYAH Ilmu Hadits N P
1282 187 U20192046 DIAN OKTAVIANA Ilmu Hadits N P
1283 188 U20192047 AMILATUL ISLAMIYAH Ilmu Hadits N P
1284 189 U20192048 IMROATUN JAMILAH Ilmu Hadits N P
1285 190 U20192049 ZAKIYATUS SARIROH Ilmu Hadits N P
1286 191 U20192050 NUR MUHAMMAD ALLIF SAIFAN YAZID Ilmu Hadits N P
1287 192 U20192051 KHOIRUL ANAM Ilmu Hadits N P
1288 193 U20192052 AKHMAD KHOIRUL ZAKARIA Ilmu Hadits N P
1289 194 U20192053 FAZA FII HIKMATIL ILMA Ilmu Hadits N P
1290 195 U20192054 ARIF HIDAYATULLAH Ilmu Hadits N P
1291 196 U20192055 TATI MUARIFAH Ilmu Hadits N P
1292 197 U20192056 ARIZ SAHAJA Ilmu Hadits N P
1293 198 U20192057 ROYHANAH MAGHFIROH ZAIN Ilmu Hadits N P
1294 199 U20192058 PUTRI DESSY MILLA SARI Ilmu Hadits N P
1295 200 U20192059 MAYLALDY HADI SYAHPUTRA Ilmu Hadits N P
1296 201 U20192060 INDAH IKA LESTARI Ilmu Hadits N P
1297 202 U20192061 ULFATUN NIKMAH Ilmu Hadits N P
1298 203 U20192062 PUTRI NUR MA'RIFAT Ilmu Hadits N P
1299 204 U20192063 MOCH HAFIDO FAHMI Ilmu Hadits N P
1300 205 U20192064 DHANIYAL AMAL Ilmu Hadits N P
1301 206 U20192065 HENDRIK IRAWAN Ilmu Hadits N P
1302 207 U20192066 AHMAD IQBAL HIDAYAT Ilmu Hadits N P
1303 1 082134002 FARIK Pengembangan Masyarakat Islam N P
1304 2 082134003 ANDI NUR WINARTO Pengembangan Masyarakat Islam N P
1305 3 082134010 REYGI ULA MASUN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1306 4 082134011 FITRI HARIYANI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1307 5 082134012 SITI SUBAIDAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1308 6 082134013 WIWIT FRANSISKA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1309 7 082134014 DESY RISKI RAHMA YANTI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1310 8 082144003 AHLUS HADARI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1311 9 082144004 SITI MAILINA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1312 10 082144006 MOH. MA`SUM MAHFUDI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1313 11 082144009 MOHAMMAD BAIDOWI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1314 12 082144010 YOGA SETIAWAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1315 13 082144012 ABDUL ROSIDI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1316 14 082144013 DINI NABILA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1317 15 082144014 IRWAN HIDAYAT Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1318 16 082144015 ZAENAL ARI IN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1319 17 082144017 ROYKE BUDIYANTO Pengembangan Masyarakat Islam N P
1320 18 082144019 ACHMAD HOLIL Pengembangan Masyarakat Islam N P
1321 19 082144020 NURMA YUNITA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1322 20 082144023 MIFTAHUL HOFIFAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1323 21 082144024 HOLIDA DWI NINGSIH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1324 22 082144026 AHMAD BAHTIAR YOGASTARA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1325 23 082144027 ARSYADILLAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1326 24 082144029 SYAUQI RAMADHAN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1327 25 082144030 SALWANEE MAHAMMAT Pengembangan Masyarakat Islam N P
1328 26 082144034 TAUFIK Pengembangan Masyarakat Islam N P
1329 27 D20152001 M. IQBALUL RIZAL NADIF Pengembangan Masyarakat Islam N P
1330 28 D20152002 ISNAINI NURHIDAYATUL MUKARROMAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1331 29 D20152003 ABDUL AZIS Pengembangan Masyarakat Islam N P
1332 30 D20152004 AHMAD WIDIANTO HARDIANSYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1333 31 D20152005 ROBIATUL ADAWIYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1334 32 D20152006 FADCHUR ROCHMAN SYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1335 33 D20152007 JUFRIYANTO Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1336 34 D20152008 HOSNAN ASNAWI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1337 35 D20152009 MARWINA PRASTIWI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1338 36 D20152010 MUHAMMAD IMAM SYAFI'I Pengembangan Masyarakat Islam N P
1339 37 D20152011 ELFIRA ZIDNA AL MAGHFIRO Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1340 38 D20152012 JAKFARUS SHODIQ Pengembangan Masyarakat Islam N P
1341 39 D20162001 YUYUN NURIYANTI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1342 40 D20162002 NUR SOLEH ANGSAR Pengembangan Masyarakat Islam N P
1343 41 D20162003 FAWAID ABDUL ROHMAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1344 42 D20162004 ALFI MAGHFIROH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1345 43 D20162005 LUKMANUL HAKIM MARZUKI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1346 44 D20162006 ZUHROTUL KHOLIDAH ISNAINI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1347 45 D20162007 DEDI SUGIYANTO Pengembangan Masyarakat Islam N P
1348 46 D20162008 AHMAD SYARIFUDIN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1349 47 D20162009 TAUFIK QULFATAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1350 48 D20162010 FAHRESA FAUSI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1351 49 D20162011 FIRDA NASIKA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1352 50 D20162012 SYAFIRA NUR JANNAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1353 51 D20162013 - NOVILA YENI RAHMAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1354 52 D20162014 MOCHAMAD NIZAR ZULMI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1355 53 D20162015 KHUSNUL FITRIATI NINGSIH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1356 54 D20162016 NIAM MUTOHHAROH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1357 55 D20162017 ZAINUR ROFIK Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1358 56 D20162018 ROFIATUL MAHFUDHOH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1359 57 D20162019 IFTACH RAZIQUR Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1360 58 D20162020 FAIZ RAHMATULLAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1361 59 D20162021 ARINI ZAZKIYAH RAHMAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1362 60 D20162022 MAULUDIA MUSDOLIFA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1363 61 D20162023 SITI MUKARROMAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1364 62 D20162024 SITTI AISYAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1365 63 D20162025 PRASETYANING WURI W Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1366 64 D20162026 HANIFATUL ALIYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1367 65 D20162027 HASAN HAYEEHAMAD Pengembangan Masyarakat Islam N P
1368 66 D20162028 ANDI HERMAWAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1369 67 D20162029 MUHAMMAD ZIDNI ILMANAFIA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1370 68 D20162030 M FIKRUL MUSTANIR Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1371 69 D20162031 WILUJENG ANGGRAINI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1372 70 D20162032 AHMAD JUNIAR FIRDAUS Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1373 71 D20162033 ISNAINI WAHYU NURJANNAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1374 72 D20162034 MUHAMMAD KHOFIFUDDIN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1375 73 D20162035 ANTON PRAYOGA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1376 74 D20162036 AFINI MAULANA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1377 75 D20162037 FIRZA HASTA BUMI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1378 76 D20162038 AHMAD ILMI ASLAM A'LAWI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1379 77 D20162039 HARIS HASBAHUL MUAMALAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1380 78 D20162040 IRVAN WAHYU RAMADHAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1381 79 D20162041 CHAERUDIN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1382 80 D20162042 FATHUR ROSI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1383 81 D20162043 MUHAMMAD IRVAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1384 82 D20162044 ISBAD MUHYIL AFIF Pengembangan Masyarakat Islam N P
1385 83 D20172001 DELIANA DEVAYANTI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1386 84 D20172002 LINA ARIYANTI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1387 85 D20172003 ARDY CHOISAL MUHAR Pengembangan Masyarakat Islam N P
1388 86 D20172004 FICKY AMALIA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1389 87 D20172005 VINNA INTI FADHAH SUKMAWATI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1390 88 D20172006 SYAHRUL RIZA SAPUTRA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1391 89 D20172007 ASMAUL FAUZIYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1392 90 D20172008 NUR AZIZAH JAMILAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1393 91 D20172009 MOCH. DZICKY BAHTIAR AL AYYUBI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1394 92 D20172010 SALMAN AL FARISI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1395 93 D20172011 M.CENDIKIA DRAJAT SAKTI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1396 94 D20172012 M. FAJRI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1397 95 D20172013 FARASARI NUR BAYANANA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1398 96 D20172014 MUGHNAN FAROID Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1399 97 D20172015 AYU FARIDA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1400 98 D20172016 M MUJIBUR ROHMAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1401 99 D20172017 TAQIYUDIN KHOLIK Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1402 100 D20172018 DWI HANDOKO Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1403 101 D20172019 ZAKIYAH UDZRO Pengembangan Masyarakat Islam N P
1404 102 D20172020 ARI SARIFATUL FARIDAH HADI UMAR Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1405 103 D20172021 IMAM MUKHTAR JAILANI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1406 104 D20172022 IMAS ROHIL AULIA HAQI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1407 105 D20172023 AZZQAL AZQIYA` ACHMAD Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1408 106 D20172024 ANEESAH PAEHOKE-LAE Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1409 107 D20182001 ZAHROTUN NAFISAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1410 108 D20182002 KHOIRIL ANWAR Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1411 109 D20182003 SITI NURUL CHODIJAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1412 110 D20182004 SUTRISNO Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1413 111 D20182005 ZULVA NURONIYAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1414 112 D20182006 ADJENG SUMA WARDANI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1415 113 D20182007 MOCH. MIFTAHUL HUDA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1416 114 D20182008 JAMILA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1417 115 D20182009 RIFATUL HASANAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1418 116 D20182010 SITI SUAIDAH ROHMATUL L Pengembangan Masyarakat Islam N P
1419 117 D20182011 FITRAH WALI RAMADHAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1420 118 D20182012 LUKMAN HAKIM Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1421 119 D20182013 TIWI FADILAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1422 120 D20182014 SUSI RAHMAWATI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1423 121 D20182015 NABILA BALQIS NURFAIDAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1424 122 D20182016 MOHAMAD SOFYAN AGUS SUBROTO Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1425 123 D20182017 M. RISSAL AFFANDI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1426 124 D20182018 IMAM FATHUR ROSI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1427 125 D20182019 FARHAN MALIK ARDIANSYAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1428 126 D20182020 SITI ROMLAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1429 127 D20182021 FIKI IMANANDA JELITA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1430 128 D20182022 HETI NURBAITI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1431 129 D20182023 VIRA MUFARIDA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1432 130 D20182024 ACHMAD ADJI SANTOSO Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1433 131 D20182025 M. ALI MURDANI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1434 132 D20182026 NUR HOLIFAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1435 133 D20182027 DANDY RAHMAT TULLOH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1436 134 D20182028 FITA ADI DINIYA Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1437 135 D20182029 NOVIANA PUTRI SYAFIQOH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1438 136 D20182030 TAJUL ARIFIN HASYIM Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1439 137 D20182031 MOCH.ISNAIN FARRIFQI ZAINUL HASAN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1440 138 D20182032 MOHAMMAD FAHMI ARIF Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1441 139 D20182033 NAJMIYAH YIZIL ULAL YAQINI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1442 140 D20182034 MIATI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1443 141 D20182035 MUHAMMAD AMIR YASIN Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1444 142 D20182036 IHSAN AJI SANTOSO Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1445 143 D20182037 SYAFIKA AZIZAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1446 144 D20182038 BAHAR FAHMI ROMADHON Pengembangan Masyarakat Islam N P
1447 145 D20182039 AHMAD ZAKI SUJAI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1448 146 D20182040 ILFIATUN MABRUROH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1449 147 D20182041 ARINA MAMBA`ATAL HIKMAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1450 148 D20182042 FIKI NURUL WAKHIDAH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1451 149 D20182043 MUHAMMAD HUSNI AZHURI Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1452 150 D20182044 MOHAMAD SOBIRIN PARJER Pengembangan Masyarakat Islam N P
1453 151 D20182045 NASEERA AUSENG Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1454 152 D20182046 MUHIBBAH DA-OH Pengembangan Masyarakat Islam Y A
1455 153 D20192001 RIZA LAILI FAUZIAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1456 154 D20192002 RISMA DWI CAHYARINI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1457 155 D20192003 ANUM SOFIA SALSABILLA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1458 156 D20192004 NEVA ZANATUL NA'IM Pengembangan Masyarakat Islam N P
1459 157 D20192005 ESTI YULIA WAHYUNINGTYAS Pengembangan Masyarakat Islam N P
1460 158 D20192006 DWI DITIYA AGUSTIN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1461 159 D20192007 AFIFA TUZZAHRA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1462 160 D20192008 ASMAUL KHUSNAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1463 161 D20192009 BALQIS A`ABIDAH ISLAHI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1464 162 D20192010 ALUMIYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1465 163 D20192011 VIA QOTRUN NADA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1466 164 D20192012 NURLAILIN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1467 165 D20192013 SISKA KHOIRIYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1468 166 D20192014 ROAITA ZAMZAM Pengembangan Masyarakat Islam N P
1469 167 D20192015 ROIQ AKBAR MARZUQI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1470 168 D20192016 USWATUN HASANAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1471 169 D20192017 Rofiqoh fazriatul hasanah Pengembangan Masyarakat Islam N P
1472 170 D20192018 SYELA FAIZAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1473 171 D20192019 MOH. ROFIK Pengembangan Masyarakat Islam N P
1474 172 D20192020 ZAYMATUN NAYYIROH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1475 173 D20192021 DINDA DWI PURWANINGSIH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1476 174 D20192022 MOHAMMAD ZAINUR ROZIKIN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1477 175 D20192023 FAJAR AKHMAD FIKRI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1478 176 D20192024 AHMAD FAUZEN SUBAWAI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1479 177 D20192025 MUH.BRILLIAN ANUGERAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1480 178 D20192026 BELLA AGUSTIN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1481 179 D20192027 KHOIROTUSANIYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1482 180 D20192028 IKA KHOIROTUN NISA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1483 181 D20192029 AMIRUL WAHID R. W. Z. Pengembangan Masyarakat Islam N P
1484 182 D20192030 LAELA SAFITRI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1485 183 D20192031 AHMAD TEDY HARIYANTO Pengembangan Masyarakat Islam N P
1486 184 D20192032 NOVI DWI MAYSARI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1487 185 D20192033 VIVI LAILATUROHMAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1488 186 D20192034 FINA MALIHATUN NIKMAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1489 187 D20192035 VINA CHOIRUL AMALIA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1490 188 D20192036 ADINDA NOVITA PUTRI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1491 189 D20192037 AHMAD FARICHIN ZUBER Pengembangan Masyarakat Islam N P
1492 190 D20192038 NURIL YULIYA TRIYA RAFIKA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1493 191 D20192039 MIFTAHUL ARIFIN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1494 192 D20192040 APRILINA ARIFIN Pengembangan Masyarakat Islam N P
1495 193 D20192041 INTAN IDATUL ADHIYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1496 194 D20192042 NILA ROHMATUL ULA Pengembangan Masyarakat Islam N P
1497 195 D20192043 MOCH ADE ILHAM ANDRIANTO Pengembangan Masyarakat Islam N P
1498 196 D20192044 ABID WALIYUDDIN SHOLEH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1499 197 D20192045 MOH ABDURROZI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1500 198 D20192046 WALIYUL ILMI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1501 199 D20192047 ACHMAD RIVAL HIDAYAT Pengembangan Masyarakat Islam N P
1502 200 D20192048 KARIN RATIAR MUTIARA SANDI Pengembangan Masyarakat Islam N P
1503 201 D20192049 SA'DIYATUL SA'DIYAH Pengembangan Masyarakat Islam N P
1504 202 D20192050 MUHAMMAD AUN NAJMI ZAHIQ Pengembangan Masyarakat Islam N P
1505 1 D20153001 TEGUH SETIAWAN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1506 2 D20153002 SITI FANIDATUN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1507 3 D20153003 YULI KARLINDA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1508 4 D20153005 RICA DESY FATMIASIH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1509 5 D20153006 UMI NUR FADLILAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1510 6 D20153007 SHINTA QURNIASARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1511 7 D20153009 MILLATI KHANIFA MANSUR Bimbingan dan Konseling Islam N P
1512 8 D20153010 IBNU AROBY AL KHITAMI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1513 9 D20153011 SITI LULUK ALUFA LAILIYATUL M Bimbingan dan Konseling Islam N P
1514 10 D20153013 HERI WAHYUDI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1515 11 D20153014 SITI KHOLILA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1516 12 D20153015 EVA RUSDIANA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1517 13 D20153016 DEWI MACHFUDHOH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1518 14 D20153018 NURUL KHOMARIYAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1519 15 D20153019 DIAN HAIRONI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1520 16 D20153020 AVIDAH LUTFIATUL NIKMAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1521 17 D20153023 NANIEN WARDAH HAERANINGRUM Bimbingan dan Konseling Islam N P
1522 18 D20153024 ASFIRA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1523 19 D20153025 SITI MUTMAINNAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1524 20 D20153026 ULFATUS SHOLEHAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1525 21 D20153027 MAS'AT AFFANI YASIR Bimbingan dan Konseling Islam N P
1526 22 D20153028 ANDI KURNIAWAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1527 23 D20153030 YUSNIANTO Bimbingan dan Konseling Islam N P
1528 24 D20153032 AISYATUR RODIAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1529 25 D20153033 JULLY AMIDA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1530 26 D20153035 FERA SETIANINGSIH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1531 27 D20153037 MUHAMAD SYAMSUL ARIF Bimbingan dan Konseling Islam N P
1532 28 D20153038 YANA SAHANA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1533 29 D20153043 ISTIDAMATUL ALFI FADILAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1534 30 D20153045 PONANTIN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1535 31 D20153047 NILA YULINA MAWADAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1536 32 D20153048 MAS Bimbingan dan Konseling Islam N P
1537 33 D20153049 YONGKI HARIYONO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1538 34 D20153050 M. SYAIFUL ANWAR Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1539 35 D20163001 SUUDIYA HUSIN B A Bimbingan dan Konseling Islam N P
1540 36 D20163002 SITI MUSRIFAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1541 37 D20163003 KARMILA NOVITA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1542 38 D20163004 ALVIN NURUL KHUSNA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1543 39 D20163005 SITI ROSIDAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1544 40 D20163006 NUR`AINI KHOLIQ Bimbingan dan Konseling Islam N P
1545 41 D20163007 SRI RAHAYU ASTUTIK Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1546 42 D20163008 RIF`ATUL HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1547 43 D20163009 DINDA DIAH VITASARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1548 44 D20163010 MOH. HADI FATHONI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1549 45 D20163011 FIRDATUL HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1550 46 D20163012 VEVEN WIDARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1551 47 D20163013 RINI PUSPITA AYU RAHMAYANTI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1552 48 D20163014 SITI MAIMUNAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1553 49 D20163015 AINUN DWI JAMILA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1554 50 D20163016 MOCH. RYAN SETIAWAN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1555 51 D20163017 RIRIN PUSPITASARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1556 52 D20163018 SITI NUR FADILAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1557 53 D20163019 FITRIYA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1558 54 D20163020 ROFIQOTUL ILMIAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1559 55 D20163021 DWI ANGGA PANDUWINATA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1560 56 D20163022 ILYATUS SOLEHA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1561 57 D20163023 SUCI IKFIANI KAMALA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1562 58 D20163024 NABILA QURROTA A`YUN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1563 59 D20163025 M. FIRDAUSI MAKANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1564 60 D20163026 INTAN NURJANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1565 61 D20163027 A`AN ADI SUPRAYITNO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1566 62 D20163028 ACHMAD FANANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1567 63 D20163029 SITI SUCI MAULIDA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1568 64 D20163030 DEWI WARDANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1569 65 D20163031 BAHRUL ULUM ZUHRI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1570 66 D20163032 CAHYA WIRANTITA Bimbingan dan Konseling Islam N C
1571 67 D20163033 FARAWANGESTI HASIYAN PRATIWI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1572 68 D20163034 ZUMROTUL ALIYA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1573 69 D20163035 LINE MARTITA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1574 70 D20163036 ACHMAD ALVIANSYAH ASSEGAF Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1575 71 D20163037 ZAQIATUS ZAHRA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1576 72 D20163038 YOANIRA GANDHITAMA MUKTI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1577 73 D20163039 KUNI AYNUS SADAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1578 74 D20163040 ILHAMI MAULANA IMAWAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1579 75 D20163041 RODLITA BHILIZQY Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1580 76 D20163042 NURRAHMAWATI LATIFAH ARRIF`AT Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1581 77 D20163043 FINA ULFAH EL SHUFIYAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1582 78 D20163044 SYAMSUL ARIFIN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1583 79 D20163045 ACH.SUBAIRI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1584 80 D20163046 REVITA HIDAYATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1585 81 D20163047 SITI MASRUROH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1586 82 D20163048 FRINDA DEWI PERTIWI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1587 83 D20163049 RISFI MAZIDATULWAFDAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1588 84 D20163050 DWIKY NOVIA PUTRI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1589 85 D20163051 HASAN BASRI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1590 86 D20163052 INDAH IKA ISTIQOMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1591 87 D20163053 SANDY DIANA MARDLATILLAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1592 88 D20163054 RIZKIA RAMADHANI PUTRI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1593 89 D20163055 HIDAYATUL MA RIFAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1594 90 D20163056 AULIA AN NADHILA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1595 91 D20163057 SITI MAISAROH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1596 92 D20163058 FAHRIZAL RIFALDI ADITIYA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1597 93 D20163059 NUR KHOLISATUS SA'ADAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1598 94 D20163060 BAYU DWI CAHYONO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1599 95 D20163061 JULPI ANDRIYANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1600 96 D20163062 MUFIDATUR ROHMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1601 97 D20163063 YOLANDA DUWI PERMATASARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1602 98 D20163064 SYAMSUDDIN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1603 99 D20163065 IZZUDDIN AUDAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1604 100 D20163066 NOVIA FIRDAUSY NR Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1605 101 D20163067 SRI DWI LESTARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1606 102 D20163068 UMMAL CHOIROH- Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1607 103 D20163069 SUGENG NIKO W Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1608 104 D20163070 SITI NUR KHOLISA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1609 105 D20163071 ZULVA IQOTUL NURUL J Bimbingan dan Konseling Islam N P
1610 106 D20163072 NURDEEN MAMA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1611 107 D20163073 RISQI ULFATUS ZAQIYAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1612 108 D20163074 YUNITA MULYA UTAMI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1613 109 D20163075 RISQI ULFATUS ZAQI Y Bimbingan dan Konseling Islam N P
1614 110 D20163076 RIZKA ISTIQOMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1615 111 D20163077 AGUSTIN LISNAWATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1616 112 D20163078 RIZKI NUR HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1617 113 D20163079 KHOIROTUN NISA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1618 114 D20163080 AHMAD RAFI AGUS DIANTORO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1619 115 D20173001 NURAINI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1620 116 D20173002 BAGUS GHANI WICAKSONO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1621 117 D20173003 LAILA FITRIA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1622 118 D20173004 FIRDA HARIZQA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1623 119 D20173005 NITA CHANDRA LESTARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1624 120 D20173006 VINA AMALIA MUFIDA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1625 121 D20173007 AHWALIN NAZATIANA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1626 122 D20173008 CHOLIFATUL MASYRUROH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1627 123 D20173009 FENY ADRIANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1628 124 D20173010 SILVIA NUR LAILIYATUL MAWADDAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1629 125 D20173011 HERLIN IFTITAH NURJANAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1630 126 D20173012 RANI HARTINA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1631 127 D20173013 FAIQOTUL MUHIMMATIL UDHIAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1632 128 D20173014 MUTMAINNATUN CHOIRUNNISA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1633 129 D20173015 PUTRI RAHAYU Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1634 130 D20173016 ANISA FARA ABIDA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1635 131 D20173017 SITI MUTMAINATUL HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1636 132 D20173018 SAFINATUL KHOLIFAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1637 133 D20173019 RIVI FIQI FARIHATIN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1638 134 D20173020 RISALUL MASLIKHA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1639 135 D20173021 WIRATIH ENDAR MUSFIROH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1640 136 D20173022 LINDA ANI FATIMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1641 137 D20173023 SALMAN FARIS RUSDIYANTO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1642 138 D20173024 ILMIATIN HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1643 139 D20173025 M. ABDUL WAFIYY Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1644 140 D20173026 ANISATUS SHOLEHAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1645 141 D20173027 AINUN NORMA AIDA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1646 142 D20173028 ASMA DARA SAFIRA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1647 143 D20173029 AFIFATUR ROHMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1648 144 D20173030 SYAUQI ABDULLAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1649 145 D20173031 AYU PUSPITA SARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1650 146 D20173032 SRI NUR INDAH NOFIYANTI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1651 147 D20173033 INDAH WULAN CAHYANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1652 148 D20173034 MEIKO IVAN NUR ERIYAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1653 149 D20173035 NABELA AULIA NUZLUL QURYANDINA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1654 150 D20173036 DYAH DWI LESTARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1655 151 D20173037 INDAH PUTRI MEIRAWATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1656 152 D20173038 SEPTIANDIKA INDAR PERMANA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1657 153 D20173039 PUTRI AMILATUS SHOLEHA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1658 154 D20173040 MOH. IDRIS Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1659 155 D20173041 AFIF AINIS SAYYIDAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1660 156 D20173042 RIZQI NI'MATUL HUSNA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1661 157 D20173043 MOHAMMAD FARHAN RIZQUR ROHMAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1662 158 D20173044 MUHAMMAD HAIDAR ELIAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1663 159 D20173045 SARIFATUL HAFIFAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1664 160 D20173046 MUSLIHANA UMAIYYAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1665 161 D20173047 DHIANISRINA SALSABILA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1666 162 D20173048 LAILATUL YUSRO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1667 163 D20173049 MUHAMMAD ZAKIYYUL ARIFIN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1668 164 D20173050 RIRIN NOVITA SARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1669 165 D20173051 HOSNUL ABRORI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1670 166 D20173052 MUHAMMAD ALFIAN MAHASIBI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1671 167 D20173053 KADEK INTAN RIZKI SINTYA DEWI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1672 168 D20173054 ALFINA DAMAYANTI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1673 169 D20173055 MUHAMMAD ZA'IM ZACKY FADL-LILLAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1674 170 D20173056 KHOLILATUR ROSYIDAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1675 171 D20173057 ALIN JANA HAIKA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1676 172 D20173058 ERYO KUKUH PRASTYO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1677 173 D20173059 RAHMA YAUMIL UTAMI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1678 174 D20173060 BIDAYATUSSAADAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1679 175 D20173061 NASIHATUS SOLEHATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1680 176 D20173062 SOLEHAN MUZAQI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1681 177 D20173063 LUSMAWATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1682 178 D20173064 HUDAIFAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1683 179 D20173065 ACHMAD DWI CAHYONO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1684 180 D20173066 AHMAD FAJAR IFDLOLI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1685 181 D20173067 CHAMILATUL HIMMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1686 182 D20173068 HERY MUSTAFA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1687 183 D20173069 NILTA MUNICHAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1688 184 D20173070 ABDUL KARIM Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1689 185 D20173071 ANIN ALI MASRUROH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1690 186 D20173072 AHWALIN NAZATIANA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1691 187 D20173073 SITI NURMAILA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1692 188 D20173074 MUHAMMAD RISQI MUBAROK Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1693 189 D20173075 ERNY INDAHA ZULFA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1694 190 D20173076 MUHAMMAD AGUNG BUDIARJO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1695 191 D20173077 SAYYIDATUL MUFLIHAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1696 192 D20173078 SITI YULIANA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1697 193 D20173079 HILMA WILDANA SOVIA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1698 194 D20173080 SITI LAILATUL MUKAROMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1699 195 D20173081 FARADHIAZ ZAHRA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1700 196 D20173082 FADEELAH POCHI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1701 197 D20183001 ANANDA WAHYUNI MUHTAR Bimbingan dan Konseling Islam N P
1702 198 D20183002 FIKA LUTVIA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1703 199 D20183003 ANATUS SOLEHAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1704 200 D20183004 HAMIDAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1705 201 D20183005 NURUL ULYA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1706 202 D20183006 NUR IFFANI KHAIRUN NISYA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1707 203 D20183007 ALFI MAGFIROH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1708 204 D20183008 NENI NUR AINI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1709 205 D20183009 M.FAIZ KAMIL Bimbingan dan Konseling Islam N P
1710 206 D20183010 ELIA RIZKY SAFIRA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1711 207 D20183011 LULUK ALFIATUS SHOLEHAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1712 208 D20183012 ALIFIAH FITRIANA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1713 209 D20183013 FATIMATUS ZAHROH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1714 210 D20183014 NURFITA DAMAYANTI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1715 211 D20183015 SITI AISIYAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1716 212 D20183016 MUHAMMAD AMINULLAH HELMI KAMALUDDIN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1717 213 D20183017 RINA AMINATUL ZUHRO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1718 214 D20183018 MOH. ZAENAL ARIFIN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1719 215 D20183019 LUTFIATUN NINGSIH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1720 216 D20183020 KHARISMA INTAN ZAHRO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1721 217 D20183021 NUR AFIFAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1722 218 D20183022 NADIRATUL LAELI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1723 219 D20183023 NOFIATUS SOLEHAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1724 220 D20183024 NURUL AZIZAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1725 221 D20183025 RACHMAH PERMATA ILLAHI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1726 222 D20183026 SITI FARIDATUL MAGHFIROH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1727 223 D20183027 FARIDHATUL ULUMIYAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1728 224 D20183028 ABDUL ROSYID DARSONO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1729 225 D20183029 MAZIDATUL FAIQOH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1730 226 D20183030 DESY KHUSNUL AMALIYAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1731 227 D20183031 SITI ZAINURIL AFKARINA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1732 228 D20183032 AYIS SA`IDATUL HUSNA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1733 229 D20183033 MUHAMMAD MIQDAD MUWAFIQUL HASAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1734 230 D20183034 SIRI LATIFAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1735 231 D20183035 KHOZANATUL M.H Bimbingan dan Konseling Islam N P
1736 232 D20183036 MUSDHOLIFA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1737 233 D20183037 DIAH AYU AMBAR WATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1738 234 D20183038 Ade imda Firmansyah Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1739 235 D20183039 DHIMAS RIVALDI BAHRUL ULUM Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1740 236 D20183040 SHINTA RATNASARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1741 237 D20183041 DEVI ANI PURNAMASARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1742 238 D20183042 RIKE NOR HALISAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1743 239 D20183043 TIFFANIL HIKMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1744 240 D20183044 DEWI ALVINA ZAHRO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1745 241 D20183045 ALFIAN DAMAYANTI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1746 242 D20183046 NOR AZLINDA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1747 243 D20183047 WILDATUL ULA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1748 244 D20183048 SAIFUL BAHRI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1749 245 D20183049 FIRDAUZI AQIL PRATAMA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1750 246 D20183050 MOHAMMAD ROIS FAHMI INSANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1751 247 D20183051 IRMA RAHMAWATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1752 248 D20183052 SABILIL MUSTAQIM Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1753 249 D20183053 ZULIANA NURINDAHSARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1754 250 D20183054 FAIQOTUL IZZATIN NIKMAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1755 251 D20183055 FEBRI DARUL ANTONI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1756 252 D20183056 RESTU NUR WANA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1757 253 D20183057 YATI SUSANTI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1758 254 D20183058 SITI MASRUROH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1759 255 D20183059 WORO ANGGITA CHOIRUMIN INSANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1760 256 D20183060 FILA YULIA AGUSTIN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1761 257 D20183061 KHARISMA HAMMAMI RAHMAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1762 258 D20183062 I'IS NUR AFIFAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1763 259 D20183063 MUHAMMAD FIKRI HIDAYATULLAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1764 260 D20183064 M. RIJAL FATONI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1765 261 D20183065 MOH YOSSI PRATAMA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1766 262 D20183066 M. IQBAL ABDULLAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1767 263 D20183067 INDRI NUR FADILAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1768 264 D20183068 FAISOL AKBAR Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1769 265 D20183069 RAHAYU KURNIAWATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1770 266 D20183070 ANDRE FERDIANSYAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1771 267 D20183071 AYU DIAN ISLAMIYATI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1772 268 D20183072 ZUMDAN NAUFANI FILALBA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1773 269 D20183073 ILMA TIYANA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1774 270 D20183074 NURIYAH SOFIATUL FADHILAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1775 271 D20183075 NILU FARUL IZZAH MARZHA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1776 272 D20183076 LIZAMATUS SHOLIHAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1777 273 D20183077 RAHMA SAVIRA MAULANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1778 274 D20183078 ROBIATUL ISLAMIAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1779 275 D20183079 MELY NIATUL HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1780 276 D20183080 DHIKI ARDHIANSYAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1781 277 D20183081 SHUN INAYATILLAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1782 278 D20183082 REZA ROSITA ALFI SAYIDA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1783 279 D20183083 DIANA FITRI UTAMI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1784 280 D20183084 RISKA ILA FITRIANI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1785 281 D20183085 ALIF AMALIA FATIMATUS ZAHRO Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1786 282 D20183086 MASITHA PUSPASARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1787 283 D20183087 ACHMAD SODIKUL FAIQ Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1788 284 D20183088 MILA AUDINA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1789 285 D20183089 AHMAD FARID Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1790 286 D20183090 NOVA TRENISIA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1791 287 D20183091 MUHAMMAD KHOLILI MAHMUD Bimbingan dan Konseling Islam N P
1792 288 D20183092 RETNO DWI KARUNIASARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1793 289 D20183093 VIKI ARI FANDA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1794 290 D20183094 M. FATHURROHMAN NUR AMBIYA` Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1795 291 D20183095 IQLIL SUA`IBATUL ISLAMIYAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1796 292 D20183096 SITI MURSIDAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1797 293 D20183097 MUHAMAD ATHO` AMRILLAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1798 294 D20183098 FAISOL ROMADHON Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1799 295 D20183099 SHINTA BELLA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1800 296 D20183100 ULAN WIDAYANTI SETYAWAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1801 297 D20183101 YUSMIA SARI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1802 298 D20183102 M.KHOIRUDIN JALIL Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1803 299 D20183103 AINIY NURKHOLIDA Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1804 300 D20183104 TRIANTI NUR AFIFAH Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1805 301 D20183105 RISA GUNAWAN Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1806 302 D20193001 DEVINNA FATIKA SARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1807 303 D20193002 SHABRINA ALIFIA ABADI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1808 304 D20193003 FATIHATUL MUFIDAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1809 305 D20193004 KUNZITA LAZUARDI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1810 306 D20193005 ISMI INDINA FARADILLA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1811 307 D20193006 MAMLUATUL FAUZIYAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1812 308 D20193007 LUTFI INDI SAFITRI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1813 309 D20193008 YULIANA RAHMAWATI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1814 310 D20193009 DEWI ISMAHAYATI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1815 311 D20193010 ASTI TSANY CAHYARANI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1816 312 D20193011 IMAM HANAFI Bimbingan dan Konseling Islam Y A
1817 313 D20193012 RATNA FINA DEWI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1818 314 D20193013 MUAYYINATUS SYAHIDAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1819 315 D20193014 M. FAHRIL ALI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1820 316 D20193015 DENI AINUL YAQIN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1821 317 D20193016 MOH. HISAM SYAFAAT Bimbingan dan Konseling Islam N P
1822 318 D20193017 A'YUNIL FIKRIYAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1823 319 D20193018 MEINANDA OVI FAJRIYAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1824 320 D20193019 DEWI ASARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1825 321 D20193020 NUR WAHYUNI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1826 322 D20193021 PUTRI SALSABILA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1827 323 D20193022 FANNY FADILLA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1828 324 D20193023 MUHAMMAD HASAN MU'TASIM BILLAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1829 325 D20193024 RISA ANGGRAINI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1830 326 D20193025 ZAFILATUL KHOYROT Bimbingan dan Konseling Islam N P
1831 327 D20193026 MOCHAMAD KUKUH WICAKSONO Bimbingan dan Konseling Islam N P
1832 328 D20193027 CINTYA TUGASTIKA SARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1833 329 D20193028 ZIAN ATIQOTUL MAULA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1834 330 D20193029 FIDYA NIRMALA AZZAHRO Bimbingan dan Konseling Islam N P
1835 331 D20193030 RAHMANIYAH AUDINAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1836 332 D20193031 INDANA ZULFA MARDOTILLAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1837 333 D20193032 NABILA SAYLA PUTRI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1838 334 D20193033 ATNA UNAISI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1839 335 D20193034 FARIDATUS SOLEHAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1840 336 D20193035 DANIYAH JINANUL FIRDAUS Bimbingan dan Konseling Islam N P
1841 337 D20193036 ROVITA ULFA NURJANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1842 338 D20193037 DESTYAN NICO PRATAMA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1843 339 D20193038 INTAN ERNANDASARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1844 340 D20193039 FARA MAULIDA FIKRIATUZ ZAHRO Bimbingan dan Konseling Islam N P
1845 341 D20193040 Silvia Eka Prasanti Bimbingan dan Konseling Islam N P
1846 342 D20193041 RISMATUL HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1847 343 D20193042 INTAN NURMALA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1848 344 D20193043 RINA ARISATUL FIKIYAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1849 345 D20193044 LELY AMINULLAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1850 346 D20193045 MOHAMAD YUSRON ROSYADI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1851 347 D20193046 KAMILATIN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1852 348 D20193047 HAKIMATUL AZIZAH AINUN UMI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1853 349 D20193048 ABDURRAHMAN WAHID Bimbingan dan Konseling Islam N P
1854 350 D20193049 MUHAMMAD FAHRIZAL Bimbingan dan Konseling Islam N P
1855 351 D20193050 SITI LUTFIA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1856 352 D20193051 INDAH LESTARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1857 353 D20193052 SHANDRO ALMAL ALIM Bimbingan dan Konseling Islam N P
1858 354 D20193053 NURUL FAJAR Bimbingan dan Konseling Islam N P
1859 355 D20193054 NAYLIL MUNA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1860 356 D20193055 FINA NIDAUL AULIAK ASYHAR Bimbingan dan Konseling Islam N P
1861 357 D20193056 WIRDA MALIKAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1862 358 D20193057 TITIN ISMIATUN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1863 359 D20193058 IIK MEYDANIAH YASINTA DEWI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1864 360 D20193059 ANI NUR HANIFAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1865 361 D20193060 MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1866 362 D20193061 INFITA KHUSSUADAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1867 363 D20193062 ULUM NUR HOFIFA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1868 364 D20193063 RISKA FITRIANA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1869 365 D20193064 WWARDATUL HAIZATIL HUSNA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1870 366 D20193065 UJROTULMAGHFIROH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1871 367 D20193066 AMALIA FIRDAUS Bimbingan dan Konseling Islam N P
1872 368 D20193067 LAILATUL FITRIAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1873 369 D20193068 RIFKI SUSANTO Bimbingan dan Konseling Islam N P
1874 370 D20193069 FARDINI SALSABILLAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1875 371 D20193070 AHMAD FAIS ARI ROSYDI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1876 372 D20193071 NUR AHMAD FAUZI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1877 373 D20193072 RISKA HARIYATI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1878 374 D20193073 RHOMI TRI ASSABIL Bimbingan dan Konseling Islam N P
1879 375 D20193074 THANIA ELSA APRILIANTI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1880 376 D20193075 MAULANA AINUL YAQIN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1881 377 D20193076 IMRON MAULANA ISHAK Bimbingan dan Konseling Islam N P
1882 378 D20193077 NABILAH TAULIFAH ASIZAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1883 379 D20193078 LAILATUL HUMAIROH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1884 380 D20193079 DEWI FATIMATUZAH'RO Bimbingan dan Konseling Islam N P
1885 381 D20193080 SALSABILA ARISALDI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1886 382 D20193081 AGHNIA AULIA DIFFANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1887 383 D20193082 USWATUN HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1888 384 D20193083 INGGIT IMA WATI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1889 385 D20193084 ZULVI WARDHA AZIZAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1890 386 D20193085 CHATRINA AYU APRILIA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1891 387 D20193086 ANA QURROTUL A'YUNI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1892 388 D20193087 DINI ARISKA WULANDARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1893 389 D20193088 SHOFIRA QURROTUL AINI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1894 390 D20193089 PUTRI SOFIA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1895 391 D20193090 LULUK MUFITASARI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1896 392 D20193091 ANNISA NUR FIRDAUSI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1897 393 D20193092 AFIATUL LIANI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1898 394 D20193093 QUEEN NURUL FITRI ARYFIENA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1899 395 D20193094 NABILA ULA YA`FA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1900 396 D20193095 UMMI SAFINA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1901 397 D20193096 RIZAL Bimbingan dan Konseling Islam N P
1902 398 D20193097 MOH ALI WAFI YAZID DAHLAN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1903 399 D20193098 RODLIYATUR ROHMANI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1904 400 D20193099 ABDUR ROHMAN SHOLEH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1905 401 D20193100 ZEFLATUL HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1906 402 D20193101 SHERLY NOVA AMELIA PUTRI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1907 403 D20193102 RINDU ASA DESY SETYONINGRUM Bimbingan dan Konseling Islam N P
1908 404 D20193103 FITTA AINUN HERLIANA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1909 405 D20193104 MUHAMMAD SYAIFUL RIFAN Bimbingan dan Konseling Islam N P
1910 406 D20193105 IRADATUL HASANAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1911 407 D20193106 MUSDALIFAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1912 408 D20193107 ROHIMATUL FITRIA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1913 409 D20193108 SAJADATU NURIL LAILI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1914 410 D20193109 NGAINUN NAAZAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1915 411 D20193110 FAIQATUL HIMMAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1916 412 D20193111 EKA PUTRA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1917 413 D20193112 MUHAMMAD JIBRIL AGASTYA DAMA BRILLIANTO Bimbingan dan Konseling Islam N P
1918 414 D20193113 HILMI NABHAN NUGRAHA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1919 415 D20193114 AHMAD DIKI DARUSSALAM Bimbingan dan Konseling Islam N P
1920 416 D20193115 SITI SYARIFAH Bimbingan dan Konseling Islam N P
1921 417 D20193116 KARIMATUN NISA Bimbingan dan Konseling Islam N P
1922 418 D20193117 ACHMAD SWUSBIRAL MADANI Bimbingan dan Konseling Islam N P
1923 419 D20193118 ERVINA IRNA DIYANIS Bimbingan dan Konseling Islam N P
1924 420 D20193119 Ubaidllah Al Akhro Bimbingan dan Konseling Islam N P
1925 1 D20154001 DEWI ROSMAWATI Manajemen Dakwah N P
1926 2 D20154002 KHUBAIB RIDHO Manajemen Dakwah N P
1927 3 D20154003 ADI RIYANTO Manajemen Dakwah N P
1928 4 D20154004 MADI SAPUTRA Manajemen Dakwah N P
1929 5 D20154005 MOH. AGUS SALIM Manajemen Dakwah Y A
1930 6 D20154007 RISKA DINA LUTFIAH Manajemen Dakwah N P
1931 7 D20154008 MUHAMMAD.RIZAL.FIRDAUS Manajemen Dakwah N P
1932 8 D20154011 WARDATUR ROSIKHO Manajemen Dakwah N P
1933 9 D20154012 ZAINUL MUHAIMIN Manajemen Dakwah Y A
1934 10 D20154013 AHMAD FAQIH HUMAINI Manajemen Dakwah Y A
1935 11 D20154014 ZULFA MAZIDAH Manajemen Dakwah N P
1936 12 D20154015 ALFINA LUTFA AZIZAH Manajemen Dakwah N P
1937 13 D20164001 DINDA RIZQIA WIDODO Manajemen Dakwah N P
1938 14 D20164002 UMI SALAMAH Manajemen Dakwah N P
1939 15 D20164003 ULIL HADI ERNANDA PUTRA Manajemen Dakwah Y A
1940 16 D20164004 IVANA SALMAH Manajemen Dakwah N P
1941 17 D20164005 HIKMATUL QONIAH Manajemen Dakwah N P
1942 18 D20164006 RIDLWAN HIDAYATULLAH Manajemen Dakwah Y A
1943 19 D20164007 ULIL MANZILATUL ADKHA Manajemen Dakwah Y A
1944 20 D20164008 SITI AISYAH WULANDARI Manajemen Dakwah N P
1945 21 D20164009 NURWAHID ARIF YAMAN Manajemen Dakwah Y A
1946 22 D20164010 FARIZ MAULANA Manajemen Dakwah Y A
1947 23 D20164011 MOHAMMAD ABDUL WAHID Manajemen Dakwah Y A
1948 24 D20164012 KHOIRUL UMAM Manajemen Dakwah Y A
1949 25 D20164013 RIFALDI FAUZI Manajemen Dakwah Y A
1950 26 D20164014 NABILATUS SHOLEHA Manajemen Dakwah Y A
1951 27 D20164015 MOCH AINUR ROFIQ Manajemen Dakwah Y A
1952 28 D20164016 GOIN PARJER Manajemen Dakwah N P
1953 29 D20164017 TOTOK YOKO PRATAMA Manajemen Dakwah N P
1954 30 D20164018 LAILYATUL MAGFIROH Manajemen Dakwah N P
1955 31 D20164019 LULUUL MUKKARROMAH Manajemen Dakwah Y A
1956 32 D20164020 ZILVIYAH ISTIQOMAH Manajemen Dakwah Y A
1957 33 D20164021 HAMID YUSUF Manajemen Dakwah Y A
1958 34 D20164022 MOH IRFAN AFFANDI Manajemen Dakwah Y A
1959 35 D20164023 VIVILIA TRIMARITA IK Manajemen Dakwah N P
1960 36 D20164024 SHOHIB AAQIL Manajemen Dakwah Y A
1961 37 D20164025 LIA ARIFATUL AFIFAH Manajemen Dakwah N P
1962 38 D20164026 RIKE RISKIYATUR ROHMAH Manajemen Dakwah Y A
1963 39 D20164027 LUKMAN HADI Manajemen Dakwah Y A
1964 40 D20164028 SITI MAIMUNAH Manajemen Dakwah Y A
1965 41 D20164029 UMMI KULTSUM Manajemen Dakwah Y A
1966 42 D20164030 NOVIKA WAHIROTUL AMANAH Manajemen Dakwah N P
1967 43 D20164031 HABIBURROHMAN Manajemen Dakwah Y A
1968 44 D20164032 SHINTIA UTAMI Manajemen Dakwah N P
1969 45 D20164033 AFIDATUL BADRIYAH Manajemen Dakwah N P
1970 46 D20164034 MAULANA ALIF KUSBINI Manajemen Dakwah Y A
1971 47 D20164035 LIFTIN MAISAROH Manajemen Dakwah Y A
1972 48 D20164036 ROFIDATUL KHOIRIYAH Manajemen Dakwah N P
1973 49 D20164037 ABDUL KHOBIR Manajemen Dakwah Y A
1974 50 D20164038 SITI MUSDALIFA Manajemen Dakwah N P
1975 51 D20164039 WINDA LEONY PRAMAISHELA Manajemen Dakwah Y A
1976 52 D20174001 ADE FAIZIN Manajemen Dakwah Y A
1977 53 D20174002 MOH. ANFASIL FIRDAUS Manajemen Dakwah Y A
1978 54 D20174003 RIFKI MUBAROK Manajemen Dakwah Y A
1979 55 D20174004 SITI MUKARROMAH Manajemen Dakwah Y A
1980 56 D20174005 DZURROTUN NASICHAH Manajemen Dakwah Y A
1981 57 D20174006 MUHAMMAD NUR ISKANDAR RONI Manajemen Dakwah N P
1982 58 D20174007 MUHAMMAD IKLILUL FAHMI Manajemen Dakwah N P
1983 59 D20174008 SITI HUZAIMAH Manajemen Dakwah Y A
1984 60 D20174009 AMELIA MURTI KUNCORO Manajemen Dakwah N P
1985 61 D20174010 ANISATUR ROHMAWATI Manajemen Dakwah Y A
1986 62 D20174011 NADZIRUL FAWAID Manajemen Dakwah N P
1987 63 D20174012 KIKI NURJAYANTI Manajemen Dakwah Y A
1988 64 D20174013 ANGGUN MELINDA Manajemen Dakwah Y A
1989 65 D20174014 AMELIA SAVIRA Manajemen Dakwah Y A
1990 66 D20174015 NENDEN NOVIA KRISTIN Manajemen Dakwah Y A
1991 67 D20174016 LAILA FITRI IMROATUL LUTFIA Manajemen Dakwah Y A
1992 68 D20174017 WIDYA AZIZAH Manajemen Dakwah Y A
1993 69 D20174018 SYAIKHUL KHUMAR RIZMI IJTABA ROB Manajemen Dakwah Y A
1994 70 D20174019 MOH ULIL ABSOR Manajemen Dakwah Y A
1995 71 D20174020 MOH ULIL ALBAB Manajemen Dakwah Y A
1996 72 D20174021 AIZAH AFQORINA Manajemen Dakwah Y A
1997 73 D20174022 AHMAD MUZAMMIL Manajemen Dakwah Y A
1998 74 D20174023 REFAN JULIA PRADANA Manajemen Dakwah Y A
1999 75 D20174024 M. HAFID BAEHAQI Manajemen Dakwah Y A
2000 76 D20174025 DEVI WAHYU EKA SAFITRI Manajemen Dakwah Y A
2001 77 D20174026 FAIKOTUL HIKMAH Manajemen Dakwah Y A
2002 78 D20174027 PUPUT NOVITA SARI Manajemen Dakwah Y A
2003 79 D20174028 SULISTIYANINGSIH Manajemen Dakwah Y A
2004 80 D20174029 IDA ADHA KARIMAH Manajemen Dakwah Y A
2005 81 D20174030 RANY DWI RIKA SARI Manajemen Dakwah Y A
2006 82 D20174031 KAAFIN NASHRUL MU'TAZ Manajemen Dakwah Y A
2007 83 D20174032 MAULANA KHOIRUL PRATAMA Manajemen Dakwah Y A
2008 84 D20174033 SITI ROSIATUN ULFA Manajemen Dakwah Y A
2009 85 D20174034 MUHAMMAD FAHMI Manajemen Dakwah N P
2010 86 D20184001 NUR AZIZIYAH Manajemen Dakwah Y A
2011 87 D20184002 FIQHIYA HASNAL MALA Manajemen Dakwah N P
2012 88 D20184003 TIA AMELIA FITRI Manajemen Dakwah Y A
2013 89 D20184004 HISBIYAH Manajemen Dakwah Y A
2014 90 D20184005 LIA NUR AFRIDA Manajemen Dakwah N P
2015 91 D20184006 AZIZAH KHAKIMAH Manajemen Dakwah Y A
2016 92 D20184007 SHONA AMELIA RISKI Manajemen Dakwah Y A
2017 93 D20184008 ANIYATUL FITRIYAH Manajemen Dakwah N P
2018 94 D20184009 FAUZA ISLAMIYAH Manajemen Dakwah N P
2019 95 D20184010 IKA NUR SEPTYYANA Manajemen Dakwah Y A
2020 96 D20184011 NUR ISLAMIYAH Manajemen Dakwah Y A
2021 97 D20184012 AUDINA AMALIA SYAFIRA Manajemen Dakwah Y A
2022 98 D20184013 A. HUSSAINI ZULQIYAH Manajemen Dakwah Y A
2023 99 D20184014 NURLAILI AINUR MARDIYAH Manajemen Dakwah N P
2024 100 D20184015 WILDAN HOSLISANDI Manajemen Dakwah Y A
2025 101 D20184016 ALVIANA ZUFAR SAHDA Manajemen Dakwah N P
2026 102 D20184017 MARIYATUL QIBTIYAH Manajemen Dakwah Y A
2027 103 D20184018 ANNISA AGUSTINA PUTRI Manajemen Dakwah Y A
2028 104 D20184019 MISBAHUDIN SHOHIBUL AZIZ Manajemen Dakwah N P
2029 105 D20184020 MUHAMMAD ALI WAFA ROMADHANI Manajemen Dakwah Y A
2030 106 D20184021 FEBY PRATISTA ARDINIE Manajemen Dakwah Y A
2031 107 D20184022 BAIQ MONICA EKA APRILIA Manajemen Dakwah N P
2032 108 D20184023 MURNI CAHYANI Manajemen Dakwah N P
2033 109 D20184024 LAILATUN NISFAH Manajemen Dakwah Y A
2034 110 D20184025 MUHAMMAD NAJICH Manajemen Dakwah N P
2035 111 D20184026 ANDIKA Manajemen Dakwah Y A
2036 112 D20184027 NURHASANAH AGUSTIN Manajemen Dakwah Y A
2037 113 D20184028 M DANDI MARTAKUSUMA Manajemen Dakwah N P
2038 114 D20184029 RINDA NURYANTO PUTRA Manajemen Dakwah Y A
2039 115 D20184030 SISKA AYU PURWATI Manajemen Dakwah Y A
2040 116 D20184031 NOR QOMARIYAH ROMADANTI Manajemen Dakwah Y A
2041 117 D20184032 NUR HADI Manajemen Dakwah N P
2042 118 D20184033 LAILATUL KHUSNAH Manajemen Dakwah N P
2043 119 D20184034 SITI NUR AZIZAH Manajemen Dakwah Y A
2044 120 D20184035 CHAIRUL YAKIN Manajemen Dakwah Y A
2045 121 D20184036 ISLAHIYAH OKTA NOVITA SARI Manajemen Dakwah Y A
2046 122 D20184037 RASMIATI Manajemen Dakwah Y A
2047 123 D20184038 RAMDHANI RIZQI AZIZ Manajemen Dakwah Y A
2048 124 D20184039 YUYUT WAHYUDI Manajemen Dakwah Y A
2049 125 D20184040 NUR NAFISAH SUAIBATUL ADAWIYAH Manajemen Dakwah N P
2050 126 D20184041 ZEINIYE AL MUAYYINAH Manajemen Dakwah Y A
2051 127 D20184042 NAUVAN EKA FARINDRA SANUSI Manajemen Dakwah Y A
2052 128 D20194001 NISVI LAILY AKHADIYAH Manajemen Dakwah N P
2053 129 D20194002 NAILI AUDINA Manajemen Dakwah N P
2054 130 D20194003 SITI HOSNAWIYAH Manajemen Dakwah N P
2055 131 D20194004 MUHAMMAD SHOLIHIN Manajemen Dakwah N P
2056 132 D20194005 FIRDAUS SRI WULANDARI Manajemen Dakwah N P
2057 133 D20194006 ELSA PUTRI INDAH SARI Manajemen Dakwah N P
2058 134 D20194007 ELOK FAIQOTUL HIMMAH Manajemen Dakwah N P
2059 135 D20194008 SANDI IRAWAN Manajemen Dakwah N P
2060 136 D20194009 MUWAFFIGIRROHMAH Manajemen Dakwah N P
2061 137 D20194010 HANIFAH NAILUL MUKARROMAH Manajemen Dakwah N P
2062 138 D20194011 MOHAMMAD FAHRUL HUZAINI Manajemen Dakwah N P
2063 139 D20194012 NUR FAIZAH WULANDARI Manajemen Dakwah N P
2064 140 D20194013 ANDIKO PRASETYO ADI Manajemen Dakwah N P
2065 141 D20194014 ACH. SYAFI'E Manajemen Dakwah N P
2066 142 D20194015 M FEBRI HIDAYATULLAH Manajemen Dakwah N P
2067 143 D20194016 MUHAMMAD IFAN UBAIDILLAH Manajemen Dakwah N P
2068 144 D20194017 NOVIATUL AZIZAH Manajemen Dakwah N P
2069 145 D20194018 PUJA DIAH UTAMI Manajemen Dakwah N P
2070 146 D20194019 ZAKKIYUL ASRORI Manajemen Dakwah N P
2071 147 D20194020 AIMAMATUS SHOLEHA Manajemen Dakwah N P
2072 148 D20194021 NIKMATUL IZZA Manajemen Dakwah N P
2073 149 D20194022 DEBY MASNUNAH Manajemen Dakwah N P
2074 150 D20194023 RIZAL HIDAYAT Manajemen Dakwah N P
2075 151 D20194024 SOFYAN Manajemen Dakwah N P
2076 152 D20194025 MUHAMMAD ARIF HAIDAR Manajemen Dakwah N P
2077 153 D20194026 TARISHA NUR FITRIA Manajemen Dakwah N P
2078 154 D20194027 RIFKI MAULANA FAQIH Manajemen Dakwah N P
2079 155 D20194028 IMAM AHMAT SAHRONI PUTRA Manajemen Dakwah N P
2080 156 D20194029 MUHAMMAD IMAMUDDIN SETIYONO Manajemen Dakwah N P
2081 157 D20194030 SITI NUR HALIMATUS SHOLEHA Manajemen Dakwah N P
2082 158 D20194031 HENDRA Manajemen Dakwah N P
2083 159 D20194032 NUR MUHAMMAD KAFI Manajemen Dakwah N P
2084 160 D20194033 MOCHAMMAD ILHAM Manajemen Dakwah N P
2085 161 D20194034 HABIBI ALI SYAHBANA Manajemen Dakwah N P
2086 162 D20194035 FERY IRAWAN Manajemen Dakwah N P
2087 163 D20194036 DIANA INDAH SUSILOWATI Manajemen Dakwah N P
2088 164 D20194037 DELLA AYU PUSPITA SARI Manajemen Dakwah N P
2089 165 D20194038 DIAH SAFITRI Manajemen Dakwah N P
2090 166 D20194039 MUHAMMAD NASIR Manajemen Dakwah N P
2091 167 D20194040 CAHYA AGUNG MAULANA Manajemen Dakwah N P
2092 168 D20194041 MUHAMMAD HAKIM FIRDAUSY Manajemen Dakwah N P
2093 169 D20194042 IFAN HERMANTO Manajemen Dakwah N P
2094 170 D20194043 M.FIRMAN MUHAIMIN Manajemen Dakwah N P
2095 171 D20194044 IZZA AFKARINA SHOLIHAH Manajemen Dakwah N P
2096 172 D20194045 FENNY MAGGFIRAH Manajemen Dakwah N P
2097 173 D20194046 IFTITACHUL MUSTA`ADAH Manajemen Dakwah N P
2098 174 D20194047 MOHAMAD ADI SAIFUDDIN Manajemen Dakwah N P
2099 175 D20194048 M. DIKI ZULFIKAR Manajemen Dakwah N P
2100 176 D20194049 AKHMAD JAUHARI Manajemen Dakwah N P
2101 177 D20194050 ACH DANIAL MAHENDRA Manajemen Dakwah N P
2102 1 D20185001 ARNETTA DEWI CAMELIA Psikologi Islam Y A
2103 2 D20185002 AYU MEGA RAHMAWATI Psikologi Islam N P
2104 3 D20185003 FEBIANI BELLA RIZQITA Psikologi Islam Y A
2105 4 D20185004 ROGHIBAH NIDA` FARADISI Psikologi Islam Y A
2106 5 D20185005 JUHARIYA Psikologi Islam Y A
2107 6 D20185006 TUTIK HIDAYATI Psikologi Islam N P
2108 7 D20185007 NAURAH FARADILLAH RUBBAH Psikologi Islam Y A
2109 8 D20185008 RESSITHA INDAH SUGISTIYAN Psikologi Islam N P
2110 9 D20185009 LAILA ANJUMIL MUSYARROFAH Psikologi Islam Y A
2111 10 D20185010 ALFANI YUNIATURRAHMAH Psikologi Islam Y A
2112 11 D20185011 MUKTAF RAJIF KAVIN Psikologi Islam N P
2113 12 D20185012 MOHAMMAD SOFIYANTO Psikologi Islam N P
2114 13 D20185013 SYAHADAH RIZKI FAUZIYAH Psikologi Islam Y A
2115 14 D20185014 SUCI MELATI SUWARDI Psikologi Islam Y A
2116 15 D20185015 ALAM MADANI Psikologi Islam Y A
2117 16 D20185016 MARHAMATUL KHOFIFAH Psikologi Islam N P
2118 17 D20185017 SEPTI DINA LUTFIANA Psikologi Islam Y A
2119 18 D20185018 ANNISA ABDILLAH ZUHAIR DEYON Psikologi Islam Y A
2120 19 D20185019 FEBRIANA EKA YUNITA SARI Psikologi Islam Y A
2121 20 D20185020 NEILA RIDA ANISTHYA Psikologi Islam N P
2122 21 D20185021 TARI CHOSIAROH PURBOSUNIA Psikologi Islam Y A
2123 22 D20185022 ULFIAH RETNO W. Psikologi Islam N P
2124 23 D20185023 NOVITASARI Psikologi Islam Y A
2125 24 D20185024 MOH. IFDHIL FIRMANSYAH Psikologi Islam Y A
2126 25 D20185025 NURUL AINI HIDAYATI Psikologi Islam Y A
2127 26 D20185026 MOH. ZAINUL ALIFIE Psikologi Islam Y A
2128 27 D20185027 MUDRIKA ROHMAH Psikologi Islam Y A
2129 28 D20185028 VONI TRIWULAN APRILIA Psikologi Islam Y A
2130 29 D20185029 ABDUL MUQIT Psikologi Islam N P
2131 30 D20185030 ERNY FITROH NABILA MUWAFIQI Psikologi Islam Y A
2132 31 D20185031 ALVINA YURIZQI SALSABILA Psikologi Islam Y A
2133 32 D20185032 DIANA RAHMAWATI YUHRO Psikologi Islam Y A
2134 33 D20185033 M. RIFQI AMINUL M Psikologi Islam Y A
2135 34 D20185034 FINASTA ANASTASIA Psikologi Islam Y A
2136 35 D20185035 MUHAMMAD ABDUL FARUK Psikologi Islam Y A
2137 36 D20185036 JIHAN AMINATUZZUHRO MAULIDIYAH Psikologi Islam Y A
2138 37 D20185037 SYAIDAH Psikologi Islam Y A
2139 38 D20185038 AHMAD ROSUL Psikologi Islam Y A
2140 39 D20185039 SITI NURMAIDAH Psikologi Islam Y A
2141 40 D20185040 BAKHTIYAR AZIZIY Psikologi Islam Y A
2142 41 D20185041 DEWI LAELATUL ULA Psikologi Islam N P
2143 42 D20185042 DIMAS BAYU ADI NANDRA Psikologi Islam Y A
2144 43 D20185043 MEI RIZA A`YUNI Psikologi Islam Y A
2145 44 D20185044 ROBBY FATAHILLAH Psikologi Islam Y A
2146 45 D20185045 WASI`ATUN MUNAWWAROH Psikologi Islam Y A
2147 46 D20185046 NAUFAL ROMADHON AMIRULLAH Psikologi Islam Y A
2148 47 D20185047 ROHMAN NURCHOLIS Psikologi Islam Y A
2149 48 D20185048 MOCH. ZAINAL ABIDIN Psikologi Islam Y A
2150 49 D20185049 RISKI RAHAYU Psikologi Islam Y A
2151 50 D20185050 FITRI AWALIYA Psikologi Islam N P
2152 51 D20185051 IFTITAH HIDAYATI Psikologi Islam N P
2153 52 D20185052 AHMAD MUNIR Psikologi Islam Y A
2154 53 D20185053 SINTA MEGA ROFIKHOTUL AZIZAH Psikologi Islam Y A
2155 54 D20185054 LINGGIH WAIS KURNIASIH Psikologi Islam Y A
2156 55 D20185055 ULYA KARIMA Psikologi Islam Y A
2157 56 D20185056 WINDY AULIA NOVITA SARI Psikologi Islam Y A
2158 57 D20185057 RATNA FADILATUL MUNAWAROH Psikologi Islam Y A
2159 58 D20185058 MASRUHIN Psikologi Islam Y A
2160 59 D20185059 NADHIFATUL QOLBIYAH Psikologi Islam Y A
2161 60 D20185060 NURKHOLIS FAHRONI Psikologi Islam N P
2162 61 D20185061 RYAS ANANDA PUTRI Psikologi Islam Y A
2163 62 D20185062 JABBAR QURAISYI Psikologi Islam Y A
2164 63 D20185063 RACHMA LESTARI DORI Psikologi Islam Y A
2165 64 D20185064 DIAN BUULQEES Psikologi Islam Y A
2166 65 D20185065 NAFIS NATANIA Psikologi Islam Y A
2167 66 D20185066 ARINA DEVI SALSABILA Psikologi Islam Y A
2168 67 D20185067 SAYFUL RIZAL Psikologi Islam Y A
2169 68 D20185068 FAUDHIA RAHMATILLAH Psikologi Islam Y A
2170 69 D20185069 SITI LAILATUL UMI MAGFIROH Psikologi Islam Y A
2171 70 D20185070 IEGA NUR MAWADDAH Psikologi Islam Y A
2172 71 D20185071 RIDHA SADIDA ARIANTICHA Psikologi Islam Y A
2173 72 D20185072 LILA LATIFATUZ ZAHROUS SOFA Psikologi Islam Y A
2174 73 D20185073 MOH. ZACKY ABDILLAH Psikologi Islam Y A
2175 74 D20185074 INTAN RATNA SARI Psikologi Islam Y A
2176 75 D20185075 BURHAN ADI FIRDAUS Psikologi Islam Y A
2177 76 D20185076 SUKMAWATI BUMI LARASATI Psikologi Islam N P
2178 77 D20185077 NASRIN WUTHISAT Psikologi Islam N P
2179 78 D20185078 AMRAN TOHWAHMA Psikologi Islam N P
2180 79 D20185079 ANIRUT CHONKASEM Psikologi Islam Y A
2181 80 D20195001 UMRO'ATIN ALFIYAH Psikologi Islam N P
2182 81 D20195002 MUHAMMAD NUGROHO SURYO UTOMO Psikologi Islam N P
2183 82 D20195003 ADINDA AYU NISA Psikologi Islam N P
2184 83 D20195004 LELY APRILIA Psikologi Islam N P
2185 84 D20195005 SALSABILLA NOOR AZURA Psikologi Islam N P
2186 85 D20195006 RIZQI ZAHRATUL HIDAYAH Psikologi Islam N P
2187 86 D20195007 RENA ANDRIA RAHMA DS Psikologi Islam N P
2188 87 D20195008 DEVITA UFAIROH Psikologi Islam N P
2189 88 D20195009 CHIKITA NABILLA MIRANIYA Psikologi Islam N P
2190 89 D20195010 NUR MUHAMMAD UBAIDILLAH Psikologi Islam N P
2191 90 D20195011 ELISA FITRI MACIKA RIRI Psikologi Islam N P
2192 91 D20195012 LAILY ISLAMIYAH Psikologi Islam N P
2193 92 D20195013 DEWI MANILA Psikologi Islam N P
2194 93 D20195014 REKA ARDIANI Psikologi Islam N P
2195 94 D20195015 CHOIRUNNISA Psikologi Islam N P
2196 95 D20195016 NURAINI Psikologi Islam N P
2197 96 D20195017 THORIQOTUL JANNAH Psikologi Islam N P
2198 97 D20195018 NIKMATUN NADHIROH Psikologi Islam N P
2199 98 D20195019 LAILATUL MUFIDAH Psikologi Islam N P
2200 99 D20195020 MUHAMMAD ROFIKI HIDAYATULLUAH Psikologi Islam N P
2201 100 D20195021 RAHMATUL AZIZAH Psikologi Islam N P
2202 101 D20195022 IMROATUL RISKY LESTARINI Psikologi Islam N P
2203 102 D20195023 ELLY ERNA TRI ANDINI Psikologi Islam N P
2204 103 D20195024 ABDUL AZIZ BUDIARTO Psikologi Islam N P
2205 104 D20195025 ZAHROTUL WAKHIDAH Psikologi Islam N P
2206 105 D20195026 FATATY NABILAH SARI Psikologi Islam N P
2207 106 D20195027 DIAH AYU NINGTYAS Psikologi Islam N P
2208 107 D20195028 SHERLY Psikologi Islam N P
2209 108 D20195029 SITI NUR HOLISAH Psikologi Islam N P
2210 109 D20195030 HELEN LISTIA NINGSIH Psikologi Islam N P
2211 110 D20195031 FAIQOTUL JANNAH Psikologi Islam N P
2212 111 D20195032 HIYA SINTA KHOSIATUL MAGFIROH Psikologi Islam N P
2213 112 D20195033 FAIQNADIANIS IVADA Psikologi Islam N P
2214 113 D20195034 AAMIRA KIRANA RISQI KHOFIFAH Psikologi Islam N P
2215 114 D20195035 SAMSIYAH Psikologi Islam N P
2216 115 D20195036 SITI ALIYAH FITRIYAH Psikologi Islam N P
2217 116 D20195037 FADILAH NUR AZIZAH Psikologi Islam N P
2218 117 D20195038 ISNAINI NUR HIDAYAH Psikologi Islam N P
2219 118 D20195039 ANTI LAILA ZAHRA Psikologi Islam N P
2220 119 D20195040 SITI MUNAWAROH Psikologi Islam N P
2221 120 D20195041 NISRINA LAILI NAZIHAH Psikologi Islam N P
2222 121 D20195042 RISKA MAULINDA Psikologi Islam N P
2223 122 D20195043 NILA MATSWA ULIL AZMI Psikologi Islam N P
2224 123 D20195044 NUR WAHYUNI MAULIDIAH Psikologi Islam N P
2225 124 D20195045 SAFA'ATUL HABIBAH Psikologi Islam N P
2226 125 D20195046 ANGGUN DEWI MAYANGSARI Psikologi Islam N P
2227 126 D20195047 DINDA AYU SOFIA Psikologi Islam N P
2228 127 D20195048 ISROATUL HASANAH Psikologi Islam N P
2229 128 D20195049 ERA FEBRIYANTI AMALIA ARDANI Psikologi Islam N P
2230 129 D20195050 RIF'ATUL KHASANAH Psikologi Islam N P
2231 130 D20195051 MOH NAUFAL AHKAM Psikologi Islam N P
2232 131 D20195052 Lailatul maulidah Psikologi Islam N P
2233 132 D20195053 PUTUT NUR FALAH AYU WASESO Psikologi Islam N P
2234 133 D20195054 RIKA SEPTHIAN ANGGRAENI Psikologi Islam N P
2235 134 D20195055 AYU TUSSYALAMAH Psikologi Islam N P
2236 135 D20195056 ALIWAFI GILANG SAFARI Psikologi Islam N P
2237 136 D20195057 ANNISA HIMMATUL MAULA ALI Psikologi Islam N P
2238 137 D20195058 SHAFILA NOVIANDRI PRADOPO Psikologi Islam N P
2239 138 D20195059 BISMA INDRA KRISNA PUTRA Psikologi Islam N P
2240 139 D20195060 YENI ROCHMATUN NISAK Psikologi Islam N P
2241 140 D20195061 SALSABILLA SAMUDRA RINJANI Psikologi Islam N P
2242 141 D20195062 EVA SASMILA Psikologi Islam N P
2243 142 D20195063 ARIF FAHRURROZI Psikologi Islam N P
2244 143 D20195064 ATISA TINEZIA ARASY HIDAYAT Psikologi Islam N P
2245 144 D20195065 NANDIA ZAHROK MAURIKA Psikologi Islam N P
2246 145 D20195066 IFTITAHUS SA'ADAH Psikologi Islam N P
2247 146 D20195067 DEVY SILVYANA PUTRI Psikologi Islam N P
2248 147 D20195068 AYUNDA SILVIA MUZAYANAH Psikologi Islam N P
2249 148 D20195069 ABDULLAH FEBI AMIRUDDIN Psikologi Islam N P
2250 149 D20195070 FAIQ QOTUL QOMARIAH Psikologi Islam N P
2251 150 D20195071 TASYA KURNIA WIDYANTI Psikologi Islam N P
2252 151 D20195072 ELVIRA AJENG Psikologi Islam N P
2253 152 D20195073 USWATUN HASANAH Psikologi Islam N P
2254 153 D20195074 CITRA NURHIDAYAH Psikologi Islam N P
2255 154 D20195075 DEWI NUR HASANAH Psikologi Islam N P
2256 155 D20195076 AZMI ELSAFIROH Psikologi Islam N P
2257 156 D20195077 SELVIANA ELVA TAMARA PUTRI Psikologi Islam N P
2258 157 D20195078 FERILITA ADELIA KURAINI Psikologi Islam N P
2259 158 D20195079 AINUL IZZAH Psikologi Islam N P
2260 159 D20195080 MUHAMMAD ANWAR SANUSI Psikologi Islam N P
2261 160 D20195081 JHOVEN ANTONIUS BUDIMAN Psikologi Islam N P
2262 161 D20195082 SOFIA SALSABILA Psikologi Islam N P
2263 162 D20195083 IMROATUS SIDQIYAH Psikologi Islam N P
2264 163 D20195084 LULU NOUREND Psikologi Islam N P
2265 164 D20195085 SITI HAJAR LU`LU` Psikologi Islam N P
2266 165 D20195086 ALFI MAGFIROH Psikologi Islam N P
2267 166 D20195087 MOHAMMAD AZRUZZAKIE Psikologi Islam N P
2268 167 D20195088 ROFI`ATUL KARIMA Psikologi Islam N P
2269 168 D20195089 NUR HASANAH Psikologi Islam N P
2270 169 D20195090 MUHAMMAD DAFTIAN FERDIANSYAH Psikologi Islam N P
2271 1 083131002 SUPENI CHOIRUL JANNAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2272 2 083131003 MOCHAMAD ARDIANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2273 3 083131004 FAIQ AL HIMAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2274 4 083131007 CHAIRUL ANWAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2275 5 083131008 UMAR FARUQ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2276 6 083131009 ISNAENI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2277 7 083131013 SITI MARDIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2278 8 083131014 MOH. MUHTAROM ARROISI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2279 9 083131015 NURUN NA'EM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2280 10 083131018 MUHAMMAD MU'TASHIM BILLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2281 11 083131020 M.RUSTAM.WAGENOTO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2282 12 083131026 MUHAMAD ALI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2283 13 083131027 JAMALUDIN MAHMUD MUKSIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2284 14 083131032 ABDUL GHOFAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2285 15 083131034 JONI RAHMAT SAPUTRA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2286 16 083131038 KRIS WINARSO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2287 17 083131045 ERWAN AZIZI AL HAKIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2288 18 083131050 DIAN EKO WAHYUDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2289 19 083131051 AMINAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2290 20 083131053 AHMAD TAUFIQUR ROHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2291 21 083131054 ANGGIT FEBRIANTO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2292 22 083131055 UNSA SOLIKHATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2293 23 083131060 MOHAMMAD YASIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2294 24 083131061 LUKMANUL HAKIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2295 25 083131065 HIDAYATI MILYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2296 26 083131070 HIDAYATUL JAZILAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2297 27 083131072 SITI JUHAIRIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2298 28 083131074 SUSILOWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2299 29 083131075 ACH. MAIMON MU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2300 30 083131077 ABD HAYYI AL FARISI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2301 31 083131082 IRVANI ASH SHIDDIQI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2302 32 083131084 RIDHO ROSYIDIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2303 33 083141003 M SOFYAN AGUSSOFA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2304 34 083141007 NAJAHI MAJID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2305 35 083141010 ALFIAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2306 36 083141011 IZZAH AFKARINA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2307 37 083141015 RISALATUL MAR`ATUS SHOLIHAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2308 38 083141017 M.ATABIK FAIZ NABIL Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2309 39 083141018 RISKI REZA FIRMANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2310 40 083141027 FAIZAH NURUL FADILAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2311 41 083141028 SYAIFUL IRWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2312 42 083141029 NOR AINI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2313 43 083141030 DINA HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2314 44 083141033 AHMAD ROSIDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2315 45 083141034 MOHAMMAD MUSLEH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2316 46 083141035 MEGA LIAWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2317 47 083141037 FENDIK AHMAD FAUJI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2318 48 083141039 ABDULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2319 49 083141042 MOHAMAD ALDY ROZIKIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2320 50 083141043 FUAD HASAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2321 51 083141048 NAILUL MAROM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2322 52 083141051 MOHAMMAD FERI YAN SAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2323 53 083141053 ANIS NUR ARIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2324 54 083141056 MOCHAMMAD REFANDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2325 55 083141057 NUR RIKA MAULITA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2326 56 083141059 CHANDRA ARDIANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2327 57 083141061 ABD HAQ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2328 58 083141063 ANA LAELA FATIKHATUL CHOIRIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2329 59 083141064 RAHMAT HAKIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2330 60 083141067 MUHAMMAD SAIDIR RIZAL Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2331 61 083141069 ROSIDASARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2332 62 083141070 M AKBAR PRAKOSO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2333 63 083141071 ABDUR RAHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2334 64 083141072 ABDUS SALIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2335 65 083141074 ULFA MAWADDAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2336 66 083141075 MOH AYYUB SAIFUL RIZAL Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2337 67 083141076 LINDA NURHAYATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2338 68 083141079 FIFON HIDAYAT Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2339 69 083141081 M MAHFUDZ ASY ARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2340 70 083141085 MAKIYYAH ITSNAINI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2341 71 083141086 SRI WULANDARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2342 72 083141089 RENDA AYULIA PERDAMAIAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2343 73 083141090 MUHAMMAD BAIS CHOLILI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2344 74 083141091 FIKRI ROSYIDAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2345 75 083141093 AHMAD WAFA QILBANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2346 76 083141094 NIKMATUL KAMILAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2347 77 083141096 MUHAMMAD NUSURUR FURQON Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2348 78 083141097 AHMAD ROFIQ AFANDY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2349 79 083141098 MOH JAINUL NUR A Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2350 80 083141099 CAHYOLUTVIAN HADI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2351 81 083141100 KEN ISMI ROZANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2352 82 083141102 NUR AZIZAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2353 83 083141103 AMRAN KHALIQURRAHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2354 84 S20151003 FIRDHAUS KAMILA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2355 85 S20151005 AHMAD KHOIRUDIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2356 86 S20151006 ALFIN FIRDAUSY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2357 87 S20151007 ABA FAHMI ROBY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2358 88 S20151008 MELA FAOSIAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2359 89 S20151010 AHMAD ADHFAR MUZAKI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2360 90 S20151011 YAHYA BASUKI RAHMAT Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2361 91 S20151015 IKSANUL FADLI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2362 92 S20151017 HOLIL Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2363 93 S20151019 MUHAMMAD ALIYAFI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2364 94 S20151020 AHMAD SUJONO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2365 95 S20151021 VINDI JULYANDHANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2366 96 S20151023 WAHYUDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2367 97 S20151024 ACHMAD AFANDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2368 98 S20151025 LUTFIA ULFATURAHAYU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2369 99 S20151026 M ABDUL GHOFUR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2370 100 S20151027 MOH.NUGROHO IKHSAN A Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2371 101 S20151028 MUHAMMAD HAIRUL ROSI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2372 102 S20151029 AKHMAD NOVAL Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2373 103 S20151031 BANGKIT ADI MANUNGGAL PUTRA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2374 104 S20151032 MOH AFAN UBAIDILLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2375 105 S20151033 M. ZAINURI ARHAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2376 106 S20151034 MOCH.NASIR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2377 107 S20151035 ALFI DAMANHURI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2378 108 S20151036 KHUSNUL FIKRIH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2379 109 S20151037 CHOLIS ROSYIDATUL HUSNAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2380 110 S20151038 MOH. IRFAN NURFAJAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2381 111 S20151039 MALIKUL ABROR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2382 112 S20151040 AHMAD MUZAMIL Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2383 113 S20151041 AHMAD HUSAIRI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2384 114 S20151043 ULYA MAULANI SUBHAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2385 115 S20151044 MOH. BAGUS FIRDAUS BAWAVI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2386 116 S20151045 NUR IMANIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2387 117 S20151047 MAHFUD SAMSUL HADI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2388 118 S20151048 KHAIRUL UMAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2389 119 S20151049 MUHAMMAD SHODIQIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2390 120 S20151050 M. ABDUL GOFUR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2391 121 S20151051 RIFKY DWI PUTRA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2392 122 S20151053 DWI FAHMI AS-SHIBRONY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2393 123 S20161002 FATKHUR RODLONI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2394 124 S20161003 SITI ROFIQOTUL HIDAYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2395 125 S20161004 WARDATUL HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2396 126 S20161008 MOH MUALIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2397 127 S20161009 GALIH RAMADHAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2398 128 S20161010 MUHAMMAD UBAYDILLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2399 129 S20161011 SRI ERISTIANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2400 130 S20161012 RHOMADHON VIKI SETYAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2401 131 S20161013 MUHAMMAD YAHFI HASAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2402 132 S20161014 KILMIATUL HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2403 133 S20161015 MUHAMMAD IQBAL ASHRIANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2404 134 S20161016 SAHRATUL WARDAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2405 135 S20161017 SITI NORHASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2406 136 S20161018 SUSIDATUL HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2407 137 S20161020 NUNING NIKMATUL HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2408 138 S20161021 AHMAD SULTHON HADI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2409 139 S20161022 MAHMUD SUYUTHI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2410 140 S20161023 ANNISA ADVANI AL URFI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2411 141 S20161024 SHIDQI HUMAINI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2412 142 S20161025 ABDURRAHMAN WAHID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2413 143 S20161026 MUHAMAD FARID NOVIAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2414 144 S20161028 SITI NUAR FITRIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2415 145 S20161030 MOHAMMAD HENDRI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2416 146 S20161031 M AQIL MAHBUB Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2417 147 S20161032 RIZQI BASYIROH MUZAYYANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2418 148 S20161033 FAIZA NURMAYUNITA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2419 149 S20161034 KHOIRUL MUHTAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2420 150 S20161036 SITI HALIMATUS SYAKDIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2421 151 S20161037 AHMAD FAHMI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2422 152 S20161039 WINALDO PRYUGO UTOMO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2423 153 S20161040 SITI ROBIAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2424 154 S20161041 MUHAMMAD IRFAN MASRUR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2425 155 S20161042 YUSRON HAFID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2426 156 S20161043 KHOIRUL UMAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2427 157 S20161044 ROHMAT SAPUTRO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2428 158 S20161045 MU`TRYA AINUL KHIKMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2429 159 S20161046 BALIGH MAULIDIA QORYNA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2430 160 S20161048 AFIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2431 161 S20161050 NUR KOSIM ABDULLOH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N C
2432 162 S20161051 MUHAMAD FUADUN NAFA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2433 163 S20161054 AGUNG NURSUFA IMADUDIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2434 164 S20161056 OVI LUQONI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2435 165 S20161057 WIWIN WULANDARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2436 166 S20161060 ALFATIKA RAHMADANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2437 167 S20161061 ALSHAURA PUTRI KIANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2438 168 S20161062 ABDUL AZIZ FANANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2439 169 S20161063 AHMAD FATHONI ROHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2440 170 S20161064 DEDY IRAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2441 171 S20161065 ROBBY SUGANDA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2442 172 S20161066 RISTA ROKHMANIA A Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2443 173 S20161067 AHMAD ABDULLAH AZHAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2444 174 S20161068 AL NURDIAH ULFA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2445 175 S20161069 SITI NUR HAKIMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2446 176 S20161070 SITI SYARIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2447 177 S20161071 M. ROSYIDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2448 178 S20161072 ILYAS ROHAYAT Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2449 179 S20161073 MUALIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2450 180 S20161074 MILA NUR VIANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2451 181 S20161075 AHMAD HIDAYATULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2452 182 S20161076 NUR DIANA ARFIANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2453 183 S20161077 THOHIRUDDIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2454 184 S20161078 ANA FIKRIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2455 185 S20161079 NINA NOVIANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2456 186 S20161081 M AGUSTIA MARADIKA WILDAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2457 187 S20171001 MUHAMMAD KAMAL WIJAYA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2458 188 S20171002 SITI NUR JAMILAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2459 189 S20171003 MOHAMMAD BAHTIAR ROSYID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2460 190 S20171004 M. FIKRI ATHAYA ARKAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2461 191 S20171005 DAUD TOFANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2462 192 S20171006 MAS JOHAN MUHAMMAD Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2463 193 S20171007 NURILIYIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2464 194 S20171008 MOH. TAUFIQUR ROHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2465 195 S20171009 MAULIDYA AYU LESTARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2466 196 S20171010 SITI NUR ANISA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2467 197 S20171011 AHMAD RIYANTO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2468 198 S20171012 KHILYA ANNISA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2469 199 S20171013 CEVIEN FADILLA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2470 200 S20171014 AHMAD YASIN IMAM BURHAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2471 201 S20171015 MERY DYAH KISWORO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2472 202 S20171016 MUHAMMAD SUPRIYADI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2473 203 S20171017 WILDAN GEZA YUDHISTIRA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2474 204 S20171018 MOCHAMMAD IZZATULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2475 205 S20171019 STEFANI DWI PERTIWI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2476 206 S20171020 ADINDA KUSUMA DEVI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2477 207 S20171021 MUHAMMAD AGUS LATIP AMIRRULLOH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2478 208 S20171022 FATIMATUZ ZAHROH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2479 209 S20171023 M. IQBAL FASYA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2480 210 S20171024 HIKMATUL NAZILA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2481 211 S20171025 MOCHAMMAD MUHLISUL FU`AD Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2482 212 S20171026 SRI RAMA MAULANA ALI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2483 213 S20171027 ACHMAD SATIBI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2484 214 S20171028 MOCH. RYAN SETIAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2485 215 S20171029 MA`RUF Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2486 216 S20171030 RIZA SUROYYA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2487 217 S20171031 AKHMAD AL MARWANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2488 218 S20171032 SOFYAN ZAURI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2489 219 S20171033 MUHAMMAD ROFIKI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2490 220 S20171034 M. BADRUSSALAM ROBIETH ASSYADZALI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2491 221 S20171035 MUHAMMAD ZUBAERI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2492 222 S20171036 YUSMI ZAM-ZAM MAHARANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2493 223 S20171037 FAIZAL ARIF Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2494 224 S20171038 VINA ROFIATUL NAVIAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2495 225 S20171039 GANDA WAHYU ISSADANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2496 226 S20171040 ANIQOTUL MARDIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2497 227 S20171041 MUHAMMAD IHKWAN HIDAYATULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2498 228 S20171042 ALFIYATUL LAELI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2499 229 S20171043 ACHMAD LUTHFI ARIFIN SYAMSURI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2500 230 S20171044 FEGGY ADITIYA CAHAYA NINGSIH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2501 231 S20171045 AHMAD NUR MUZAYYIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2502 232 S20171046 DEVINA FAJRIATUL MAULDA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2503 233 S20171047 AHMAD AFANDI MUHAIMIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2504 234 S20171048 MUHAMMAD ARSYAD Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2505 235 S20171049 MOH SULTHONUL AZMY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2506 236 S20171050 AKMAL KHAFIFUDIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2507 237 S20171051 HAIRUL ANWAR SYAHADAD Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2508 238 S20171052 MAULIDAH AULIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2509 239 S20171053 AHMAD FAUZAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2510 240 S20171054 MOHAMMAD ROFIK AMINULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2511 241 S20171055 ANDRE EKA SETIYAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2512 242 S20171056 MOHAMAD ALFIN HIDAYAT Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2513 243 S20171057 AHMAD AVIEVUDIEN RIZKI MUBAROK Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2514 244 S20171058 DWINANDA CANDRA WIJAYA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2515 245 S20171059 HIMMATUL MAHMUDAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2516 246 S20171060 FUAD AZMI KURNIAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2517 247 S20171061 ROSIDAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2518 248 S20171062 JA'FAR SHADIK Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2519 249 S20171063 MOHAMMAD IRFAN SHOLEH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2520 250 S20171064 MUHAMMAD NAWAWI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2521 251 S20171065 DANDY ARDIYANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2522 252 S20171066 TOMMY MAOLANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2523 253 S20171067 HASNIDA MAIZATUL FIZANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2524 254 S20171068 ZAINAL ARIFIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2525 255 S20171069 AFIFURROHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2526 256 S20171070 NANANG FAUZAN EFENDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2527 257 S20171071 SISIL ISNAINI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2528 258 S20171072 NAUFAL NAHADL ARROZI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2529 259 S20171073 SUKMAWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2530 260 S20171074 QADAR DRAJAT Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2531 261 S20171075 MARDIATUS SHOLEHAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2532 262 S20171076 NAQIB AZMIE Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2533 263 S20171077 M. MUHYIDDIN TAJUL MAFAKHIR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2534 264 S20171078 BRAM SEPTIAN ADITYA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2535 265 S20171079 MUHAMMAD BAKIR FARUQ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2536 266 S20171080 SUBAIRI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2537 267 S20171081 AHMAD FAHRURI NAJA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2538 268 S20171082 RIZALDY BANGKIT GHIFARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2539 269 S20171083 FARIDATUL GHUFRONIAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2540 270 S20171084 NANIK NAIMAH ROIFATUL MAJIDAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2541 271 S20171085 MUHAMMAD MAQBULUS SURUR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2542 272 S20171086 FAZA NAZIATUL AN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2543 273 S20171087 MUHAMMAD DENDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2544 274 S20171088 MOH HILMI ROZAKI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2545 275 S20171089 MOH.ILHAM HABIB MUHSIN MAHALI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2546 276 S20171090 TUTIK WAHIDATUL MUNAWAROH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2547 277 S20171091 AGUSTINA ARIYANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2548 278 S20171092 ROFIKATUL HUSNAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2549 279 S20171093 HUMAIRAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2550 280 S20171094 RONY JERYANNURI MUHAMMADAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2551 281 S20171095 KUSUMANING RATNA MUSTIKASARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2552 282 S20171096 MUHAMMAD HAFIDH ARROSYID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2553 283 S20171097 MAGHFIRATUL UMAMI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2554 284 S20171098 SIRAJUDDIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2555 285 S20171099 AFROH YUSOH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2556 286 S20181001 RISMA WULANDARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2557 287 S20181002 WAHYU EKA ADHINING TYAS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2558 288 S20181003 JUMROTUL NAFISAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2559 289 S20181004 NUR ATIKA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2560 290 S20181005 MOCH. SYAHRUL RIZKI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2561 291 S20181006 AFILA SUKMA RAHMANINGTYAS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2562 292 S20181007 ALFIYA NURUL LAILI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2563 293 S20181008 NINA WASKITA AL YUNAWIRUL Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2564 294 S20181009 KHOFIFAH INDRAWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2565 295 S20181010 INDAH FITRIATI NINGSIH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2566 296 S20181011 GITA NABILA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2567 297 S20181012 ELVIN KARUNIA FIRDAUSY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2568 298 S20181013 MUHAMMAD KHOIRUN NIZAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2569 299 S20181014 SITA DEWI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2570 300 S20181015 ALYA CHOLIFAH ARIFIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2571 301 S20181016 SUMANIAR NINGSIH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2572 302 S20181017 EKA RAHMA KUSUMA DEWI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2573 303 S20181018 AHMAD ALFIN AZIZI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2574 304 S20181019 KHOIRUL ANAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2575 305 S20181020 TIGIA SYAHROTUL MAGHFIROH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2576 306 S20181021 VIVIEN INDRAWATI SETYA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2577 307 S20181022 MERY ANDANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2578 308 S20181023 ACHMAD ALHIKAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2579 309 S20181024 MOHAMMAD ARDHI WILDAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2580 310 S20181025 MA`RIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2581 311 S20181026 PUTRI ANANDHITA NURROHMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2582 312 S20181027 SILVIA YULIANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2583 313 S20181028 LINDA AGUSTIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2584 314 S20181029 IFTAH FAUZIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2585 315 S20181030 NIMAS HABIBA FITROTUL HIDAYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2586 316 S20181031 ZAMRI MUFAIQ ASHIDDIQI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2587 317 S20181032 FARHAN ABDILLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2588 318 S20181033 LATIFATUS SOKDIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2589 319 S20181034 MUHAMMAD ALFIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2590 320 S20181035 SONIA YANUBA ARIFAH KHOFSOH AL-RAHMAN ALI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2591 321 S20181036 INAS REZIKA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2592 322 S20181037 SYARIAH NABILLA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2593 323 S20181038 NABILA RO`YI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2594 324 S20181039 M IFTON WAFI FAJRUT S Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2595 325 S20181040 FANI APRILIANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2596 326 S20181041 FIFIN EKA WULANDARY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2597 327 S20181042 MAULANA AMARULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2598 328 S20181043 SALMAN ALFARISI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2599 329 S20181044 SONY PRASETYO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N C
2600 330 S20181045 RESKY PRIYO UTOMO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2601 331 S20181046 KHUSNUL KHOTIMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2602 332 S20181047 LAILIA NAILUR RAHMA DANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2603 333 S20181048 YENI YENUBAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2604 334 S20181049 SINTA NURIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2605 335 S20181050 ISNA AFIDA ANNAHDIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2606 336 S20181051 SAIFULLOH FARID ARIF Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2607 337 S20181052 ISNI KHOMSIAH MAULIDA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2608 338 S20181053 MUHAMMAD FIKRI ALANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2609 339 S20181054 AHMAD DZIKI RIJALUDIN KHOLILI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2610 340 S20181055 ACHMAD FABIAN ALIEF Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2611 341 S20181056 IZZA MAULANA FIKRI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2612 342 S20181057 FIRA SAFITRI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2613 343 S20181058 RANI PUTRI AYU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2614 344 S20181059 CHOLIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2615 345 S20181060 RIZA AINUN KHOLIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2616 346 S20181061 MOHAMAD SYAMIT RAHMAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2617 347 S20181062 RISKI PRATAMA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2618 348 S20181063 WILDA MUNFARID I.W Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2619 349 S20181064 DINA NOVIANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2620 350 S20181065 MALIK IBRAHIM HARIS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2621 351 S20181066 UMI KURNIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2622 352 S20181067 AHMAD SULTON MAULANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2623 353 S20181068 ADELLIA VERONIKA PRAMUDITA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2624 354 S20181069 MOH. WAHYU AL WARIS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2625 355 S20181070 IRVIAN TEDY SUPRAYOGA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2626 356 S20181071 HABIBAH YUSYIRAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2627 357 S20181072 FITROTUL HIDAYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2628 358 S20181073 SYARIFAH KAMILAH RAHMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2629 359 S20181074 Ma'rifatus Solehah Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2630 360 S20181075 ALI AKBAR MASYAYIH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2631 361 S20181076 NILA LAILATUL SAADAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2632 362 S20181077 PUTRI AYU HERMAWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2633 363 S20181078 NUR NAFI'ATUL KHUSNIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2634 364 S20181079 HILDA PUJA ASMARA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2635 365 S20181080 WARDANIYAH JANNATUL FIRDAUSY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2636 366 S20181081 AHMAD MUAFA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2637 367 S20181082 ALIYATUR ROFIAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2638 368 S20181083 MAULIDA ASHQOR LITA MAMI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2639 369 S20181084 ISYROFAH TAZKIYAH IROYNA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2640 370 S20181085 AKHMAD SHIDQI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2641 371 S20181086 ABDUL HAMID FAQIH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2642 372 S20181087 FAHRIZA KHOIRUROZIKIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2643 373 S20181088 MUHAMMAD AINUN NAIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2644 374 S20181089 MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2645 375 S20181090 BALA NAZILATUR ROHMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2646 376 S20181091 ARINI HIDAYATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2647 377 S20181092 ELVIN SANNI FADILLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2648 378 S20181093 INDANA ZULFA NILASARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2649 379 S20181094 DWIKY DARMANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2650 380 S20181095 MUHAMAD ILHAM RIFQI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2651 381 S20181096 DHIYAA MAULIDIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2652 382 S20181097 DIAN YOVIE ANDARISTA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2653 383 S20181098 MUHAMMAD AS'AD ALMUZAKI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2654 384 S20181099 DAFFA ZAIDANI ANNAFIQ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2655 385 S20181100 AURORA TALITA DAMARA YAHYA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2656 386 S20181101 ERDIANSYAH WICAKSONO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2657 387 S20181102 ABD MUKTI ALI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2658 388 S20181103 MUHAMMAD FAISAL Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2659 389 S20181104 YUSUF ALAIHIS SALAM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2660 390 S20181105 M. DICKY FIRDAUS SANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2661 391 S20181106 BAGAS RIO ADI S Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2662 392 S20181107 MOH MUFID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2663 393 S20181108 SUBAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2664 394 S20181109 MUHAMMAD ILHAM AKBAR AGUS SYAHIRUL ALIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2665 395 S20181110 MOKHAMAD HAYDAR ARIF Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2666 396 S20181111 SILVI NURAZIZAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2667 397 S20181112 ACHMAD AFFAN GAFAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2668 398 S20181113 NGARDILATUN UNAISI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2669 399 S20181114 ROBINGATUNNASIBAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2670 400 S20181115 DIMAS RAHMAD ALFIANTO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2671 401 S20181116 FIRMAN ABDUL HALIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2672 402 S20181117 KHOIFILLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2673 403 S20181118 IVAN FAHMI QURIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2674 404 S20181119 IZZA AFKARINA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2675 405 S20181120 MAISUNAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2676 406 S20181121 DEWI MUSTIKAWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2677 407 S20181122 MUHAMMAD BAIHAQI IDRIS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2678 408 S20181123 MUCHTARINA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2679 409 S20181124 ZAHRO WIYATUL HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2680 410 S20181125 BINTANG WAHID FATHONI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2681 411 S20181126 MABRUR RAMADHANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2682 412 S20181127 BEER ALI MUBAROK Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2683 413 S20181128 FAIKROMOR ROZIKIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2684 414 S20181129 NADIFFATUS ZUHRO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2685 415 S20181130 ADITYA SETYA NUGRAHA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2686 416 S20181131 DWI EMIRA MELA NURLAYLI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2687 417 S20181132 LAILATUS SAFAAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2688 418 S20181133 MASRUROH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2689 419 S20181134 AHMAD HASAN ABDUL WAFI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2690 420 S20181135 ABDULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2691 421 S20181136 REDI TAUFIQUR RAHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2692 422 S20181137 MOHAMAD HAYATUDDIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2693 423 S20181138 RINI ROHMALIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2694 424 S20181139 ISTIQOMAH AINUN ISEH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2695 425 S20181140 ANIS NURFAIZAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2696 426 S20181141 M CHAZIN MA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2697 427 S20181142 MOHAMMAD NOVAL HAIDAR ALI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2698 428 S20181143 LOLA RIKANA PUTRI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2699 429 S20181144 ARUNG ANDREANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2700 430 S20181145 FIKRIATUL ILHAMIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2701 431 S20181146 NUR EKA WANGI RAHMATUN HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2702 432 S20181147 ACHMAD RIZATUL UMAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2703 433 S20181148 MUHAMAD SYAHRUL RAMADHAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2704 434 S20181149 ISNAINI ROFIQOH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2705 435 S20181150 ZAINAL ALI MUCHTAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2706 436 S20181151 MUHAMMAD FAHRUR ROHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2707 437 S20181152 ALI WAFA IKROM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2708 438 S20181153 KHOTIB Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2709 439 S20181154 ANANG WAHYUDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2710 440 S20181155 RISNA ISMAWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2711 441 S20181156 MOH. MUHDHORI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Y A
2712 442 S20181157 GALIH RAMADHAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2713 443 S20181158 SITI TSAMROTUL YANIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2714 444 S20191001 KHUDZAIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2715 445 S20191002 ZANNUBA ARIFAH HAFSHOH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2716 446 S20191003 NIKMATUL KAMILA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2717 447 S20191004 RINDIANSYAH VARONA BELLA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2718 448 S20191005 SALSABILA NUR AINI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2719 449 S20191006 DIMAS WAHYU FAJRIAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2720 450 S20191007 RACHMAD SANTONI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2721 451 S20191008 ARINTA TRULYANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2722 452 S20191009 NUR SEPTI PUJI LESTARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2723 453 S20191010 RIZKI MAULANA ISHAK Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2724 454 S20191011 AHMAD DZULFIKRI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2725 455 S20191012 MOH. ANAS SAIFUDIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2726 456 S20191013 LAILATUL HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2727 457 S20191014 LUKMAN FEBRIAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2728 458 S20191015 WARDATUS SHOLIHAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2729 459 S20191016 ALDI NURHAFIDZ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2730 460 S20191017 ISBAD MUBAROK Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2731 461 S20191018 MAQDIS AZIZUL FIKRIE Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2732 462 S20191019 YUDA FRIA AGUS PUTRA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2733 463 S20191020 ERIC FIRMANSYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2734 464 S20191021 M. IVAN FAUZI ALLIFIANTO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2735 465 S20191022 MUHAMMAD RIFQI SYAWALI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2736 466 S20191023 AHMAD NURI QOLBY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2737 467 S20191024 SRIWULAN APRILIANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2738 468 S20191025 ROIVI HARDIVIANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2739 469 S20191026 FAISOL ABRORI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2740 470 S20191027 JULIO SUKAMTO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2741 471 S20191028 WARDATUN HASANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2742 472 S20191029 SANTI DWI WULANDARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2743 473 S20191030 MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2744 474 S20191031 ALIIF MAULANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2745 475 S20191032 VIRANIA AZZAHRO ELVAIS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2746 476 S20191033 FIRDA NAZILADTUR RIZQIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2747 477 S20191034 ALFINA AMILIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2748 478 S20191035 SILFI AULIATUS SYA'BANIAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2749 479 S20191036 SANIA SALSABILA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2750 480 S20191037 ILMA NAILUL MUFLIKHAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2751 481 S20191038 M AFTON ILMAN H Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2752 482 S20191039 RO'IKHATUL JANNAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2753 483 S20191040 SHUWAIBATUL ASLAMIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2754 484 S20191041 INDAH SARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2755 485 S20191042 MOH. ABD. ANWAR IBRAHIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2756 486 S20191043 ILFA ZAKIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2757 487 S20191044 MUHAMMAD YASFI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2758 488 S20191045 MUTIARA SETYA FEBITASARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2759 489 S20191046 AMILA SAFIRA HAMID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2760 490 S20191047 MUHAMMAD HARIS KHOIRUR RISQI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2761 491 S20191048 CHANDRA SAIFUN NAJIB Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2762 492 S20191049 NAILA MARGARETHA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2763 493 S20191050 MUHAMMAD SYIFAUDIN MAJID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2764 494 S20191051 AHMAD FAUZI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2765 495 S20191052 FATIMAH AZZAHRA FITRIANINGRUM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2766 496 S20191053 MOH. KHOIRUR RIZQI ANSORI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2767 497 S20191054 FAIQOTUL HIKMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2768 498 S20191055 MUHAMMAD FARHAN HAMID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2769 499 S20191056 ANDI YUNIOR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2770 500 S20191057 MOH RIDWAN ARYANTO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2771 501 S20191058 KARIMA DEVI AISYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2772 502 S20191059 MUHAMMAD SIDRATUL MUNTAHA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2773 503 S20191060 Nurul Hasanah Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2774 504 S20191061 MUHAMMAD SYIFAUL KHOIR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2775 505 S20191062 DINDA AZZAHRA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2776 506 S20191063 MUHAMMAD NUR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2777 507 S20191064 FANI FARIDA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2778 508 S20191065 AMINATUS SALAMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2779 509 S20191066 SILVI EKA SAFITRI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2780 510 S20191067 ANDINI TRIO FANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2781 511 S20191068 PUTRI NAILIL QUR'ANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2782 512 S20191069 RIZAL AZWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2783 513 S20191070 WINDA NURHIDAYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2784 514 S20191071 HIDAYATUL SIAMMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2785 515 S20191072 MUNALIA ROSIDA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2786 516 S20191073 KHOLILURRAHMAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2787 517 S20191074 MOH. FAIQ RAFIUL ANSHARY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2788 518 S20191075 maulana ikhsan abdul halim Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2789 519 S20191076 MOH YUSUF MAWARDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2790 520 S20191077 MUHAMMAD HAQIQI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2791 521 S20191078 RIF'AH MUALIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2792 522 S20191079 IZZATUS SHOLEHAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2793 523 S20191080 AFIFATUS SA'ADAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2794 524 S20191081 MOHAMAD MAKHZUMI IRVAN EFENDI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2795 525 S20191082 IQLA NUR KARIMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2796 526 S20191083 INDAH FATIMATUS SYAHRO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2797 527 S20191084 ABDUL MU'AS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2798 528 S20191085 INDAH NURAINI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2799 529 S20191086 ARDELIA RAMADHANI FITRIYANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2800 530 S20191087 ROBI' ALIGHAN HANANTAQI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2801 531 S20191088 ACMAD ISHOM JAUHARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2802 532 S20191089 YUAVIS SA ADAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2803 533 S20191090 MUHAMMAD ZAQI RAMADHAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2804 534 S20191091 KHOTIBUL UMAM OKTARIAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2805 535 S20191092 DINI ALIFIYATIN NUFUS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2806 536 S20191093 BIMA AGUNG SIH PANGESTU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2807 537 S20191094 MUHAMMAD RONI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2808 538 S20191095 AFTON ILMAN HUDA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2809 539 S20191096 MELINIA QURROTUL A'YUN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2810 540 S20191097 SITI SOFIYATUL QOMARIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2811 541 S20191098 LIYA TIMUS SHOLEHA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2812 542 S20191099 MOHAMMAD ROSIFUL AQLI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2813 543 S20191100 FAUZIATUN NAFI'AH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2814 544 S20191101 ALAM NAJIBULLOH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2815 545 S20191102 MOH.RAMDAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2816 546 S20191103 NURJIHAN MUNASARIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2817 547 S20191104 DITA CHOIRUL ANISA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2818 548 S20191105 ZAQIYATUL AINIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2819 549 S20191106 MOH.RAFLI AFFANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2820 550 S20191107 RIFO JULIAN PRASETIO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2821 551 S20191108 FIRLIANA EKA PURNOMO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2822 552 S20191109 TAUFIQ DWI CAHYO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2823 553 S20191110 AZIZAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2824 554 S20191111 BELLA IZZATUNNAFSI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2825 555 S20191112 MUHAMMAD RISQI DWI ALFARIZI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2826 556 S20191113 RIZAL MUHAIMIN ABDY Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2827 557 S20191114 M. RIFQI ARIFIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2828 558 S20191115 LULU MAWARNI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2829 559 S20191116 RISKA HERIYANTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2830 560 S20191117 MIFTAKHUL AZIZAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2831 561 S20191118 ADEANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2832 562 S20191119 ANISA ARIFAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2833 563 S20191120 FAIQOTUL UMMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2834 564 S20191121 MOH.ALFI.MAULANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2835 565 S20191122 AGUNG ELFA PRASETYO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2836 566 S20191123 HELMI KUSUMA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2837 567 S20191124 SITI SILVATUL AMANAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2838 568 S20191125 SITI EKA PURWITASARI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2839 569 S20191126 ACH CHAIRIL IZA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2840 570 S20191127 JEAN RICO FIRMANSYAH.S Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2841 571 S20191128 IMAMATUL KHOIROH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2842 572 S20191129 NAILAH AL-KHOIROH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2843 573 S20191130 FAISOL AMRULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2844 574 S20191131 TITIK NURFATIMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2845 575 S20191132 ILHAM MAULANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2846 576 S20191133 FANI SAHLA RISKI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N C
2847 577 S20191134 AROFAH FEBRIANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2848 578 S20191135 JIHAN NUFEL QOTRUN NADA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2849 579 S20191136 ANIK HUSNUL HOTIMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2850 580 S20191137 FERNANDA ARIF SYAHPUTRA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2851 581 S20191138 SITI SAFA`ATUL HOIRIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2852 582 S20191139 ABDUL WAHID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2853 583 S20191140 TRI WAHYUNINGTYAS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2854 584 S20191141 MUHAMMAD FAISAL ANAS Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2855 585 S20191142 CHUDZAIFIYAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2856 586 S20191143 MUHAMMAD FUTUKHUL ARIFIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2857 587 S20191144 SITI FAIZAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2858 588 S20191145 ISMAWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2859 589 S20191146 NAHRIA KONA`ATIN NISAK Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2860 590 S20191147 SAHRUL AGUSTI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2861 591 S20191148 JIHAN ULIN NOVELA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2862 592 S20191149 AGUS SOFYANTO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2863 593 S20191150 FAWA`ID AL BAROHIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2864 594 S20191151 NOVI HURIYANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2865 595 S20191152 AULIA NURUN NISA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2866 596 S20191153 YESSY VABELLA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2867 597 S20191154 FIGUR ADANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2868 598 S20191155 SEPTYAN ADE IRMAWATI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2869 599 S20191156 UMI RIZKI AMANIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2870 600 S20191157 DEVINA IZZA ALIFI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2871 601 S20191158 RIFDATUL HUSNIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2872 602 S20191159 AINUN NADHIROH THOYYIBATUL MAHBUBAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2873 603 S20191160 KARINA SABILLA PUTRI AFROZA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2874 604 S20191161 ATAKA AWWALUL RIZKI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2875 605 S20191162 RIKA ROFI`ATUL MUKAROMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2876 606 S20191163 AISUSSARIROH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2877 607 S20191164 JAHEN IBRAHIM HASAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2878 608 S20191165 DEFI HAFIFAH NURI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2879 609 S20191166 DIAJENG MELINDA RIZKYANI Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2880 610 S20191167 HUSNUL YAQIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2881 611 S20191168 YUSFITRA EKA R Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2882 612 S20191169 ALIEF FAJAR KURNIAWAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2883 613 S20191170 MUHAMMAD KHOIRUL MIZAN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2884 614 S20191171 IZZATUL MUTTAQIN Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2885 615 S20191172 DEVA FRENESIA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2886 616 S20191173 LU'LUUL MUKARROMAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2887 617 S20191174 ISA MASITHO Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2888 618 S20191175 INDRI AGUSTIANA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2889 619 S20191176 SHOFIYATUL WIDAD BAHTIAR Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2890 620 S20191177 AGUS LUKMAN HAKIM Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2891 621 S20191178 ACHMAD FAWAID Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2892 622 S20191179 MOCH AMIRULLAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2893 623 S20191180 YUHANDA ALIM MARTHA Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2894 624 S20191181 FAIQOTUL JANNAH Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah N P
2895 1 083132002 SONI IRAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2896 2 083132003 MOH. HAMID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2897 3 083132004 SITI AISYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2898 4 083132005 MOHAMMAD ROFIQ HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2899 5 083132006 YUNI NUR JANNAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2900 6 083132008 RETIS NURLAILA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2901 7 083132013 AHMAD KAMALUZ ZAMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2902 8 083132014 ISTIFADHAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2903 9 083132017 M. LUTFI DESIANTO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2904 10 083132018 UMMI HANIK QURROTU AINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2905 11 083132021 ABDUL MUID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2906 12 083132022 RIZQI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2907 13 083132025 DADANG KURNIAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2908 14 083132026 EFENDI SUGIARTO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2909 15 083132027 MOH. RIFA`I AZIZI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2910 16 083132038 HOLIFURROHMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2911 17 083132045 RELA MAFATIHUL FIKRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2912 18 083132047 IMRON ROSADI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2913 19 083132052 SITTI YULIATUS S HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2914 20 083132053 USTADI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2915 21 083132057 LAILATUL ISTIQOMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2916 22 083132058 MUHAMMAD NOFI DWIANTO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2917 23 083132059 RISKI WAHYUNI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2918 24 083132061 ABDUL HARIS SETIAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2919 25 083132064 MUHAMMAD IDRIS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2920 26 083132066 NINDI ANISAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2921 27 083132069 AHMAD SAIFUL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2922 28 083132070 MUHAMMAD ALI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2923 29 083132072 AULIA KUSDIANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2924 30 083132076 SEIFUDDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2925 31 083132077 ULFATUS SHOLEHA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2926 32 083132080 FINA MAZROATUL R. HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2927 33 083132081 VIVIN JAMILA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2928 34 083132082 DE INANG AL ARIF WIDITYO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2929 35 083142001 DEWI SYARIFAH BULAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2930 36 083142003 IZZUL MAROM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2931 37 083142004 SHOLEHA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2932 38 083142005 MARATUZ SHOLIKAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2933 39 083142006 ULFATUL UNSIAH QUROTU` AYUN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2934 40 083142008 MUHAMMAD RIZAL RAMADHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2935 41 083142011 MUFIDATUR ROHMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
2936 42 083142014 ANDRE MUHAMMAD HAIZAM SHODIQ HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2937 43 083142016 FIKIYATUS SOLIHA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2938 44 083142017 SAMSUDIN ALI HASAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2939 45 083142019 MUHAMMAD SOLEH AMINULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2940 46 083142021 MAIDONFIK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2941 47 083142022 M KHOLILUR ROHMAN NOVIANDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2942 48 083142025 RIZQIYATUL AZKIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2943 49 083142026 MUFIDATUN HASANAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2944 50 083142027 MUHAMMAD ICHWANUL M HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
2945 51 083142032 ILMIYATUL ISLAMIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2946 52 083142033 AHMAD FATONI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
2947 53 083142034 IZZETUL HUMA IROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2948 54 083142035 MOHAMMAD HUSNANUDDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2949 55 083142036 SRI WAHYUNI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2950 56 083142037 INAYATUR ROHMANIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2951 57 083142038 NOVITA RETNOWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2952 58 083142040 HABIBI MAHBUB HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
2953 59 083142041 NAFIZAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2954 60 083142044 M ALAL MAROTIB HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
2955 61 083142045 MERRINDA SAPTANINGTYAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2956 62 083142046 ARIK EFENDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2957 63 083142049 MOHAMMAD HASAN SAIFUR R HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2958 64 083142051 AGUS EFENDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2959 65 083142052 BELLA ERIA VALENTINE HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2960 66 083142053 MUHAMMAD MUNIR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2961 67 083142054 MUHAMMAD FIKI DIMYAT HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2962 68 083142056 AYUB FUJA EKA ANDI LANATA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2963 69 083142057 MOH ERFAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2964 70 083142058 NURUL HAKIKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2965 71 083142060 YAYUK SRI WAHYUNI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2966 72 083142062 ALFIAH RODATUL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2967 73 083142063 ABDIL HAFIDZ MASYHUR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2968 74 083142064 MOH IBNUL MAGROBI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2969 75 083142066 FATHUR ROSYI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2970 76 083142067 MUHAMMAD FIRQI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2971 77 083142069 RO`YUL AINIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2972 78 083142070 FARIZAL RAMADHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2973 79 083142072 SUGIANTO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2974 80 083142073 MUHAMMAD ARIS ZAINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2975 81 083142075 ISTIQOMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2976 82 083142076 HAYAH EL NABELA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2977 83 083142078 FEBRI URIFIANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2978 84 083142079 RIANA KARIMAH UMAMI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2979 85 083142080 ABSARI KRISDIANTI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2980 86 083142082 MOCH MUKID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2981 87 083142083 RAHMAD AGUNG WIBOWO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2982 88 083142084 LUTVIATIN NADIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2983 89 083142085 SRI ARISKA RABIATUL FAJRIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2984 90 083142086 M. ROFIQI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2985 91 083142087 SILVI YUNITA DEWI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2986 92 083142088 ASRI INDAH WAHYUNI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
2987 93 083142089 FATHOEL QORIB HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2988 94 083142090 YOGI ANDRIAN PRATAMA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2989 95 083142091 AHMAD KURNIAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2990 96 083142092 WASHILATUL HIDAYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2991 97 083142093 MUHAMMAD NOVAELI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2992 98 083142094 IRFAN SUCAHYA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2993 99 083142098 AHMAD RISKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2994 100 083142100 RIZAL SANDI YOGASWARA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2995 101 S20152002 IKRIMAH DINI NABILAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2996 102 S20152003 IVADATUR ROHMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2997 103 S20152006 PUTRI AJENG SEKARSARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2998 104 S20152007 DEVY BUDI INDRIAWATY HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
2999 105 S20152008 IKA SARI NINGSIH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3000 106 S20152009 KHOLIFATUL JANNAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3001 107 S20152011 MOH. WILDANI FIRDAUS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3002 108 S20152012 ABDUL MUQITH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3003 109 S20152013 ROFIATUL HASANAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3004 110 S20152014 SARMILAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3005 111 S20152015 SITI UMI SARTIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3006 112 S20152016 HENDICKY FERNANDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N C
3007 113 S20152017 HOTIBUL UMAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3008 114 S20152018 DEWI WULANDARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3009 115 S20152019 DIOPRATAMA PUTRA F HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3010 116 S20152021 MISYANTO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3011 117 S20152022 MUJIBURROHMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3012 118 S20152025 A. IQBAL ALFARISY HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3013 119 S20152026 UMI FAIKQOTUL HIMMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3014 120 S20152028 ROSTIA AGUNG HIDAYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3015 121 S20152029 ARIN SULVIANA ISTIQFARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3016 122 S20152032 QIROMATUL LAILIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3017 123 S20152034 MAKRUS SAYIK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3018 124 S20152036 ACHMAD RIFQI FIRDAUS H. HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3019 125 S20152037 SEPTIAN BAGUS DERMAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3020 126 S20152038 RIFKY DWI PUTRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3021 127 S20152039 ABDUL HAMID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3022 128 S20152040 NURUL MAHMUDA HIDAYATULLOH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3023 129 S20152041 RAHMATUL ULUM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3024 130 S20152042 MUHAMMAD FAJAR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3025 131 S20152043 NUR LAILI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3026 132 S20152045 INTAN RIZQIANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3027 133 S20152046 FIRMA SYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3028 134 S20152048 SITI ANISAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3029 135 S20152049 ABD. RASYID Z HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3030 136 S20152050 HASANATUN DINARIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3031 137 S20152051 ILA SUHRI AMIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3032 138 S20152053 WIKE FITRIAH NUGRAHA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3033 139 S20152054 FATIMATUS ZAHRO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3034 140 S20152055 IKVI KHOLILAL ABRORI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3035 141 S20152056 SAFRIAN ASRIADI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3036 142 S20152057 MUHAMMAD AFTON YAZID ABRORI YUSUF HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3037 143 S20152059 KHOLID AMINULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3038 144 S20152060 DESTI YUDI ARISTANTI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3039 145 S20152061 FAJROTUL LAILI ALFIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3040 146 S20152062 ABDUL WARITS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3041 147 S20152064 MUHAMMAD AFIF MUBAROK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3042 148 S20162003 MILA AULIA NOPIT ASHARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3043 149 S20162004 SHAFIATUS SISKAYANTI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3044 150 S20162005 MAULANA DIAN BAHTIARA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3045 151 S20162006 REKZI IKHWAN SUMARDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3046 152 S20162008 ERINA CLAUDIA MAYA MEILINDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3047 153 S20162009 SUBHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3048 154 S20162010 FANI SEPTIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3049 155 S20162011 SITI ZAINAB HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3050 156 S20162012 TAUFIQURRAHMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3051 157 S20162013 MUHAMMAD ALY FIKRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3052 158 S20162014 AFIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3053 159 S20162015 RIADHUL BADIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3054 160 S20162017 AHMAD IKBAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3055 161 S20162018 MUHAMMAD JUNAIDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3056 162 S20162019 SOFIATUL JANNAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3057 163 S20162020 SITI ISTIQOMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3058 164 S20162021 IIN FAUZIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3059 165 S20162022 ALVIA UTARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3060 166 S20162023 MAHRUS ALI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3061 167 S20162024 LULU` AYU PAMUJI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3062 168 S20162025 VIVIN IMROATUL MUKARROMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3063 169 S20162027 FITRIYATUL JANNAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3064 170 S20162029 MUHAMMAD LUTFI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3065 171 S20162030 UMI FATIKHATUL JANNAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3066 172 S20162031 M NURKHOLIS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3067 173 S20162033 DESI MARDIATIN AINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3068 174 S20162034 AHMAD AFIQ ILHAM BAIHAKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3069 175 S20162035 PUTRI SYAFITRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3070 176 S20162036 KAMILIATUL ULUM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3071 177 S20162039 MAHDUM ZAHID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3072 178 S20162040 MUHAMMAD NASIH YAFI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3073 179 S20162041 SYAIFUL RIZAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3074 180 S20162043 RONI SAPUTRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3075 181 S20162044 KARIMA IBTI DAUR ROD HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3076 182 S20162045 MOHAMMAD WALIDUSSHOLEH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3077 183 S20162047 M FIRDAUS ROSYIDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3078 184 S20162049 NAILUL ROHMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3079 185 S20162052 SYAMSUL ANGNIYAK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3080 186 S20162053 NUR HALID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3081 187 S20162056 ABD BASITH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3082 188 S20162057 AKOR BASORI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3083 189 S20162059 RIZKI AKBAR ABDAULI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3084 190 S20162063 HOIRUL ANAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3085 191 S20162064 IGA SEFIANI PUTRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3086 192 S20162065 SOFYAN HATTA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3087 193 S20162067 ALISA QOTRUNNADA MUNAWAROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3088 194 S20162068 BELLA RISTIANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3089 195 S20162069 NAILIS SYIFA ANNISA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3090 196 S20162071 NANING KHARISMA DWI RAHAYU HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3091 197 S20162072 KUNI SHOLIKATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3092 198 S20162073 MUHAMAD LUTFIYANTO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3093 199 S20162075 LAILATUL FITRIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3094 200 S20162076 IRMATUL IMAMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3095 201 S20162078 FAIS REMBULAN TSABIT HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3096 202 S20162079 EDI MASHUR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3097 203 S20162080 AHMAD BITSMAR RAMADHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3098 204 S20162081 MITA HUSNURROSYIDAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3099 205 S20172001 ANISA RIFKI FIRDAYANTI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3100 206 S20172002 MAHFUD HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3101 207 S20172003 ZAKIYYAH ILMA AHMAD HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3102 208 S20172004 SITI AISYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3103 209 S20172005 DIAZ MUHAMMAD IRSYADI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3104 210 S20172006 ACHMAD HAFIDZI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3105 211 S20172007 MAWARDA THORIQ HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3106 212 S20172008 ISMANINGRUM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3107 213 S20172009 HIJAR IFYAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3108 214 S20172010 FEBBYANTI NURFIKA S HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3109 215 S20172011 ALYFIYYAH JAMIL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3110 216 S20172012 MANSURĀ  HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3111 217 S20172013 SITI NUR KHOLIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3112 218 S20172014 LULUK MUKARROMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3113 219 S20172015 HIKMATUL KOMARIA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3114 220 S20172016 MUHAMMAD ALI DARWIS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3115 221 S20172017 MOH SHONI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3116 222 S20172018 ACHMAD HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3117 223 S20172019 LUTFI AZIZI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3118 224 S20172020 SITI JUMROTUL HASANAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3119 225 S20172021 MUHAMMAD FAISAL ARIFIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3120 226 S20172022 NAFISATUR ROFIDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3121 227 S20172023 RIA RIZKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3122 228 S20172024 ABD GUFRON HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3123 229 S20172025 MOHAMMAD AFTONI UBAIDILLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3124 230 S20172026 SUKRON KATSIR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3125 231 S20172027 INVITA ROBBAYANI SAVIRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3126 232 S20172028 NURFAIDAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3127 233 S20172029 AHMAD ULWAN WAFI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3128 234 S20172030 SITI AMINAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N C
3129 235 S20172031 EVA NOVIATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3130 236 S20172032 AHMAD HILMI FIRDAUS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3131 237 S20172033 DWI INDRIANTI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3132 238 S20172034 SITI MASRUROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3133 239 S20172035 HUSNUL HOTIMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3134 240 S20172036 SITI SA'IDAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3135 241 S20172037 MUHTAR HANAFI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3136 242 S20172038 MUHAMMAD RIDWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3137 243 S20172039 ISMIATUL MUAROFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3138 244 S20172040 LISA YULIANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3139 245 S20172041 SITI ROSIDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3140 246 S20172042 SIFAK SAIFUDDIN AHMAD HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3141 247 S20172043 MUHAMMAD ALFIAN KHAIRONI ZAENI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3142 248 S20172044 SAKKARUDDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3143 249 S20172045 MARANDA SUKMA MUFATZIZAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3144 250 S20172046 ACHMAD ALFIAN ROMADONI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3145 251 S20172047 MOH. ISHOM ULIN NIHA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3146 252 S20172048 SOFYAN ABD. KARIM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3147 253 S20172049 IZMATUR RIZQY NUR BUSYAIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3148 254 S20172050 MUHAMMAD ROFIK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3149 255 S20172051 FITRIA NINGSIH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3150 256 S20172052 HUSNI NURUL HIDAYATULLOH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3151 257 S20172053 M0H.NAFISKHOIRUT TAMIMI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3152 258 S20172054 KHOTIMATUL AFIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N C
3153 259 S20172055 SYAILA RIZKI AMALIA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3154 260 S20172056 AHMAD ROFIKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3155 261 S20172057 MEGA UTAMI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3156 262 S20172058 AHMAD NUR FAKIH FADIL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3157 263 S20172059 SITI NUR HASANAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3158 264 S20172060 DWI CANDRA DEWI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3159 265 S20172061 SINDI SILFIA DEWI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3160 266 S20172062 LAILATUL BADRIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3161 267 S20172063 ACHMAD ROFIK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3162 268 S20172064 NUR AFIFAH FAUZIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3163 269 S20172065 AHMAD HABIBI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3164 270 S20172066 MUHAMMAD IZZUL FAROBI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3165 271 S20172067 ALI AKBAR AMMAR AR-ROZI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3166 272 S20172068 M. HASAN ROFIQI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3167 273 S20172069 ZAINUL HUDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3168 274 S20172070 QORIS SYAUQI ILAHI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3169 275 S20172071 FINA ZAHRATUL IFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3170 276 S20172072 ARI WIBOWO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3171 277 S20172073 FATHOR ROZI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3172 278 S20172074 AMIROTUL MAHFUDLOH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3173 279 S20172075 HAFIDATUL HASANAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3174 280 S20172076 NATASYA AGHNINA MAMLUATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3175 281 S20172077 ABDUL AZIZ HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3176 282 S20172078 AHMAD MUFID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3177 283 S20172079 DIAN AMANIATUL FITRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3178 284 S20172080 SISWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3179 285 S20172081 MUH SUFYAN ASTAURI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3180 286 S20172082 ROSI ASRORUL MANGHFIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3181 287 S20172083 AGUS WAHID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3182 288 S20172084 AHMAD ARIF HIDAYATULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3183 289 S20172085 AMALIA CONTESA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3184 290 S20172086 ROUDHOTUN NAZILA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3185 291 S20172087 LAILI ISTIQOMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3186 292 S20172088 PUTRI IRMA AGUSTINA PRIHARTINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3187 293 S20172089 IQBAL MUBAROK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3188 294 S20172090 MOCH. IMDHAT ILHAM ROBBANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3189 295 S20172091 NUR SOFIANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3190 296 S20172092 SAKINAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3191 297 S20172093 ILZAMUL HIKAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3192 298 S20172094 M. YUDA YUSUF EFENDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3193 299 S20172095 YASHINTA FITRIANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3194 300 S20172096 TIYASTUL MUNAWAROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3195 301 S20172097 AULIA NURIL FIRDAUS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3196 302 S20172098 NUR AZA MUSAMMA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3197 303 S20172099 SITI NURIL IMAMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3198 304 S20172100 QONITATUL JANNAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3199 305 S20172101 JIBALU MU'AFI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3200 306 S20172102 CHANTYA LAKSMITA BETHARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3201 307 S20172103 AHMAD MUZAMMIL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3202 308 S20172104 FAISHAL WAHYU SIREGAR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3203 309 S20172105 FATHUR ROSI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3204 310 S20172106 DEBY APRILIA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3205 311 S20172107 ACHMAD ALFAN YAQIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3206 312 S20172108 NAILI AMALIA KAMALI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3207 313 S20172109 SITI NURLAELA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3208 314 S20172110 IFADATUL JANNAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3209 315 S20172111 DWI RIZKI MUALIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3210 316 S20172112 SALWETUL UMMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3211 317 S20172113 ELYATUL AZIZAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3212 318 S20172114 M SYAMSUL MU'ARIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3213 319 S20172115 PUTRI WULAN SARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3214 320 S20182001 REYNALDY PANGESTU SUSANTO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3215 321 S20182002 KHAIRUNNAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3216 322 S20182003 NING ZULVA MAJIDAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3217 323 S20182004 MUHAMMAD IRFANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3218 324 S20182005 AMELIA FRANSISKA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3219 325 S20182006 LAILATUL BADRIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3220 326 S20182007 RIKA ANDRIANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3221 327 S20182008 VICKRI AQILURRACHMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3222 328 S20182009 LAILIYATUL MAGHFIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3223 329 S20182010 FEBY ERNI AZIZAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3224 330 S20182011 SILVIANA SISKA NUR AINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3225 331 S20182012 NURUL QOMARIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3226 332 S20182013 NOBELLA EL DIANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3227 333 S20182014 SINDY MEIKASARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3228 334 S20182015 MOHAMMAD LUTFI MURTADHO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3229 335 S20182016 FAIQOTUL MAHMUDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3230 336 S20182017 SILVIA NUR SYA`ADA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3231 337 S20182018 PUTRI RAHAYU NINGTIYAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3232 338 S20182019 PERWIRA RAMADHANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3233 339 S20182020 CHUSNUL EFFENDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3234 340 S20182021 HAYA JIHAN AFIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3235 341 S20182022 ELVA SILVIANA MULYANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3236 342 S20182023 WILDATUL HASANAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3237 343 S20182024 AMANU ISDADAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3238 344 S20182025 IRMAYATUL KINNANAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3239 345 S20182026 NADIA ROHMA SAFITRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3240 346 S20182027 INDANA SHOFI AMALIA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3241 347 S20182028 SULASTRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3242 348 S20182029 MOCH. NASHRULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3243 349 S20182030 DIMAS RIBUT SETIAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3244 350 S20182031 MUNIF AL FAINUR RAHMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3245 351 S20182032 FIA SABILA FIRDOSIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3246 352 S20182033 FAHMI BAHARUDDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3247 353 S20182034 RINA SRI SETYONINGSIH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3248 354 S20182035 WUTTICHAI BUTLANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3249 355 S20182036 NUR CHOIRULLAH ADI CANDRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3250 356 S20182037 OLIVIA FELLICHASARY ARIMBI PUTRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3251 357 S20182038 YUNI MAULIDATUL MUKARROMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3252 358 S20182039 AHMAD SATHIBI FAKHRUDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3253 359 S20182040 LILIK ISMATUR ROHMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3254 360 S20182041 FAHRINA AMALIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3255 361 S20182042 SITI NUR HAYATUN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3256 362 S20182043 MAULIDA RACHMAWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3257 363 S20182044 QORINA ALISIA QOTHRUNNADA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3258 364 S20182045 MUHAMMAD RAHMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3259 365 S20182046 ARIF HIDAYATULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3260 366 S20182047 AHMAD NOVAL FIRDAUS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3261 367 S20182048 RISKA NAHARI MUYAS SAROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3262 368 S20182049 TANIA DIAH AYU WIDYA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3263 369 S20182050 BAGUS IMAM PRASOJO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3264 370 S20182051 ACH. RIEFQY KURNIAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3265 371 S20182052 HELINA HOIRUNNISA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3266 372 S20182053 NURUL LAELY YATUL BADRIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3267 373 S20182054 FAHMI AMIRRULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3268 374 S20182055 AINUL YAQIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3269 375 S20182056 TUTIK HIDAYATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3270 376 S20182057 A. ABILWAFA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3271 377 S20182058 MAMLUATUS SYARIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3272 378 S20182059 MUHAMMAD BACHTIAR AZIZ HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3273 379 S20182060 DEVI AURA SYARIFAH HIDAYATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3274 380 S20182061 LATIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3275 381 S20182062 AHDA SYADID HIKAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3276 382 S20182063 FIRSA WASTIKAWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3277 383 S20182064 LAILATUS SYARIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3278 384 S20182065 LISA KURNIAWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3279 385 S20182066 AHMAD RIFQI ARDABILI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3280 386 S20182067 FINA BINTANA AZIZAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3281 387 S20182068 MOCH. IBNU HASAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3282 388 S20182069 HEFRI WAHYUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3283 389 S20182070 MUHAMMAD WAHIB ROSYIDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3284 390 S20182071 SULHAN MABRURI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3285 391 S20182072 AZIZATUL LUBABA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3286 392 S20182073 MOHAMMAD UWAISUL QORONI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3287 393 S20182074 AFIFATUL MUNAWIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3288 394 S20182075 MUTAMMIMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3289 395 S20182076 MUHAMMAD LABIB HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3290 396 S20182077 BAHRUL HASAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3291 397 S20182078 DEVI YULIYANTI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3292 398 S20182079 MEGA NINGSIH FITRIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3293 399 S20182080 MASHURI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3294 400 S20182081 As'ari HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3295 401 S20182082 ROYHANAHQOTRUNNADA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3296 402 S20182083 RIZAL MAFTAHUL HUDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3297 403 S20182084 MUHAMMAD RIDWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3298 404 S20182085 WILDAN ULIN NUHA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3299 405 S20182086 NURY KHOIRIL JAMIL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3300 406 S20182087 AMILATUS SHOLIKHAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3301 407 S20182088 WAHED ZAINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3302 408 S20182089 MAQHFIROTUL LATIFAH PUTRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3303 409 S20182090 OKTAFIATUL FADHILAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3304 410 S20182091 NOVIA INDI SUHASTI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3305 411 S20182092 MUHAMMAD ALIF FATHUL MUNA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3306 412 S20182093 ADI PRATMAN RIYANTO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3307 413 S20182094 HALIMATUS SAKDIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3308 414 S20182095 DONI YUDISTIRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3309 415 S20182096 KIKI FATMASARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3310 416 S20182097 NUR IMAMATUL ISLAMI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3311 417 S20182098 HAFIDA NUR TAMIA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3312 418 S20182099 HUSNUL HOTIMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3313 419 S20182100 IKA MAULIDINA WINEDAR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3314 420 S20182101 ROBIATUL ADAWIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3315 421 S20182102 AHMAD FAUZAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3316 422 S20182103 AHMAD RIJAL HADIKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3317 423 S20182104 GIYAN SUMANTRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3318 424 S20182105 KINTANIA AYUNIAS NABILAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3319 425 S20182106 RIZQI DARMA AGUNG HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3320 426 S20182107 MUHAMMAD MIFTAHUSSURUR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3321 427 S20182108 ALFIAN RAMADANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3322 428 S20182109 MOCHAMMAD DHOFIR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3323 429 S20182110 NI`AM MASKURI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3324 430 S20182111 MUHAMMAD IQBAL NAHRAWI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3325 431 S20182112 SANDI SATRIO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3326 432 S20182113 AHMAD MUSLIM HAFDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3327 433 S20182114 AHMAD ZAINNULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3328 434 S20182115 MUHAMMAD YAZIR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3329 435 S20182116 ERVINA MAFTUHATUN NURUL Q HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3330 436 S20182117 SILFIA JAMILATUR ROHMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3331 437 S20182118 FARIHATUL ANISAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3332 438 S20182119 AGEL DWI SAPUTRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3333 439 S20182120 ALMARATUL MUHARROROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3334 440 S20182121 FAREL ALMER REYHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3335 441 S20182122 ZAINUDDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3336 442 S20182123 SITI ATIKATUL MAUFIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3337 443 S20182124 WAFIQ AZIZAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3338 444 S20182125 HIKAL RIFKY FANANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3339 445 S20182126 ANNISA FIQQIYATUL BAROKAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3340 446 S20182127 ANA MUSTIKA DEWI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3341 447 S20182128 SOBRI JAMIL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3342 448 S20182129 WASIL SARBINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3343 449 S20182130 BUDI JAYA AGUS MULYONO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3344 450 S20182131 ALEDO HASYONO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3345 451 S20182132 MUHAMMAD ZAKI BAHRUDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3346 452 S20182133 ABDUL GHONI AHYAR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3347 453 S20182134 ILHAM DWI CAHYA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3348 454 S20182135 KHOIRONI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3349 455 S20182136 MUHAMMAD MIRZA MAULANA AZIDIN BRAWIJAYA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3350 456 S20182137 MOEHAMAD NIAMUL KHOIRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3351 457 S20182138 CHOIRINI ABDILLAH AULIYA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3352 458 S20182139 SITI MAISAROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3353 459 S20182140 ASTRIO ANAN DULHAJI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3354 460 S20182141 NUR IFTITAH ZAHRO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3355 461 S20182142 ACHMAD FADHOR ROSID EFENDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3356 462 S20182143 ULFATUN HASANAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3357 463 S20182144 LUKMAN HAKIM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3358 464 S20182145 FIRDA NAZZA FAUZI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3359 465 S20182146 ABDUL GHAFUR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3360 466 S20182147 OKTA SILVIANA PUTRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3361 467 S20182148 YASINTA MUWALIDAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3362 468 S20182149 MILAH LAILATUL MAGHFIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3363 469 S20182150 MINANI ABADIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3364 470 S20182151 MUHAMMAD MUNIR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3365 471 S20182152 IZA AFKARINA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3366 472 S20182153 RISMA ULVIANITA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3367 473 S20182154 SITI NUR HOLIFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3368 474 S20182155 ACH FAIS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3369 475 S20182156 AHMAD JAZULIY HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3370 476 S20182157 LAILI MUSTAUFIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3371 477 S20182158 ACHMAD ZAINULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3372 478 S20182159 MUHAMMAD FAJRUL FALAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3373 479 S20182160 RIZQI DEFI NUR FADILAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3374 480 S20182161 RISKA FITRIANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3375 481 S20182162 YUSNIZAR FAHRUL ROZI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3376 482 S20182163 ANA HILYATUL AZIZAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3377 483 S20182164 CHAOWAT WAHARAK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3378 484 S20182165 WILDAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) Y A
3379 485 S20192001 RIKA SELVITA BERLIANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3380 486 S20192002 WINDI IKA SEPTIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3381 487 S20192003 MUQORROBIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3382 488 S20192004 DINI DWI LESTARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3383 489 S20192005 ALVIATIN MUBARIKHA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3384 490 S20192006 AHMAD ISMA'IL HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3385 491 S20192007 MUHAMMAD TAUFIK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3386 492 S20192008 SHINTA RAHAYU HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3387 493 S20192009 AHMAD HARIYONO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3388 494 S20192010 MUHAMMAD REZA SAPUTRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3389 495 S20192011 ANNISA SHOFIATIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3390 496 S20192012 RICO ALDY MUNAFAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3391 497 S20192013 FIKRIYAH HANIM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3392 498 S20192014 AISYAH SAUDATIN AINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3393 499 S20192015 MOCH. SYUKRON MAULIDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3394 500 S20192016 KHULAILA INDA FIKRIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3395 501 S20192017 ALFIYATUS SHOLIHAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3396 502 S20192018 ARGI RIZKI NUGRAHA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3397 503 S20192019 EMHA PUTRI URWATI THOBIBAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3398 504 S20192020 ALI FANDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3399 505 S20192021 BINTI NOVITA SARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3400 506 S20192022 KHOIRISSIRFAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3401 507 S20192023 AHMAD FEBIY SYAICHUL IMAM MURTADLO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3402 508 S20192024 DESMI RAMDHAN ILHAMI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3403 509 S20192025 NABILAH YULIANTI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3404 510 S20192026 MAHRUS SHOLEH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3405 511 S20192027 K. VITARANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3406 512 S20192028 IFA DATUS SOIMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3407 513 S20192029 M. RISAL HABIBULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3408 514 S20192030 MOCH. KHOIRIL ANAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3409 515 S20192031 M. ROCKY ILMI MURTADHO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3410 516 S20192032 YAMIATUL ROSIDAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3411 517 S20192033 SINDY YAROBI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3412 518 S20192034 MUHAMMAD ILYAS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3413 519 S20192035 DESI PUTRI RAHAYU HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3414 520 S20192036 MITA ZAHROFIL ULUM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3415 521 S20192037 KHAIRUDDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3416 522 S20192038 MOH. UBAYDILLAH ROYYAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3417 523 S20192039 DELLA INDAH WIDARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3418 524 S20192040 KHOLILATUR ROHMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3419 525 S20192041 MUHAMMAD RIZKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3420 526 S20192042 DEWI TRIWULANDARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3421 527 S20192043 LAILA FITRIYANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3422 528 S20192044 LAILA FITRIYANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3423 529 S20192045 SOFIYATUN NUR FADILA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3424 530 S20192046 ANIS SHAFITRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3425 531 S20192047 LADY MAULIDYA AS'AD HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3426 532 S20192048 NUR AINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3427 533 S20192049 IQBAL FATONI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3428 534 S20192050 FUAD HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3429 535 S20192051 MOCHAMMAD SAMSI RIDWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3430 536 S20192052 BAHTIAR RIZKIANSYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3431 537 S20192053 WILDATUL ALIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3432 538 S20192054 ABD WAFI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3433 539 S20192055 WAN AZIZAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3434 540 S20192056 ACHMAD BALYA FIRJON HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3435 541 S20192057 ASTUTIK HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3436 542 S20192058 SYAIFUDDIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3437 543 S20192059 FATHUL HUDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3438 544 S20192060 CITRA WANGI PUTRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3439 545 S20192061 ACHMAD BAROSI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3440 546 S20192062 PRENDI PRAYUGI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3441 547 S20192063 MARDIYANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3442 548 S20192064 ZAINAL ARIFIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3443 549 S20192065 ROFIUL HAQ HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3444 550 S20192066 FAISAL BAHTIAR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3445 551 S20192067 HAIRATUL FAJRIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3446 552 S20192068 MUHAMMAD YUSUF HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3447 553 S20192069 ELMASASI RAMADANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3448 554 S20192070 ANDREAN PUTRA PRATAMA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3449 555 S20192071 WELDA ANGGI IRFANIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3450 556 S20192072 FERLY IRAWAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3451 557 S20192073 MIFTAHUR ROHMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3452 558 S20192074 ILWAN AULADI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3453 559 S20192075 FERY FIRWANDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3454 560 S20192076 SITI AINUROFI'AH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3455 561 S20192077 LINDAYANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3456 562 S20192078 ULVIANA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3457 563 S20192079 DEVI WIJAYAWATI NINGSIH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3458 564 S20192080 DINA AZIZATUL MASRUROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3459 565 S20192081 LAILATUL RAMADHANIA ARSIH PANGGAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3460 566 S20192082 MUSFIKIL WILDAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3461 567 S20192083 DOIVY KHOLILULLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3462 568 S20192084 DEWI AGUSTIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3463 569 S20192085 VINA MAULINDA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3464 570 S20192086 ARI ISWAHYUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3465 571 S20192087 ANSORI DZULKIFLI HAKIKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3466 572 S20192088 MUHAMMAD FAHRI HIDAYAT HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3467 573 S20192089 AHMAD ABDUL AZIS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3468 574 S20192090 HOSNUL KHOTIMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3469 575 S20192091 MOCH ARI KHOLID MANDALA PUTRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3470 576 S20192092 RIZKY ARIF SANTOSO HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3471 577 S20192093 MOHAMMAD SOFI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3472 578 S20192094 ACHMAD ALI AL BASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3473 579 S20192095 LISA WULANDARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3474 580 S20192096 MUHAMMAD ZAINUR ROZIKIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3475 581 S20192097 ABDUL HOFI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3476 582 S20192098 NAFISAH KAMILA RAMADHANI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3477 583 S20192099 YAZID BUSTOMI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3478 584 S20192100 ZAQIA RAHMA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3479 585 S20192101 SAMSUL ARIFIN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3480 586 S20192102 HUSNIAWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3481 587 S20192103 MUHAMMAD AMARO BITTAQWA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3482 588 S20192104 ERLY INDRAWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3483 589 S20192105 NURUL AZIZ HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3484 590 S20192106 ALFIA TUS SOFIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3485 591 S20192107 QOYIMUL LAILATUL QODRIYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3486 592 S20192108 RAHMATUL AISYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3487 593 S20192109 AHMAD ABRORUN NI`AM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3488 594 S20192110 SINTIAWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3489 595 S20192111 DANIYATUL LUTHFIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3490 596 S20192112 FATHUR ROHMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3491 597 S20192113 MELISA AGUSTIN NURILLAHI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3492 598 S20192114 ROSYADINA RIZKY RAHMADINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3493 599 S20192115 AMELELIA DIAH LARASATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3494 600 S20192116 RIZKY HARIYADI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3495 601 S20192117 NAVA IZZATUL MAQFIROH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3496 602 S20192118 KAFA FIY BIH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3497 603 S20192119 KAMILA ZENNA SAFIRA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3498 604 S20192120 ESSE MARDIANSYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3499 605 S20192121 MOHAMMAD WASILATUR RAHMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3500 606 S20192122 ALDI MUHAMMAD LUKMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3501 607 S20192123 AHMAD RIZA FAWAID HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3502 608 S20192124 DESI FADIKTA SISWORINI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3503 609 S20192125 ZAININA MAULIDIA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3504 610 S20192126 SEPTIANA NUR ROHMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3505 611 S20192127 AHMAD MIQDAD NIDZOM FAHMI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3506 612 S20192128 MUHAMAD ZIDAN CHANA MAKHROJA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3507 613 S20192129 MEI AMINA DWI SENIWATI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3508 614 S20192130 SAIYAROTUS SAADAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3509 615 S20192131 ULFA ASHARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3510 616 S20192132 ACHMAD ZUHRI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3511 617 S20192133 DERIN FERNANDA AINUN NISA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3512 618 S20192134 ULUQUL HIQMAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3513 619 S20192135 RINA FARIDATUL ILMI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3514 620 S20192136 MUHAMMAD RISKI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3515 621 S20192137 ARFA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3516 622 S20192138 MOH.HIDAYALLAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3517 623 S20192139 YUNITA AVINDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3518 624 S20192140 MOH. IDAM ROMADHON HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3519 625 S20192141 SHARUL RIZKI RAMADHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3520 626 S20192142 TRIMA HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3521 627 S20192143 EKA NUR KUMALASARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3522 628 S20192144 AINUN NAVIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3523 629 S20192145 ROBBY YUMANSYAH HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) N P
3524 1 083133012 MAR`ATUS SHOLIHAH Perbankan Syariah N P
3525 2 083133014 ELA NUR RAHMAWATI Perbankan Syariah N P
3526 3 083133016 NURUL QOMARIYAH Perbankan Syariah N P
3527 4 083133017 SITI YULI DWI ASTUTIK Perbankan Syariah N P
3528 5 083133019 URJUWANAH ULFA Perbankan Syariah N P
3529 6 083133021 INDRI AWI ARISTA Perbankan Syariah N P
3530 7 083133022 AFRILA SHOLIHAH Perbankan Syariah N P
3531 8 083133023 AFRILA MUARROFAH Perbankan Syariah N P
3532 9 083133025 MUHAMAD ARIF Perbankan Syariah N P
3533 10 083133026 QURROTUL AINI Perbankan Syariah N P
3534 11 083133027 SITI MARIATU ULFA Perbankan Syariah N P
3535 12 083133029 KHOLIFAH TUNA HARI Perbankan Syariah N P
3536 13 083133031 NUR HANA Perbankan Syariah N P
3537 14 083133036 HANIFATUL LAILA Perbankan Syariah N P
3538 15 083133037 FITA KURNIASIH Perbankan Syariah N P
3539 16 083133038 SITI ZAINAB Perbankan Syariah N P
3540 17 083133043 SHAHNAZ AISYAH ARIFIAH Perbankan Syariah N P
3541 18 083133044 MOHAMMAD HAFIDI Perbankan Syariah N P
3542 19 083133045 NUR LAILI IKA MALI Perbankan Syariah N P
3543 20 083133047 ZAHRONA 'ARIFATUL MAULA Perbankan Syariah N P
3544 21 083133048 MUSIDAH Perbankan Syariah N P
3545 22 083133049 MUTMAINNAH Perbankan Syariah N P
3546 23 083133051 ALFIN QURROTA AINI Perbankan Syariah N P
3547 24 083133052 SITI YUSKI WARDATUS SHOLEHAH Perbankan Syariah N P
3548 25 083133054 HENI DWI WARDANI Perbankan Syariah N P
3549 26 083133056 HILMIYATUL FAIZAH Perbankan Syariah N P
3550 27 083133058 ABDUROHMAN FADLI Perbankan Syariah N P
3551 28 083133059 ZAHROTUL MAWADDAH Perbankan Syariah N P
3552 29 083133060 SESBAY RIBI PERMATO Perbankan Syariah N P
3553 30 083133061 NUR RIZATUL LAILIYA Perbankan Syariah N P
3554 31 083133062 A. ROHIKIM MAHTUM ALHAQ Perbankan Syariah N P
3555 32 083133063 MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN Perbankan Syariah N P
3556 33 083133065 ADE ELLAH FIRDAUS KUSUMAWARDANI Perbankan Syariah N P
3557 34 083133067 VILLA NI'MATUL AZIZAH Perbankan Syariah N P
3558 35 083133069 ANTIN ASTA NILASARI Perbankan Syariah N P
3559 36 083133074 JUMAIDAH Perbankan Syariah N P
3560 37 083133075 SITI ZAENAB Perbankan Syariah N P
3561 38 083133078 SUHAIMI Perbankan Syariah N P
3562 39 083133079 HERLINA RUBIANTARI Perbankan Syariah N P
3563 40 083133081 MISYKATUL MUDHIAH Perbankan Syariah N P
3564 41 083133082 IGA HOIROTUR ROSA Perbankan Syariah N P
3565 42 083133083 MOHAMAD SHOLEH Perbankan Syariah N P
3566 43 083133084 LUKI HERMAWAN Perbankan Syariah N P
3567 44 083133085 QORINA MASTUROH Perbankan Syariah N P
3568 45 083133086 LUKLU ISNURIAH Perbankan Syariah N P
3569 46 083133088 LINA AL MAGHFIROH Perbankan Syariah N P
3570 47 083133089 RISKA WISATA Perbankan Syariah N P
3571 48 083133090 NURUL KURNIAWAN Perbankan Syariah N P
3572 49 083133091 INAS SILVANIA Perbankan Syariah N P
3573 50 083133092 MUHIMMATUS SADIYAH Perbankan Syariah N P
3574 51 083133094 FAIKATUL UMMAH Perbankan Syariah N P
3575 52 083133097 WASILATUR ROHMANIYAH Perbankan Syariah N P
3576 53 083133098 EVIE IRYANA Perbankan Syariah N P
3577 54 083133101 UMI SILATUR ROMIA Perbankan Syariah N P
3578 55 083133102 SUCIANA Perbankan Syariah N P
3579 56 083133103 HUSNUL KHOTIMAH Perbankan Syariah N P
3580 57 083133105 ARIFANI FAUZIAH Perbankan Syariah N P
3581 58 083133106 RILLA AMELIA GIANTYAS Perbankan Syariah N P
3582 59 083133107 PIPIT SETYAWATI Perbankan Syariah N P
3583 60 083133108 ANA FITRIA KARIMATUS SHOLIHAH Perbankan Syariah N P
3584 61 083133110 WARDATUL LUTHFIYANA Perbankan Syariah N P
3585 62 083133111 RIZKI ESA TIRTANU Perbankan Syariah N P
3586 63 083133112 AHMAD FAISOL Perbankan Syariah N P
3587 64 083133113 YENI RAMADHANI Perbankan Syariah N P
3588 65 083133114 DIANA PURWATI Perbankan Syariah N P
3589 66 083133115 WASIL ABDULLAH Perbankan Syariah N P
3590 67 083133116 FITRIATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
3591 68 083133117 KHUSNUL KHOTIMAH Perbankan Syariah N P
3592 69 083133118 DURRATUL FIRDAUSI Perbankan Syariah N P
3593 70 083133120 UMI NADIFAH Perbankan Syariah N P
3594 71 083133121 INDAH KURNIAWATI Perbankan Syariah N P
3595 72 083133122 ANI QOTUZ ZUHRO' FITRIANA Perbankan Syariah N P
3596 73 083133125 TANZILA NUR Perbankan Syariah N P
3597 74 083133127 SITI WARDLATUL JANNAH Perbankan Syariah N P
3598 75 083133128 JANNATUL FIRDAUS Perbankan Syariah N P
3599 76 083133129 ANANG KUSUMA Perbankan Syariah N P
3600 77 083133130 AHMAD HABIB DZIKRULLOH AKBAR Perbankan Syariah N P
3601 78 083133131 MASRUROH Perbankan Syariah N P
3602 79 083133134 DEDI HARTONO Perbankan Syariah N P
3603 80 083133135 IKE MULIK CAHYANI Perbankan Syariah N P
3604 81 083133136 NUR LAILA HANAFI Perbankan Syariah N P
3605 82 083133137 SITI ROFIKOH Perbankan Syariah N P
3606 83 083133138 WARDATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
3607 84 083133139 LASHIFATUL ULFA Perbankan Syariah N P
3608 85 083133143 RIZKI LAILYA MUSYARROFAH Perbankan Syariah N P
3609 86 083133149 ANI QOTUZ ZUHRO' FITRIANA Perbankan Syariah N P
3610 87 083133152 RAHMITA YULIATI Perbankan Syariah N P
3611 88 083133153 RUSDIANA Perbankan Syariah N P
3612 89 083133154 MUTIA SISILIA DEWI Perbankan Syariah N P
3613 90 083133156 NUR HALIMAH Perbankan Syariah N P
3614 91 083133157 MUTHIA ULFA Perbankan Syariah N P
3615 92 083133159 SITI HARTIKA Perbankan Syariah N P
3616 93 083133160 SITI HARYATI Perbankan Syariah N P
3617 94 083133161 ALIEF NURLAELI ROHMAH Perbankan Syariah N P
3618 95 083133162 MIMIN CHOSYATI Perbankan Syariah N P
3619 96 083133164 DEA AMILIA DAMAYANTI Perbankan Syariah N P
3620 97 083133166 ELMI MUFIDAH Perbankan Syariah N P
3621 98 083133168 RONY ALVERONA Perbankan Syariah N P
3622 99 083133169 LULUK MUKAROMAH Perbankan Syariah N P
3623 100 083133173 ARI GHIFARI CHALIQ PUTRA Perbankan Syariah N P
3624 101 083133174 ISNAN FANANI Perbankan Syariah N P
3625 102 083133176 USWATUN HASANAH Perbankan Syariah N P
3626 103 083133177 LINDA WAHYU OKTAVIANA Perbankan Syariah N P
3627 104 083133178 IDA AISYAH Perbankan Syariah N P
3628 105 083133180 NOVILYAN SWANDHITA Perbankan Syariah N P
3629 106 083133181 ROVITA SRI WAHYUNI Perbankan Syariah N P
3630 107 083133182 NURUL MA'RIFAH Perbankan Syariah N P
3631 108 083133185 DEWI ASTUTIK Perbankan Syariah N P
3632 109 083133186 NUR HALIMAH Perbankan Syariah N P
3633 110 083133187 MUHAMMAD PUJIONO Perbankan Syariah N P
3634 111 083133190 HIDAYATUL CHAIRUN NISA Perbankan Syariah N P
3635 112 083133192 SUTINI Perbankan Syariah N P
3636 113 083133193 MIR'ATUL AMALIA Perbankan Syariah N P
3637 114 083133196 INTAN MEGASARI Perbankan Syariah N P
3638 115 083133198 MUTIARA INDRAWATI Perbankan Syariah N P
3639 116 083133199 CHOIROTUN Perbankan Syariah N P
3640 117 083133200 FATMAWATI Perbankan Syariah N P
3641 118 083133201 JAMIATUL MAULIDA Perbankan Syariah N P
3642 119 083133202 SITI NURHALIMAH Perbankan Syariah N P
3643 120 083133203 FENISA YUNITA UTAMI Perbankan Syariah N P
3644 121 083133204 USWATUN HASANAH Perbankan Syariah N P
3645 122 083133207 MOCHAMMAD NURUL H Perbankan Syariah N P
3646 123 083133208 WAWAN KURNIAWAN Perbankan Syariah N P
3647 124 083133210 RAHMAT FAUZI Perbankan Syariah N P
3648 125 083133211 ANNA SHOVIATUR ROHMAH Perbankan Syariah N P
3649 126 083133212 RIZKY ASRI RAHAYU Perbankan Syariah N P
3650 127 083133213 ALFINDA NURUL LISA Perbankan Syariah N P
3651 128 083133215 NURMA ZAQIATUL ULFA Perbankan Syariah N P
3652 129 083133216 DWI KUSUMA BHAKTI Perbankan Syariah N P
3653 130 083133218 HIMMATUL FAUZIYAH Perbankan Syariah N P
3654 131 083133219 MUHAMMAD ZAMRONI Perbankan Syariah N P
3655 132 083133223 SITI NOER FARIZA Perbankan Syariah N P
3656 133 083143005 IIS NAFISA Perbankan Syariah N P
3657 134 083143006 YULIA RETNO WIDYONINGTYAS Perbankan Syariah N P
3658 135 083143007 ZENDY RIZKYANTO RAHMAN Perbankan Syariah N P
3659 136 083143013 FITRIA Perbankan Syariah N P
3660 137 083143016 OSBY PRESIDENT Perbankan Syariah Y A
3661 138 083143017 AYYIS NILA MAZIDAH Perbankan Syariah Y A
3662 139 083143018 ALBI MUHAMMAD AKBAR Perbankan Syariah Y A
3663 140 083143021 BELA DEWI SAPUTRI Perbankan Syariah N P
3664 141 083143023 SITI AISYIYATUL KHOIRIYAH Perbankan Syariah N P
3665 142 083143030 LAILATUS SYAFAAH Perbankan Syariah N P
3666 143 083143032 MUDRIKATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
3667 144 083143034 IFA NURJANNAH Perbankan Syariah Y A
3668 145 083143035 SITI LUTFIYAH Perbankan Syariah N P
3669 146 083143036 NILTA ROSYIDATUS SHOLIHAH Perbankan Syariah N P
3670 147 083143038 NUR BAYTI ISABELA Perbankan Syariah N P
3671 148 083143040 AHMAD ROZIEN MAHDY Perbankan Syariah N P
3672 149 083143041 AULIA MULTAZAM Perbankan Syariah N P
3673 150 083143055 ACHMAD BALYA Perbankan Syariah Y A
3674 151 083143057 ILMI HUSNATUN NADZIROH Perbankan Syariah N P
3675 152 083143059 RISKA MIFTAHUL JANNAH Perbankan Syariah N P
3676 153 083143063 DANIAL HASANI Perbankan Syariah N P
3677 154 083143064 NILA AMALIA Perbankan Syariah N P
3678 155 083143066 RIZKI FIRDAUS BRIAN ANWAR Perbankan Syariah N P
3679 156 083143067 HAFIDZ BACHTIAR Perbankan Syariah Y A
3680 157 083143071 MUHAMMAD HOLILI Perbankan Syariah Y A
3681 158 083143072 ROHATUS SHOLEHATIL ARIFAH Perbankan Syariah N P
3682 159 083143074 ALFU LAYYINAH Perbankan Syariah N P
3683 160 083143084 MOHAMMAD BIL HAQQI NAZAL Perbankan Syariah N P
3684 161 083143087 SIGMA AGDHARIFA Perbankan Syariah N P
3685 162 083143088 IKA NUR FADILAH Perbankan Syariah Y A
3686 163 083143090 FATUR ROHMAN Perbankan Syariah N P
3687 164 083143094 HALIMATUS SA`DIYAH Perbankan Syariah N P
3688 165 083143105 MELISA DIE SHOFI E Perbankan Syariah N P
3689 166 083143107 TINA TRI WAHYUNINGTYAS Perbankan Syariah N P
3690 167 083143108 ILMA ULFA HASRINI Perbankan Syariah N P
3691 168 083143113 JUMRO`ATUL KHOFIFAH Perbankan Syariah N P
3692 169 083143114 DODIK GOFENDI Perbankan Syariah N P
3693 170 083143116 KAMIL Perbankan Syariah N P
3694 171 083143117 ASIH WULANDARI Perbankan Syariah N P
3695 172 083143121 LUQMAN HAKIM Perbankan Syariah N P
3696 173 083143122 NUR AINI HAYAT Perbankan Syariah N P
3697 174 083143123 NUR NITA SARI Perbankan Syariah Y A
3698 175 083143136 YOGA DWI SUGIONO Perbankan Syariah Y A
3699 176 083143143 NUR AZIZA Perbankan Syariah N P
3700 177 083143145 TRIYA KURNIA INDERASARI Perbankan Syariah N P
3701 178 083143146 MIFTAH FAOZI Perbankan Syariah N P
3702 179 083143147 NAJEMA ISTIQLALI Perbankan Syariah Y A
3703 180 083143148 HOSNIYATUL HASANA H Perbankan Syariah N P
3704 181 083143152 MOCH ROCHIMUL ROSYID Perbankan Syariah N P
3705 182 083143153 MUHAMMAD SUCIPTO Perbankan Syariah N P
3706 183 083143156 WILDHAN NUR FARDIMAN Perbankan Syariah N P
3707 184 083143157 MUHAMMAD YUSUF Perbankan Syariah Y A
3708 185 083143158 ITA SUGIARTI Perbankan Syariah N P
3709 186 083143161 MARIYATUL QIBTIYAH Perbankan Syariah Y A
3710 187 083143162 RIDWAN ABDUL HAMID Perbankan Syariah N P
3711 188 083143170 RIFKA LUTFI PUTRI AZIZZAH Perbankan Syariah N P
3712 189 083143172 MIKA BAHIROTUN NUVUS Perbankan Syariah N P
3713 190 083143173 WAHID HABIBI Perbankan Syariah Y A
3714 191 083143177 DIAH PUTRI DAMAYYANTI Perbankan Syariah N P
3715 192 083143182 IMRON ROSADI Perbankan Syariah Y A
3716 193 083143183 SOFIA HAFZAH BALQIS Perbankan Syariah Y A
3717 194 083143185 RIATI PUJI LESTARI Perbankan Syariah N P
3718 195 083143187 YUNIKA ERNAWATI Perbankan Syariah N P
3719 196 083143191 HERLINA Perbankan Syariah N P
3720 197 083143198 DICKY DUWI KURNIAWAN Perbankan Syariah N P
3721 198 083143199 MUHAMMAD FAKIH Perbankan Syariah N P
3722 199 083143200 LAILA ALFA HIKMAH Perbankan Syariah N P
3723 200 083143202 IKA LAILY RAHMAWATI Perbankan Syariah N P
3724 201 083143203 RISKA FEBRIANA Perbankan Syariah N P
3725 202 083143205 ULFIATUS ZUHRO Perbankan Syariah N P
3726 203 083143206 ACH LAILI Perbankan Syariah N C
3727 204 083143207 ISTIHATUL KHOIRIYAH Perbankan Syariah N P
3728 205 083143210 MOCH NAFIS MADANI Perbankan Syariah N P
3729 206 083143211 MOH ZUBAIDI Perbankan Syariah N P
3730 207 083143212 MUHAMMAD YUSUF ANNABBAHANI Perbankan Syariah N P
3731 208 083143215 AKHMAD RUDI HAMZAH Perbankan Syariah N P
3732 209 083143217 RISKI PUTRI MASRUKHAH Perbankan Syariah Y A
3733 210 083143219 MIFTAHUL JANNAH Perbankan Syariah N P
3734 211 083143220 DESI WAHYU WIRA M Perbankan Syariah N P
3735 212 083143225 NOVI TRI LAKSANAWATI Perbankan Syariah N P
3736 213 083143231 ANNISAUL KARIMAH Perbankan Syariah N P
3737 214 083143244 MOCH AFIN MUSHOFEI Perbankan Syariah N P
3738 215 083143245 ARIF HIDAYATULLAH Perbankan Syariah N P
3739 216 083143246 OKTAVIANA DEWI Perbankan Syariah N P
3740 217 083143247 TRISNAJAYA Perbankan Syariah N P
3741 218 083143248 NINGRUM Perbankan Syariah N P
3742 219 083143251 ANNA SHOVIATUR ROHMAH Perbankan Syariah N P
3743 220 083143252 ACHMAD TAUFIQ HIDAYATULLAH Perbankan Syariah N P
3744 221 083143253 ROFIQOH Perbankan Syariah N P
3745 222 083143258 ANA AFKARINA Perbankan Syariah N P
3746 223 083143259 KONITA NUR INDAH SARI Perbankan Syariah N P
3747 224 083143261 RAHMAT FAUZI Perbankan Syariah N C
3748 225 083143262 ABDUR ROHMAN Perbankan Syariah N P
3749 226 083143266 SYAMSUDDIN KAHFI Perbankan Syariah Y A
3750 227 083143275 DAMANHURI FAISAL Perbankan Syariah N P
3751 228 083143280 ESTY ISTIANATUL MAGHFIRAH Perbankan Syariah N P
3752 229 083143282 NURI RAHMA DEVI Perbankan Syariah N P
3753 230 083143285 MOH FAHMI NUR HARITS Perbankan Syariah Y A
3754 231 083143286 DETRA DWI KRISNA AGUSTA Perbankan Syariah Y A
3755 232 083143287 MASFUFAH Perbankan Syariah N P
3756 233 083143288 RIO KUSWOYO Perbankan Syariah N P
3757 234 083143289 PRILY CESALIYA Perbankan Syariah N P
3758 235 083143291 MUHAMMAD RAFAIT Perbankan Syariah Y A
3759 236 083143294 DIAN ATIQURRAHMAN Perbankan Syariah Y A
3760 237 083143301 TAUFIKUR RAHMAN Perbankan Syariah N P
3761 238 083143302 SUMAIDI Perbankan Syariah Y A
3762 239 083143305 ADI NURRAHMAN Perbankan Syariah N P
3763 240 083143308 QURRATUL UYUN Perbankan Syariah Y A
3764 241 083143311 MUHAMMAD RIZQI HIDAYAT Perbankan Syariah Y A
3765 242 083143312 AHMAD JAMIL MAROM Perbankan Syariah N P
3766 243 E20151001 MACHALLAFRI ISKANDAR Perbankan Syariah N P
3767 244 E20151002 MUHAMMAD AFANDI Perbankan Syariah N P
3768 245 E20151003 YUSROTUL ROSIDAH Perbankan Syariah N P
3769 246 E20151004 LINDA AGESTA SEPTIALINI Perbankan Syariah Y A
3770 247 E20151005 UMMU KHUDZAIFAH Perbankan Syariah N P
3771 248 E20151006 FITRIYATUL AMINI Perbankan Syariah N P
3772 249 E20151007 MALIVA FARAH NUR HALIZA Perbankan Syariah N P
3773 250 E20151008 FITROTIN NUR ROHMANIAH Perbankan Syariah Y A
3774 251 E20151009 NAJAH ALVI MAS`ADAH Perbankan Syariah N P
3775 252 E20151010 MILA DWI FEBRIANI Perbankan Syariah N P
3776 253 E20151011 MUHAMMAD NURUL AMIN Perbankan Syariah N P
3777 254 E20151013 NURUL AWALIYAH Perbankan Syariah N P
3778 255 E20151015 NUR AFIFAH Perbankan Syariah N P
3779 256 E20151017 JUHAIRIYAH Perbankan Syariah N P
3780 257 E20151019 NADIA SILVI FERNIA AGUSTIN Perbankan Syariah N P
3781 258 E20151020 MEGA ANGGRAENI Perbankan Syariah N P
3782 259 E20151021 KHOIRUN NISA` Perbankan Syariah N P
3783 260 E20151022 ANISA AINUR ROHMA Perbankan Syariah N P
3784 261 E20151023 KHENIZ ROZANA AMALIA Perbankan Syariah N P
3785 262 E20151025 MUSTIKA PURNAMASARI Perbankan Syariah N P
3786 263 E20151027 WINDI WAHYUNI YATI Perbankan Syariah N P
3787 264 E20151028 LINDA KARTINI Perbankan Syariah Y A
3788 265 E20151030 ALIFATUR ROHMAH HIDAYATI Perbankan Syariah N P
3789 266 E20151031 RHONA DWI ASMARANI Perbankan Syariah N P
3790 267 E20151032 ZULVANIYAH Perbankan Syariah Y A
3791 268 E20151033 EKA DEVIANA FATIMATUZZAHRO Perbankan Syariah N P
3792 269 E20151034 ANSITA DEVI ARDHILLAH Perbankan Syariah N P
3793 270 E20151035 BAHRUDDIN NUR SALAM Perbankan Syariah N P
3794 271 E20151036 YOGA PANGESTU Perbankan Syariah Y A
3795 272 E20151038 BAMBANG BAIROSI Perbankan Syariah N P
3796 273 E20151040 NUR KAMILA Perbankan Syariah N P
3797 274 E20151041 ARISANDI FERDIANSYAH Perbankan Syariah Y A
3798 275 E20151042 ANISATUN JAMILA Perbankan Syariah N P
3799 276 E20151044 IKA ALFIANI DESTIVIA Perbankan Syariah N P
3800 277 E20151045 SULISTIA HERMAWATI Perbankan Syariah N P
3801 278 E20151046 MUHAMMAD AFRIZAL ZAINUL ARIFIN Perbankan Syariah Y A
3802 279 E20151047 NINING INDRIANI Perbankan Syariah N P
3803 280 E20151049 ANDRI CAHYADI Perbankan Syariah N P
3804 281 E20151052 SHOFRIYATUL HARIR Perbankan Syariah N P
3805 282 E20151054 RISMA MUCHTIYA PUTRI Perbankan Syariah N P
3806 283 E20151055 SITI MAULIDATUL HAMIDAH Perbankan Syariah N P
3807 284 E20151057 KESI JUNAWAROH Perbankan Syariah N P
3808 285 E20151058 NINING KURNIAWAN Perbankan Syariah N P
3809 286 E20151063 RESITA KURNIAWATI Perbankan Syariah N P
3810 287 E20151065 MITA ANDRIANA Perbankan Syariah N P
3811 288 E20151066 ULFA KHAIRATUN NISA Perbankan Syariah N P
3812 289 E20151067 INDANA EKA LESTARI Perbankan Syariah N P
3813 290 E20151068 SITI KHUMAIROH Perbankan Syariah N P
3814 291 E20151069 LENI SETIAWAN Perbankan Syariah N P
3815 292 E20151072 FITRI FEBRIYANTI Perbankan Syariah N P
3816 293 E20151073 SITI MASRUROH Perbankan Syariah N P
3817 294 E20151074 ALFIA WARDATUS SOLEHA Perbankan Syariah N P
3818 295 E20151076 MUHAMMAD AL HIMNI FAHMI Perbankan Syariah Y A
3819 296 E20151077 FATHORROSI Perbankan Syariah N P
3820 297 E20151078 NOVI SUSANTI Perbankan Syariah N P
3821 298 E20151079 LAILATUL QOMARIAH Perbankan Syariah N P
3822 299 E20151081 ISBAD MUHYIL AFIF Perbankan Syariah N P
3823 300 E20151082 SUHIL Perbankan Syariah N P
3824 301 E20151083 ISOMODDIN Perbankan Syariah N P
3825 302 E20151085 LISA ERLINA Perbankan Syariah Y A
3826 303 E20151090 AMILUS SHOLEHATUL LAILI Perbankan Syariah N P
3827 304 E20151091 LUJENG LUTFIYAH NINGSIH Perbankan Syariah N P
3828 305 E20151093 IRMAWATI Perbankan Syariah Y A
3829 306 E20151094 ALYA KANTHI RAHAYU Perbankan Syariah N P
3830 307 E20151097 NOFI NOER JANAH Perbankan Syariah N P
3831 308 E20151098 MUHAMMAD MUHAIMIN Perbankan Syariah N P
3832 309 E20151099 KHOIRUL AZIZ Perbankan Syariah N P
3833 310 E20151101 AULIA TRI YULIANTI Perbankan Syariah N P
3834 311 E20151102 MUHAMMAD ARASY MI`RAJ Perbankan Syariah Y A
3835 312 E20151104 ALFI YUNITA RAHAYU Perbankan Syariah N P
3836 313 E20151105 UNIK SILFATUS SAHIROH Perbankan Syariah N P
3837 314 E20151106 DHIKA DWI HAYUNINGTYAS Perbankan Syariah N P
3838 315 E20151108 INDRAWATI NINGSIH Perbankan Syariah N P
3839 316 E20151110 SAYYIDATIN MU`ANISAH Perbankan Syariah N P
3840 317 E20151112 OPIE AYU RUKMANA Perbankan Syariah N P
3841 318 E20151113 MIDA WIJAYANTI Perbankan Syariah N P
3842 319 E20151114 FILDA RYANDITA RIFQIYAH FIRDAUZ Perbankan Syariah N P
3843 320 E20151116 WIDA SARI FATUL UMAH Perbankan Syariah N P
3844 321 E20151118 INAYAH MAHFIROH Perbankan Syariah N P
3845 322 E20151119 ERICA NADHIFATUL ULUM Perbankan Syariah N P
3846 323 E20151120 AHMAD RISQI Perbankan Syariah N P
3847 324 E20151121 SITI QOMARIYAH Perbankan Syariah Y A
3848 325 E20151122 ULFA MAULIDA Perbankan Syariah N P
3849 326 E20151123 FARIDATUL MUKARROMAH Perbankan Syariah N P
3850 327 E20151126 ZAINUL MU'IEN Perbankan Syariah N P
3851 328 E20151128 DEVI RATNA WULANDARI Perbankan Syariah N P
3852 329 E20151130 AROFEQ Perbankan Syariah N P
3853 330 E20151131 RAFIKA AKHLI IRFANI Perbankan Syariah Y A
3854 331 E20151132 WAHYUNI Perbankan Syariah N P
3855 332 E20151133 DWI KURNIA ANGGRAINI Perbankan Syariah N P
3856 333 E20151134 TUTIK SORAYA Perbankan Syariah N P
3857 334 E20151136 AHMAD BAKIR Perbankan Syariah N P
3858 335 E20151137 INTAN ZAKIYAH MA Perbankan Syariah N P
3859 336 E20151138 SITI MAIMUNATUZ ZAHRO Perbankan Syariah N P
3860 337 E20151140 MUHAMMAD IMRON Perbankan Syariah N P
3861 338 E20151142 NURMA FIRDASARI Perbankan Syariah N P
3862 339 E20151143 AHMAD JAELANI Perbankan Syariah Y A
3863 340 E20151144 VITA PURNAMASARI Perbankan Syariah Y A
3864 341 E20151145 BAYU PRATAMA HADI PUTRA Perbankan Syariah N P
3865 342 E20151146 ZUHRIYANTO Perbankan Syariah N P
3866 343 E20151147 FIFI NUR AZIZAH Perbankan Syariah N P
3867 344 E20151148 SITI FATIMA NOVIYANTI Perbankan Syariah N P
3868 345 E20151149 AGUS SAROSO Perbankan Syariah Y A
3869 346 E20151150 ILHAM FAQIH ZAIROH Perbankan Syariah N P
3870 347 E20151151 SITI NUR HASANAH Perbankan Syariah N P
3871 348 E20151152 SYAHRUL MAULIDI Perbankan Syariah N P
3872 349 E20151153 HOSNIATI Perbankan Syariah N P
3873 350 E20151156 NUR AZIZAH Perbankan Syariah N P
3874 351 E20151157 SITI `ALIMATUL KARIMAH Perbankan Syariah N P
3875 352 E20151158 NURUL BADRIYATUL WAROH Perbankan Syariah Y A
3876 353 E20151159 MAELATUL ISLAMIAH Perbankan Syariah N P
3877 354 E20151161 HANIFAH Perbankan Syariah N P
3878 355 E20151162 NUR LAILI ARY UMAMY Perbankan Syariah Y A
3879 356 E20151163 AINUN ROFIQOH Perbankan Syariah N P
3880 357 E20151164 NURUL HAFIS Perbankan Syariah N P
3881 358 E20151165 MOHAMMAD SOFYAN ARI F Perbankan Syariah Y A
3882 359 E20151166 SITI AFIFAH Perbankan Syariah Y A
3883 360 E20151167 MOHAMAD ABASI Perbankan Syariah N P
3884 361 E20151168 MIFTAHUL JANNAH Perbankan Syariah N P
3885 362 E20151169 MASLAHATUL MARWA Perbankan Syariah N P
3886 363 E20151170 AWGHILUL HASANAH Perbankan Syariah N P
3887 364 E20151171 FIRDAUSIA HADI Perbankan Syariah N P
3888 365 E20151172 SILVI AINURROHMAH Perbankan Syariah N P
3889 366 E20151173 EZRA ZACHARIAS NUGRAHA Perbankan Syariah Y A
3890 367 E20151174 NURUL AINI Perbankan Syariah N P
3891 368 E20151176 ULFATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
3892 369 E20151177 YULIANA DEWI LESTARI Perbankan Syariah N P
3893 370 E20151178 LADY ERMAYANTI Perbankan Syariah N P
3894 371 E20151179 ANDRE BIJAKSANA SAPUTRA Perbankan Syariah Y A
3895 372 E20151180 ABD MUKIT Perbankan Syariah Y A
3896 373 E20151181 AGUS FARISI Perbankan Syariah N P
3897 374 E20151182 NURUL AINI Perbankan Syariah Y A
3898 375 E20151183 FITRIA ROSA Perbankan Syariah N P
3899 376 E20151184 NUR INAYAH Perbankan Syariah N P
3900 377 E20151185 KARIMATUS SHOLIHAH Perbankan Syariah N P
3901 378 E20151186 ACHMAD FAUZUL QIROM ZULKARNAIN Perbankan Syariah Y A
3902 379 E20151188 FERI UMAR DANI Perbankan Syariah Y A
3903 380 E20151189 SITI FAIZATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
3904 381 E20151190 MUHAMMAD AGUNG HIDAYAH Perbankan Syariah Y A
3905 382 E20151191 YULINDA DARMAYANTI Perbankan Syariah N P
3906 383 E20151192 DEWI RATIH Perbankan Syariah N P
3907 384 E20151193 MUHAMMAD FAQIH Perbankan Syariah Y A
3908 385 E20151194 TAUFIQUR RAHMAN Perbankan Syariah Y A
3909 386 E20151195 MOHAMAD FAOZAN Perbankan Syariah Y A
3910 387 E20151196 EDO EKO IRAWAN Perbankan Syariah N C
3911 388 E20151197 PRAYOGA DWI ARIYANTO Perbankan Syariah Y A
3912 389 E20151198 INDAHYANI Perbankan Syariah N P
3913 390 E20151199 ADITIA WAHYU UTAMA Perbankan Syariah N P
3914 391 E20151200 DIAH RETNO WAHID SAVINA ROHMATIN Perbankan Syariah N P
3915 392 E20151202 MISBAHUL MUNIR Perbankan Syariah Y A
3916 393 E20151203 JULIAN ARIZAL HABIBILLAH Perbankan Syariah N P
3917 394 E20151204 FAJAR KURNIA IMAM Perbankan Syariah N P
3918 395 E20151206 LULUK MARZANIL AKROMAH Perbankan Syariah N P
3919 396 E20151207 ABDURROHMAN Perbankan Syariah Y A
3920 397 E20151208 DESITA FATMAWATI SARI Perbankan Syariah N P
3921 398 E20151210 MOHAMMAD SAOTO Perbankan Syariah N P
3922 399 E20151211 SITI RHOMATUL MUDALIFAH Perbankan Syariah N P
3923 400 E20151212 NUR ISTI FADATUL FUADAH Perbankan Syariah N P
3924 401 E20151213 SITI SOFIATUL MUNAWAROH Perbankan Syariah N P
3925 402 E20151215 ACHMAD BAHRUDDIN Perbankan Syariah N P
3926 403 E20151216 LITAFIA FASA Perbankan Syariah Y A
3927 404 E20151217 FATMAWATI Perbankan Syariah Y A
3928 405 E20151219 DINDA FIBIA FITRIANDANI Perbankan Syariah N P
3929 406 E20151221 DIAN CAHYONO Perbankan Syariah N P
3930 407 E20151222 UMMI AZIZAH TINA APRILIYA Perbankan Syariah Y A
3931 408 E20151223 RETIN SOFA RIYANI Perbankan Syariah N P
3932 409 E20151225 AMALINA ADILAH Perbankan Syariah N P
3933 410 E20151228 YELIS OCTAVIANI SARI Perbankan Syariah Y A
3934 411 E20151229 ARI WIBOWO Perbankan Syariah N P
3935 412 E20151230 HALIMATUS SAKDIYAH Perbankan Syariah N P
3936 413 E20151233 HIMMATUS SHOLIHAH Perbankan Syariah Y A
3937 414 E20151236 ISNINA APRILIA Perbankan Syariah Y A
3938 415 E20151237 MAULIATUR RAFI`AH Perbankan Syariah N P
3939 416 E20151238 AHMAD TAUFIK Perbankan Syariah N P
3940 417 E20151239 AINOL YAQIN Perbankan Syariah N P
3941 418 E20151240 FAIQOTUL HIKMAH Perbankan Syariah Y A
3942 419 E20151241 NADIRAH Perbankan Syariah N P
3943 420 E20151242 AYU IRLANDA Perbankan Syariah Y A
3944 421 E20151243 WARDATUS SOLIHAH Perbankan Syariah Y A
3945 422 E20151245 AAN ANDIKA Perbankan Syariah N P
3946 423 E20151246 DEWI YULISTIANA Perbankan Syariah N P
3947 424 E20151247 AYU LESTARI Perbankan Syariah Y A
3948 425 E20151248 MIFTAHUL ULUM Perbankan Syariah N P
3949 426 E20151249 ROSYI AQIL ABROR Perbankan Syariah Y A
3950 427 E20151250 WACHDA AFIFATHUL Perbankan Syariah Y A
3951 428 E20151251 ROFIKATUL AZIZAH Perbankan Syariah Y A
3952 429 E20151252 MOHAMMAD DZULQURNAIN SUKARNO Perbankan Syariah Y A
3953 430 E20151254 DINAR RIZKA JAYANTHI Perbankan Syariah Y A
3954 431 E20161001 ANIS ROHMAWATI Perbankan Syariah N P
3955 432 E20161002 RIA DWI KUNTISARI Perbankan Syariah Y A
3956 433 E20161003 SITI AINUL FITRI Perbankan Syariah Y A
3957 434 E20161004 KHORIDATUL AMINAH Perbankan Syariah Y A
3958 435 E20161005 NUR IMAMA Perbankan Syariah Y A
3959 436 E20161006 NURFIATUL MAGFUROH Perbankan Syariah Y A
3960 437 E20161007 ISTIQOMATUL AMALIA Perbankan Syariah N P
3961 438 E20161008 SITI KOMARIAH Perbankan Syariah N P
3962 439 E20161009 FAULIA HANIF TRY S.Y. Perbankan Syariah Y A
3963 440 E20161010 MOCHAMMAD ABDUL WAFI Perbankan Syariah Y A
3964 441 E20161012 FARAHATUL FITTRIA Perbankan Syariah Y A
3965 442 E20161013 NOVITA AMALIAH Perbankan Syariah N P
3966 443 E20161014 HIDAYAH KARTIKO WENY Perbankan Syariah N P
3967 444 E20161015 DINA RIFQI BANATI Perbankan Syariah Y A
3968 445 E20161016 MURSILAH Perbankan Syariah N P
3969 446 E20161017 JOCITA MARSHA ARASY HIDAYAT Perbankan Syariah N P
3970 447 E20161019 ILHAM FAUZAN BURHANY Perbankan Syariah N P
3971 448 E20161020 NOVIA AINUR PRATIWI Perbankan Syariah N P
3972 449 E20161022 FIRDA FAHMUL ISLAMIYAH Perbankan Syariah Y A
3973 450 E20161023 ULFA YUNINGSIH Perbankan Syariah Y A
3974 451 E20161024 ULVIA NUR FIANTI Perbankan Syariah Y A
3975 452 E20161025 SILVIA RAHMAWATI Perbankan Syariah Y A
3976 453 E20161026 KUSFARATUL JANNAH Perbankan Syariah Y A
3977 454 E20161030 RIRIS FATIKA Perbankan Syariah Y A
3978 455 E20161031 ILFIYANA Perbankan Syariah Y A
3979 456 E20161032 INAYATUL HASANAH Perbankan Syariah Y A
3980 457 E20161033 ROSIKHOTUL IMANIAH Perbankan Syariah Y A
3981 458 E20161034 WILDA RIZQI AMALIA Perbankan Syariah Y A
3982 459 E20161035 ROBITHOTUSY SYURURI Perbankan Syariah Y A
3983 460 E20161036 HIDAYATUL ASRIYAH Perbankan Syariah Y A
3984 461 E20161037 LIYUN FIQOINI AMALIA Perbankan Syariah Y A
3985 462 E20161038 ELA MUFTAFIDAH Perbankan Syariah Y A
3986 463 E20161039 MAYU BARIROH Perbankan Syariah Y A
3987 464 E20161040 SOFIATUL ARBAKIYAH Perbankan Syariah Y A
3988 465 E20161041 MOCHAMAD RIZKY FIRDAUS Perbankan Syariah Y A
3989 466 E20161042 IKSANA YUDHA PRAWIRA Perbankan Syariah Y A
3990 467 E20161043 ANAS RIZAL FAHROZI Perbankan Syariah Y A
3991 468 E20161044 MOH. FARIS PRATAMA Perbankan Syariah Y A
3992 469 E20161045 TAHTA NUR MANDARANI Perbankan Syariah Y A
3993 470 E20161048 NOVI KUMALASARI Perbankan Syariah N P
3994 471 E20161049 HASAN BASRI Perbankan Syariah Y A
3995 472 E20161050 MOH. ALI USMAN Perbankan Syariah Y A
3996 473 E20161051 INTAN IZZA AFKARINA Perbankan Syariah Y A
3997 474 E20161052 SANDIKA DWI PERMADI Perbankan Syariah Y A
3998 475 E20161053 ANDRIK SETIAWAN Perbankan Syariah Y A
3999 476 E20161055 EVI NOVITA SAPUTRI Perbankan Syariah N P
4000 477 E20161056 MUHAMMAD KOMARUDIN YUSUF Perbankan Syariah N P
4001 478 E20161057 SOFYAN Perbankan Syariah Y A
4002 479 E20161058 VICKY ROESMANTO Perbankan Syariah Y A
4003 480 E20161060 WARDATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
4004 481 E20161062 BUJI KARNO Perbankan Syariah N P
4005 482 E20161063 MOH.ABDUL HARIS Perbankan Syariah Y A
4006 483 E20161064 CINDY OKTAVI ALVIONITA Perbankan Syariah N P
4007 484 E20161065 FAIZATUL LAELY Perbankan Syariah Y A
4008 485 E20161066 NURUL LATIFA Perbankan Syariah N P
4009 486 E20161068 MUHAMMAD AR RIZQI Perbankan Syariah N P
4010 487 E20161069 IQBAL NASRULLAH Perbankan Syariah Y A
4011 488 E20161070 SITI MARYAM Perbankan Syariah Y A
4012 489 E20161072 MOHAMAD KHARIS AMRIZAL Perbankan Syariah Y A
4013 490 E20161073 RIZAL FERDIANSYAH Perbankan Syariah Y A
4014 491 E20161074 RIFA NIKFATUL MASRUROH Perbankan Syariah Y A
4015 492 E20161075 MOCH NAZIHUR RIZKY AMIR Perbankan Syariah Y A
4016 493 E20161076 KIKI MAULIDIYAH Perbankan Syariah Y A
4017 494 E20161077 ERVINA RAMADANTI Perbankan Syariah N P
4018 495 E20161078 WILDAH UTAMMIMAH Perbankan Syariah Y A
4019 496 E20161079 MARIA ULFA RIJAYANTI Perbankan Syariah Y A
4020 497 E20161080 AUNI ZAKIYAH Perbankan Syariah Y A
4021 498 E20161081 ZUL IHSANUDDIN Perbankan Syariah Y A
4022 499 E20161082 DWI INDAHSARI Perbankan Syariah Y A
4023 500 E20161084 DESTI ANDARIZKI M. P. Perbankan Syariah N P
4024 501 E20161086 FIRQATIN NAFILAH Perbankan Syariah Y A
4025 502 E20161088 RIFATUL JANNAH HARIYANTO Perbankan Syariah Y A
4026 503 E20161090 ANIQOTUL KHOIROTI Perbankan Syariah Y A
4027 504 E20161092 RENI YULISTIAN ARIANTI Perbankan Syariah Y A
4028 505 E20161093 NUR FITRIYAH Perbankan Syariah Y A
4029 506 E20161094 MUHAMMAD RISWANDA IMAWAN Perbankan Syariah Y A
4030 507 E20161095 MUHAMMAD NUR IKHSAN ARIFANDI Perbankan Syariah Y A
4031 508 E20161096 NUR KARIMATUL HASANAH Perbankan Syariah Y A
4032 509 E20161097 ULFIATUS SALEHA Perbankan Syariah Y A
4033 510 E20161098 KHOLIFATAN NISA Perbankan Syariah N P
4034 511 E20161100 IQBAL WAHYU SAMUDRA Perbankan Syariah N P
4035 512 E20161101 YUVITA SURYANINGSIH Perbankan Syariah Y A
4036 513 E20161104 EDHY TANIA FIBRIANTI Perbankan Syariah Y A
4037 514 E20161105 INKE LAYINAH Perbankan Syariah Y A
4038 515 E20161106 DIAN FAJRIATUL HIDAYATI Perbankan Syariah Y A
4039 516 E20161107 HAIRUL AMAN Perbankan Syariah Y A
4040 517 E20161108 AHMAD DZIKRI RAMADHAN Perbankan Syariah Y A
4041 518 E20161109 LULUK HIDAYATULLAH Perbankan Syariah Y A
4042 519 E20161110 NUR AZIZAH RACHMAWATI Perbankan Syariah Y A
4043 520 E20161111 DIKI CANDRA Perbankan Syariah Y A
4044 521 E20161112 MUHAMMAD FAWZAN Perbankan Syariah Y A
4045 522 E20161113 AGUNG TRI LAKSONO Perbankan Syariah Y A
4046 523 E20161114 INTAN DEWI NUR AINI Perbankan Syariah Y A
4047 524 E20161115 VICKY FATIMATUS ZAHRA Perbankan Syariah N P
4048 525 E20161116 OKY ANDRIANTO Perbankan Syariah Y A
4049 526 E20161117 DESI PERMATASARI Perbankan Syariah Y A
4050 527 E20161118 AHMAD NURHAMIDI Perbankan Syariah Y A
4051 528 E20161120 AHMAD LUTFI ABDILLAH Perbankan Syariah Y A
4052 529 E20161121 DEWI MANDA SHAPIRA Perbankan Syariah Y A
4053 530 E20161122 FAISZATUL HIKMAH Perbankan Syariah Y A
4054 531 E20161123 ILHAM WAHYUDI Perbankan Syariah Y A
4055 532 E20161124 RIKAYATUS SHOLIHAH Perbankan Syariah Y A
4056 533 E20161125 DWI AGUSTI SILVIA PUTRI Perbankan Syariah N P
4057 534 E20161126 NOVA KRISDIANTI Perbankan Syariah Y A
4058 535 E20161127 ACHMAD FIKI Perbankan Syariah Y A
4059 536 E20161128 SITI NUR FAIZAH Perbankan Syariah Y A
4060 537 E20161129 EVA MUSYAROFAH Perbankan Syariah Y A
4061 538 E20161130 WAFIRUL HASAN Perbankan Syariah Y A
4062 539 E20161131 YULI MINAWATI DEWI Perbankan Syariah Y A
4063 540 E20161132 WAHYUDI RAMADHAN Perbankan Syariah Y A
4064 541 E20161133 MOHAMMAD HOLIL Perbankan Syariah N P
4065 542 E20161134 LINDA NURAINI ACHMAD Perbankan Syariah Y A
4066 543 E20161135 YUNITA DIAN PANGESTI Perbankan Syariah Y A
4067 544 E20161136 TUTIK WAHIDATUL MUNAWAROH Perbankan Syariah N P
4068 545 E20161137 ALFIA MAULIDA Perbankan Syariah Y A
4069 546 E20161138 RIEKE SEPTIANA Perbankan Syariah N P
4070 547 E20161140 SITI ZULAIHA Perbankan Syariah Y A
4071 548 E20161141 ERWIN ERVIANA Perbankan Syariah N P
4072 549 E20161142 FIRDAUS RIZKY ISTIQOMAH Perbankan Syariah Y A
4073 550 E20161143 ERLANGGA RADA RATAMA Perbankan Syariah Y A
4074 551 E20161144 KRISDAYATUS LAILI Perbankan Syariah Y A
4075 552 E20161145 LUTFI MAULINA Perbankan Syariah Y A
4076 553 E20161146 MOHAMAD ABURIZAL HOLIK Perbankan Syariah Y A
4077 554 E20161147 KIFLI AGUSTIAWAN Perbankan Syariah Y A
4078 555 E20161148 FENI SAFITRI Perbankan Syariah Y A
4079 556 E20161149 MIFTAHUL JANNAH Perbankan Syariah Y A
4080 557 E20161150 UMMUL AZHIZHAH Perbankan Syariah Y A
4081 558 E20161152 FARIDATUL LAILIA Perbankan Syariah N P
4082 559 E20161153 HABIBULLAH Perbankan Syariah Y A
4083 560 E20161154 SITI KHOMSIYATUN Perbankan Syariah Y A
4084 561 E20161155 SUFISA CHE'NA Perbankan Syariah N P
4085 562 E20161156 AINUL AYYAMI INDARWATI Perbankan Syariah N P
4086 563 E20161157 NURUL FATHIATUR RIZQI Perbankan Syariah Y A
4087 564 E20161159 FITRI NUR AZIZAH Perbankan Syariah N P
4088 565 E20161160 MUJAHID YUSUF ABDUL AZIZ Perbankan Syariah Y A
4089 566 E20171001 KHOIRUN NISA` Perbankan Syariah N P
4090 567 E20171002 QOMARIYATUL FITRIYAH Perbankan Syariah Y A
4091 568 E20171003 FAHIMA ZEIN Perbankan Syariah Y A
4092 569 E20171004 DWI NUR INDAHSARI Perbankan Syariah Y A
4093 570 E20171005 MOHAMMAD ARIF ALFAN HADI Perbankan Syariah N P
4094 571 E20171006 LAILY INAIYAH Perbankan Syariah Y A
4095 572 E20171007 NUR AZIZAH Perbankan Syariah Y A
4096 573 E20171008 SITI NUFITA WULANDARI Perbankan Syariah Y A
4097 574 E20171009 ALFI RIZKY AMALIA Perbankan Syariah Y A
4098 575 E20171010 SITI HOSNIAWATI Perbankan Syariah N P
4099 576 E20171011 MUSTAFRIDA Perbankan Syariah Y A
4100 577 E20171012 ZULZILAWATI Perbankan Syariah N P
4101 578 E20171013 AVRINA NUR AZIZAH Perbankan Syariah Y A
4102 579 E20171014 INDAH SARI Perbankan Syariah Y A
4103 580 E20171015 DEVI NOVIANA Perbankan Syariah Y A
4104 581 E20171016 GUSTINIA FIRMANDIA Perbankan Syariah Y A
4105 582 E20171017 FRISCA WINDAVI RARA AGITHA Perbankan Syariah Y A
4106 583 E20171018 MOH. ROFI RAHMATULLAH Perbankan Syariah N P
4107 584 E20171019 SAIFUL HASAN Perbankan Syariah Y A
4108 585 E20171020 MISBAH Perbankan Syariah Y A
4109 586 E20171021 ISTIADATUL HALIMIYAH Perbankan Syariah Y A
4110 587 E20171022 NURUL QOMARIYAH Perbankan Syariah Y A
4111 588 E20171023 MUHAMMAD NUR KHOLIL Perbankan Syariah Y A
4112 589 E20171024 LAILATUS SAKDIYAH Perbankan Syariah Y A
4113 590 E20171025 MADIYAH Perbankan Syariah Y A
4114 591 E20171026 WINA Perbankan Syariah Y A
4115 592 E20171027 SITI MAISAROH Perbankan Syariah Y A
4116 593 E20171028 NINING NUR ANDRIANI Perbankan Syariah Y A
4117 594 E20171029 EGI MELATI SUKMA Perbankan Syariah Y A
4118 595 E20171030 LILIK KRISNAWATI Perbankan Syariah Y A
4119 596 E20171031 NURI VINA MAWADDAH Perbankan Syariah Y A
4120 597 E20171032 INALIYA SHOLEHATIN Perbankan Syariah Y A
4121 598 E20171033 SITI ARIFAH Perbankan Syariah N P
4122 599 E20171034 MUHAMMAD KEMAL RIFKI Perbankan Syariah Y A
4123 600 E20171035 BAGUS TRI LAKSONO Perbankan Syariah N P
4124 601 E20171036 HETTY FITRIYATI Perbankan Syariah Y A
4125 602 E20171037 NIA DWI LESTARI Perbankan Syariah Y A
4126 603 E20171038 SOFIA RISQIANA Perbankan Syariah Y A
4127 604 E20171039 HAYYINATUL MA`MUROH Perbankan Syariah Y A
4128 605 E20171040 DWI WICAKSONO Perbankan Syariah N P
4129 606 E20171041 TARWIYA NAZUAH Perbankan Syariah N P
4130 607 E20171042 SITI RIZQOTUL KAMILA Perbankan Syariah Y A
4131 608 E20171043 HELMIYAH WULANDARI Perbankan Syariah Y A
4132 609 E20171044 AHMAD MAHFUDZ ALFI Perbankan Syariah Y A
4133 610 E20171045 AMIRA BALGIS AULIYAH Perbankan Syariah N P
4134 611 E20171046 ALFIN ROSITA Perbankan Syariah Y A
4135 612 E20171047 ACHMAD KHUZAIRI Perbankan Syariah Y A
4136 613 E20171048 MULYANTO Perbankan Syariah N P
4137 614 E20171049 FIRA SAFIRA Perbankan Syariah Y A
4138 615 E20171050 M. AGUS SYARIF TOYIB Perbankan Syariah Y A
4139 616 E20171051 ADELIA PUTRININGTIAS Perbankan Syariah Y A
4140 617 E20171052 NAFISAH KHOIRUN NISAH Perbankan Syariah Y A
4141 618 E20171053 AMALIA TAURINA Perbankan Syariah Y A
4142 619 E20171054 DIAZ OKTAVIANI Perbankan Syariah Y A
4143 620 E20171055 SITI QIROATUL AINIAH Perbankan Syariah Y A
4144 621 E20171056 RIZKI AMALIA IMELDA Perbankan Syariah Y A
4145 622 E20171057 GANIA SEPTIN FAIDATUR Perbankan Syariah Y A
4146 623 E20171058 DIKI MAULANA SYAHRONI Perbankan Syariah Y A
4147 624 E20171059 WIZARUL AFTHONIYAH Perbankan Syariah N P
4148 625 E20171060 EFI PERMATASARI Perbankan Syariah Y A
4149 626 E20171061 DINA AMELIA Perbankan Syariah Y A
4150 627 E20171062 FATHAN FATHONI Perbankan Syariah Y A
4151 628 E20171063 RUSMINI ASIH Perbankan Syariah Y A
4152 629 E20171064 NURHASANAH Perbankan Syariah Y A
4153 630 E20171065 SURYA PERDANA PUTRA Perbankan Syariah Y A
4154 631 E20171066 SITI NUR HALIZAH Perbankan Syariah Y A
4155 632 E20171067 SARIFUDIN Perbankan Syariah Y A
4156 633 E20171068 INDAH WARDATUL HASANAH Perbankan Syariah Y A
4157 634 E20171069 MILATUS SHOLEHA Perbankan Syariah Y A
4158 635 E20171070 AHMAD FIRDAUS Perbankan Syariah Y A
4159 636 E20171071 MOH. SHODIK MAHMUD Perbankan Syariah Y A
4160 637 E20171072 MAYA LELY ANGGRAENI Perbankan Syariah Y A
4161 638 E20171073 MIFTAHUS SURUR Perbankan Syariah Y A
4162 639 E20171074 DEWI NUR ILMIA Perbankan Syariah Y A
4163 640 E20171075 RIFANDI DWI AGUSTIAN Perbankan Syariah Y A
4164 641 E20171076 MOHAMMAD ERVIN HIDAYAH Perbankan Syariah Y A
4165 642 E20171077 ROMLAH Perbankan Syariah Y A
4166 643 E20171078 AHLAM MUSAIDAH Perbankan Syariah Y A
4167 644 E20171079 ANIYATI Perbankan Syariah Y A
4168 645 E20171080 ROFIATUL HASANAH Perbankan Syariah Y A
4169 646 E20171081 ITA LIANA AYUNI Perbankan Syariah Y A
4170 647 E20171082 NILA HUSNI KAMALIA Perbankan Syariah Y A
4171 648 E20171083 ARTI DWI PRABANDARI Perbankan Syariah Y A
4172 649 E20171084 IFLAHATUL ZAENATUR RIKOYAH Perbankan Syariah Y A
4173 650 E20171085 M.HASAN MUBAROK Perbankan Syariah Y A
4174 651 E20171086 ALMAIDAH Perbankan Syariah Y A
4175 652 E20171087 INTAN ANDRIYANI PERMADI Perbankan Syariah Y A
4176 653 E20171088 ZULFA NABILAH Perbankan Syariah Y A
4177 654 E20171089 JUMAINATUN NINGSIH Perbankan Syariah Y A
4178 655 E20171090 NURUL QOMARIAH Perbankan Syariah Y A
4179 656 E20171091 SOFWIL HIMAM Perbankan Syariah Y A
4180 657 E20171092 FIRLIA NURUL ANISA Perbankan Syariah Y A
4181 658 E20171093 PUTRI ANGGRAENI Perbankan Syariah Y A
4182 659 E20171094 HILDA IMROATUN NAFIAH Perbankan Syariah N P
4183 660 E20171095 NUR FAHMI SIHABUDDIN Perbankan Syariah Y A
4184 661 E20171096 AMALIYAH SITI NOR HOFIFAH Perbankan Syariah Y A
4185 662 E20171097 SITI SILFIA Perbankan Syariah Y A
4186 663 E20171098 MELLYS EKO KURNIAWAN Perbankan Syariah Y A
4187 664 E20171099 NURUL QOMARIYAH Perbankan Syariah Y A
4188 665 E20171100 HERLIN TRISTIANA Perbankan Syariah Y A
4189 666 E20171101 IKLILATUN NAUFANIYAH Perbankan Syariah Y A
4190 667 E20171102 SORAYA ALFIRASANI SIH BASUKI Perbankan Syariah Y A
4191 668 E20171103 LATIFATUL KHOIROH Perbankan Syariah N P
4192 669 E20171104 HAMID FAUZI Perbankan Syariah Y A
4193 670 E20171105 ROSAKUL BAQIYAH Perbankan Syariah N P
4194 671 E20171106 RIZKA ANISATUL MAGHFIROH Perbankan Syariah N P
4195 672 E20171107 MOCH. SIDIK BIANTORO Perbankan Syariah Y A
4196 673 E20171108 KHOLILI Perbankan Syariah Y A
4197 674 E20171109 NAMIRA TASIM Perbankan Syariah Y A
4198 675 E20171110 MUHAMMAD HAMDANIL ARIFIN Perbankan Syariah Y A
4199 676 E20171111 MOHAMMAD NAZAR ROFIQI Perbankan Syariah Y A
4200 677 E20171112 MASRUROTUL AINI Perbankan Syariah N P
4201 678 E20171113 ISTIQOMAH LAILATUL MUKARROMAH Perbankan Syariah Y A
4202 679 E20171114 NATIFATUN NANGIMAH Perbankan Syariah Y A
4203 680 E20171115 MOCH ANWAR ISMAIL Perbankan Syariah Y A
4204 681 E20171116 NUR ALIZAH Perbankan Syariah Y A
4205 682 E20171117 AKH. FIROZZI KR Perbankan Syariah Y A
4206 683 E20171118 PUTRA DWI WIJAYANTO Perbankan Syariah Y A
4207 684 E20171119 DIKA ROHMATU YAHYA Perbankan Syariah Y A
4208 685 E20171120 NAFIATUL AZIZAH Perbankan Syariah Y A
4209 686 E20171121 GHOFUR EFENDI Perbankan Syariah Y A
4210 687 E20171122 ANIS ZAKIYAH Perbankan Syariah Y A
4211 688 E20171123 SEPTY ANGGUN WIRANDA Perbankan Syariah Y A
4212 689 E20171124 LIA NOVIKASARI Perbankan Syariah N P
4213 690 E20171125 FEBRIKA YUSI SAPUTRI Perbankan Syariah Y A
4214 691 E20171126 WAHYUDI Perbankan Syariah Y A
4215 692 E20171127 ABDUL GAFUR Perbankan Syariah Y A
4216 693 E20171128 AHMAD HUMAIDI Perbankan Syariah Y A
4217 694 E20171129 SITI SILVIATUL RAHAYU Perbankan Syariah Y A
4218 695 E20171130 DYAH RATNA WILUJENG Perbankan Syariah Y A
4219 696 E20171131 ELA NUR AINI Perbankan Syariah N P
4220 697 E20171132 MARATUL HAJIJAH Perbankan Syariah Y A
4221 698 E20171133 NISWACH QONITA EKA OKTAVIA Perbankan Syariah N P
4222 699 E20171134 ANISA HAITI Perbankan Syariah Y A
4223 700 E20171135 YUSEN YAHKSYA QADAFI Perbankan Syariah Y A
4224 701 E20171136 HALIMATUS SA'DIYAH Perbankan Syariah Y A
4225 702 E20171137 PONI HARTIKA Perbankan Syariah N P
4226 703 E20171138 ROSA DIANAH KAMILAH Perbankan Syariah N P
4227 704 E20171139 SONI ADI PURNOMO Perbankan Syariah Y A
4228 705 E20171140 MUHHAMAD RITWAN BAIDOWI Perbankan Syariah Y A
4229 706 E20171141 UMI JAMILATUS SA Perbankan Syariah N P
4230 707 E20171142 ELOK MAWADATUL FAIQOH Perbankan Syariah Y A
4231 708 E20171143 ITA UTTOYIBAH Perbankan Syariah Y A
4232 709 E20171144 YULIS DIAN WATININGSIH Perbankan Syariah Y A
4233 710 E20171145 MOHAMMAD KHOLILI KURZY Perbankan Syariah Y A
4234 711 E20171146 FELI NURDIANASARI Perbankan Syariah Y A
4235 712 E20171147 MUHAMMAD NASIKHUDDIN Perbankan Syariah Y A
4236 713 E20171148 PUTUT YURICO Perbankan Syariah Y A
4237 714 E20171149 SOFIYATUL MADANIYAH Perbankan Syariah Y A
4238 715 E20171150 SITTI JAMILA Perbankan Syariah Y A
4239 716 E20171151 ARINA ISTIANA ILAHI Perbankan Syariah Y A
4240 717 E20171152 NUR MUHLISOH FAUZIYAH Perbankan Syariah Y A
4241 718 E20171153 SITI ZULFIA Perbankan Syariah N P
4242 719 E20171154 MUHAMMAD SYAUQI WIBISONO Perbankan Syariah N P
4243 720 E20171155 MUHAMMAD ROQI MUBAIDILLAH Perbankan Syariah Y A
4244 721 E20171156 ISNAINI IRA HABIBI Perbankan Syariah Y A
4245 722 E20171157 IRNAWATI Perbankan Syariah Y A
4246 723 E20171158 WILDAN DIKI AFISENA Perbankan Syariah Y A
4247 724 E20171159 MOHAMMAD MUZAMMIL Perbankan Syariah Y A
4248 725 E20171160 DEWI ASMI DELLAYATUL LATIFAH Perbankan Syariah Y A
4249 726 E20171161 MASRUATUN NURANIYYAH Perbankan Syariah Y A
4250 727 E20171162 FENNY FEBRIYANTI PUTRI Perbankan Syariah Y A
4251 728 E20171163 NAFISATUL MARDIYAH Perbankan Syariah Y A
4252 729 E20171164 DIAH NILAWATI Perbankan Syariah Y A
4253 730 E20171165 RISKA LUTFIANI Perbankan Syariah Y A
4254 731 E20171166 IFAN MAISUR HAQIM Perbankan Syariah Y A
4255 732 E20171167 BEANCA YANUAR INDAH ANJANNY Perbankan Syariah N P
4256 733 E20171168 YULIDA ALVI YUNITHA Perbankan Syariah Y A
4257 734 E20171169 FATHUL JINAN DHANI Perbankan Syariah Y A
4258 735 E20171170 LUTFIATUL HASANAH Perbankan Syariah Y A
4259 736 E20171171 LISTINA ADKHIYA Perbankan Syariah Y A
4260 737 E20171172 FENY SETYANINGSIH Perbankan Syariah Y A
4261 738 E20171173 DIAH AYU FEBRIYANTI Perbankan Syariah Y A
4262 739 E20171174 UMMUL BANIN Perbankan Syariah Y A
4263 740 E20171175 NADIATUL FIRDAUSIAH Perbankan Syariah Y A
4264 741 E20171176 MIFTAHUL GUFRON Perbankan Syariah Y A
4265 742 E20171177 AHMAD FAUZI Perbankan Syariah Y A
4266 743 E20171178 MUHAMMAD RIZAL Perbankan Syariah Y A
4267 744 E20171179 MOH. MAHRUS ALI Perbankan Syariah Y A
4268 745 E20171180 HENI SAFARINA Perbankan Syariah Y A
4269 746 E20171181 AHMAD JAKFAR SHODIK Perbankan Syariah Y A
4270 747 E20171182 DWI AYU FIDYA NINGRUM Perbankan Syariah Y A
4271 748 E20171183 FIDATU QURRATU AKYUNI Perbankan Syariah N P
4272 749 E20171184 NINIK FARIDATUS SHOLIHA Perbankan Syariah Y A
4273 750 E20171185 WAHDANATUL WARIDA Perbankan Syariah Y A
4274 751 E20171186 EDI SISWOYO Perbankan Syariah Y A
4275 752 E20171187 FAISOL GUNAWAN Perbankan Syariah Y A
4276 753 E20171188 SULAIMAN Perbankan Syariah N P
4277 754 E20171189 WILDA NUR HOFIFAH Perbankan Syariah Y A
4278 755 E20171190 MILASARI Perbankan Syariah Y A
4279 756 E20171191 DIMAS MAULIDIANTO FANDRIANSYAH Perbankan Syariah Y A
4280 757 E20171192 ROSA NUR LAILY Perbankan Syariah Y A
4281 758 E20171193 RIZA RATNA DILA Perbankan Syariah Y A
4282 759 E20171194 MUH. NUR KHOLIS Perbankan Syariah Y A
4283 760 E20171195 ABDULLAH RIZKI Perbankan Syariah Y A
4284 761 E20171196 MILA ROSATUL ASNI Perbankan Syariah Y A
4285 762 E20171197 ZUHRIYATUL MAQBULA Perbankan Syariah Y A
4286 763 E20171198 FAHMI AKBAR MAULANA Perbankan Syariah N P
4287 764 E20171199 ALFIANA NURIL FIRDAUSI Perbankan Syariah Y A
4288 765 E20171200 IIS LAILATUL MUKARROMAH Perbankan Syariah Y A
4289 766 E20171201 ZAHROTUL FAUZIAH Perbankan Syariah Y A
4290 767 E20171202 ADILALAN ABU Perbankan Syariah N P
4291 768 E20171203 SITI ZAINATUR ROHMAH Perbankan Syariah Y A
4292 769 E20181001 SEKAR KIRANA DAMAYANTI Perbankan Syariah Y A
4293 770 E20181002 ULIN NUHA Perbankan Syariah Y A
4294 771 E20181003 AISYATUL FADILAH Perbankan Syariah Y A
4295 772 E20181004 YULIA NUR ASTUTIK Perbankan Syariah Y A
4296 773 E20181005 FITYANA AYU ANGGRAENI Perbankan Syariah Y A
4297 774 E20181006 FAIZZATUL UMMAH Perbankan Syariah N P
4298 775 E20181007 HARISATUR ROFIQAH Perbankan Syariah Y A
4299 776 E20181008 MOH. HAFID Perbankan Syariah Y A
4300 777 E20181009 DWI WAHYU DIMAS FEBIANSYAH Perbankan Syariah Y A
4301 778 E20181010 ABDUL GANI Perbankan Syariah N P
4302 779 E20181011 FAY DEWANGGI Perbankan Syariah Y A
4303 780 E20181012 ALISYA DWI MAYSAROH Perbankan Syariah Y A
4304 781 E20181013 MUHLISATUN NADHIROH Perbankan Syariah Y A
4305 782 E20181014 AMILA FIRDATUS SA`IDAH Perbankan Syariah Y A
4306 783 E20181015 HAMDAN ARIFIN SAJADI Perbankan Syariah Y A
4307 784 E20181016 SITI H. NUR ASIA JAMIL Perbankan Syariah Y A
4308 785 E20181017 RIZKY INSANI TAQWIM Perbankan Syariah Y A
4309 786 E20181018 NURIS SA`ADAH Perbankan Syariah Y A
4310 787 E20181019 VIRA RAHMADIYANTI Perbankan Syariah Y A
4311 788 E20181020 DINA SABRINATUS SOLEHA Perbankan Syariah Y A
4312 789 E20181021 KAMILATUN NASRIYYAH Perbankan Syariah Y A
4313 790 E20181022 WINDA AHSANAL AULIA Perbankan Syariah N P
4314 791 E20181023 NISAUL FAKHIROH Perbankan Syariah Y A
4315 792 E20181024 SILVIYATUL MUKARROMAH Perbankan Syariah Y A
4316 793 E20181025 NUR LAILI AGUSTIN Perbankan Syariah Y A
4317 794 E20181026 CALISTA VIRGINIA Perbankan Syariah N P
4318 795 E20181027 YOVI SILVILA DEWI Perbankan Syariah Y A
4319 796 E20181028 JULINA ANGGRAINI Perbankan Syariah N P
4320 797 E20181029 MUZDALIFAH Perbankan Syariah Y A
4321 798 E20181030 CIKAL MARYAM OKTAVIANI Perbankan Syariah Y A
4322 799 E20181031 AGUSTIN Perbankan Syariah Y A
4323 800 E20181032 ERLIS PURWANTI Perbankan Syariah Y A
4324 801 E20181033 KHOIRIYATUL HASANAH Perbankan Syariah Y A
4325 802 E20181034 ERVINA SALSABILLA IRAWAN Perbankan Syariah Y A
4326 803 E20181035 MAR'ATUS SHOLIKHAH Perbankan Syariah N P
4327 804 E20181036 ANA MAGFIROH Perbankan Syariah Y A
4328 805 E20181037 SYARIFAH FATIMAH CHAMANIAH Perbankan Syariah Y A
4329 806 E20181038 TIWIK NUR LAILATUL FITRIYAH Perbankan Syariah Y A
4330 807 E20181039 MITHA ANGGREANI Perbankan Syariah Y A
4331 808 E20181040 AYU INDAHWATI Perbankan Syariah Y A
4332 809 E20181041 SRI WAHYUNI Perbankan Syariah Y A
4333 810 E20181042 TILANA DWI OKTAVIANI Perbankan Syariah Y A
4334 811 E20181043 LULUK MUTIARA Perbankan Syariah Y A
4335 812 E20181044 FAIZATUL ZANNAH Perbankan Syariah Y A
4336 813 E20181045 MOHAMMAD YUSRON Perbankan Syariah Y A
4337 814 E20181046 ERSHA IMELDA MAHIROH Perbankan Syariah N P
4338 815 E20181047 SITI NUR HASANAH Perbankan Syariah Y A
4339 816 E20181048 ZULFA AZIZAH Perbankan Syariah Y A
4340 817 E20181049 ANA LUTFIYA MITA ROSYIDAH Perbankan Syariah Y A
4341 818 E20181050 SINTA HOLILATUL MUNAWAROH Perbankan Syariah N P
4342 819 E20181051 NUR FAIZAH Perbankan Syariah Y A
4343 820 E20181052 SUTATIK HERAWATI Perbankan Syariah Y A
4344 821 E20181053 INDAHYANI PUSPITA Perbankan Syariah Y A
4345 822 E20181054 INDAH RATNA KUMALA DEWI Perbankan Syariah Y A
4346 823 E20181055 NOVI LAILATUL LAILA Perbankan Syariah Y A
4347 824 E20181056 ELISA RATNAWATI Perbankan Syariah Y A
4348 825 E20181057 RIYATNI Perbankan Syariah Y A
4349 826 E20181058 DESI RAMADANI Perbankan Syariah Y A
4350 827 E20181059 LAILATUL BADRIYAH Perbankan Syariah Y A
4351 828 E20181060 SYARIFAH AMALIA Perbankan Syariah Y A
4352 829 E20181061 ACHMAD ITHMAN AZHARI Perbankan Syariah N P
4353 830 E20181062 RINI MUFMILA Perbankan Syariah Y A
4354 831 E20181063 DWIN RADIMAS PUTRI Perbankan Syariah Y A
4355 832 E20181064 ENDANG KURNIASARI Perbankan Syariah Y A
4356 833 E20181065 RAVINA ARFIONITA ARIFIN Perbankan Syariah Y A
4357 834 E20181066 ARINI AFIFAH Perbankan Syariah Y A
4358 835 E20181067 SILVIANA ADIYANTO Perbankan Syariah Y A
4359 836 E20181068 CITRA AYU LESTARI Perbankan Syariah Y A
4360 837 E20181069 NURUL HIKMAH Perbankan Syariah Y A
4361 838 E20181070 AFIF NUR HAKIKI Perbankan Syariah Y A
4362 839 E20181071 DEWI FATIMAH Perbankan Syariah Y A
4363 840 E20181072 AVANTIANA FEBRILIA Perbankan Syariah Y A
4364 841 E20181073 DEVI SETYAWATI Perbankan Syariah Y A
4365 842 E20181074 AZIZAH DESY SAFWANAH Perbankan Syariah N P
4366 843 E20181075 AMELIA OVITASARI Perbankan Syariah Y A
4367 844 E20181076 SANIYATUL NUR ANJANI Perbankan Syariah Y A
4368 845 E20181077 Devi Khusnul Khotimah Perbankan Syariah Y A
4369 846 E20181078 ULI MASHFIYAH SORAYA Perbankan Syariah Y A
4370 847 E20181079 MUKTIYATUL ULYA MUHSIN Perbankan Syariah Y A
4371 848 E20181080 MELENIA ROHMAN DIAN TIKA Perbankan Syariah Y A
4372 849 E20181081 NINDI ELI SAFITRI Perbankan Syariah Y A
4373 850 E20181082 DEWI RUHILLAH Perbankan Syariah N P
4374 851 E20181083 MUHAMMAD LUTFI Perbankan Syariah Y A
4375 852 E20181084 SAFIRA MEGAWATI Perbankan Syariah Y A
4376 853 E20181085 MEVA DWI AGUSTIN Perbankan Syariah Y A
4377 854 E20181086 DWI PUSPA DEWI Perbankan Syariah Y A
4378 855 E20181087 NABILA DIANA PUTRI Perbankan Syariah Y A
4379 856 E20181088 SILVI IKA WIJAYANTI Perbankan Syariah Y A
4380 857 E20181089 ELVA MUYASSAROH Perbankan Syariah Y A
4381 858 E20181090 SINDI RAHAYU Perbankan Syariah Y A
4382 859 E20181091 VENITA AMANDA SARI Perbankan Syariah Y A
4383 860 E20181092 INDAH MUSYARROFAH Perbankan Syariah Y A
4384 861 E20181093 LAELA EKA SARI Perbankan Syariah Y A
4385 862 E20181094 FARIDATUL KHUSNUL KHOTIMAH Perbankan Syariah Y A
4386 863 E20181095 AISSATUL MUNAWAROCH Perbankan Syariah N C
4387 864 E20181096 LIA SAFITRI Perbankan Syariah Y A
4388 865 E20181097 NURUL FIRDAUSYIH Perbankan Syariah Y A
4389 866 E20181098 SITI FATIMAH Perbankan Syariah Y A
4390 867 E20181099 MUHAMMAD KHOIRONI Perbankan Syariah Y A
4391 868 E20181100 HESTI KARUNIA DEWI Perbankan Syariah Y A
4392 869 E20181101 ANA SHOFIA INDRIANI Perbankan Syariah Y A
4393 870 E20181102 EVI SUSANTI Perbankan Syariah Y A
4394 871 E20181103 ELLY GUSTIANA PUSVITA DEWI Perbankan Syariah Y A
4395 872 E20181104 RINA ARSI FITRIA AYUDIA Perbankan Syariah Y A
4396 873 E20181105 SOFIATUL MUTMAINAH Perbankan Syariah Y A
4397 874 E20181106 MAFTUHATUL KHOIRIYAH Perbankan Syariah Y A
4398 875 E20181107 MASRUFATUL UNAWAROH Perbankan Syariah Y A
4399 876 E20181108 SITI ZAHROH Perbankan Syariah Y A
4400 877 E20181109 EKA FEBRIANA DIANING RATRI Perbankan Syariah Y A
4401 878 E20181110 MANZILATURROHMANIYAH Perbankan Syariah Y A
4402 879 E20181111 LAILI AFIFATUL ULYA Perbankan Syariah Y A
4403 880 E20181112 MUHAMMAD RAYNANDY VERDIYANSAH Perbankan Syariah Y A
4404 881 E20181113 ELFIN SRI WAHYUNI Perbankan Syariah Y A
4405 882 E20181114 WINDI MUSTIKA SALSA AULIA Perbankan Syariah N P
4406 883 E20181115 RIZKY PUTRI AYU Perbankan Syariah Y A
4407 884 E20181116 YENDI IRWANTO Perbankan Syariah Y A
4408 885 E20181117 LUTFILLAH ALIYAN Perbankan Syariah Y A
4409 886 E20181118 CHOLILAH NURUL HIDAYAH Perbankan Syariah Y A
4410 887 E20181119 INDAH WINARSIH Perbankan Syariah Y A
4411 888 E20181120 EFA WULANDARI Perbankan Syariah Y A
4412 889 E20181121 NOVIATUL HASANAH Perbankan Syariah Y A
4413 890 E20181122 NADIA AVITA SARI Perbankan Syariah Y A
4414 891 E20181123 HELMI MUZEIYIN Perbankan Syariah Y A
4415 892 E20181124 DESI AULIA SANTI RAHMADANI Perbankan Syariah Y A
4416 893 E20181125 ELISA FATMAWATI Perbankan Syariah Y A
4417 894 E20181126 SITI NURWAHIDATUL MASFA'AH Perbankan Syariah Y A
4418 895 E20181127 RIAN HASMI AINULLAH Perbankan Syariah Y A
4419 896 E20181128 MUHAMMAD NURUL HUDA Perbankan Syariah Y A
4420 897 E20181129 ELMA TIANA PARAHITA Perbankan Syariah Y A
4421 898 E20181130 ANIS MAR Perbankan Syariah N P
4422 899 E20181131 SUCI WULANDARI Perbankan Syariah Y A
4423 900 E20181132 YULIANA SINTIA DEVI Perbankan Syariah Y A
4424 901 E20181133 EVA WAHYUNI Perbankan Syariah Y A
4425 902 E20181134 WINDI AMARTA Perbankan Syariah Y A
4426 903 E20181135 DONI SANDIKA Perbankan Syariah Y A
4427 904 E20181136 CHAMUD ABDUL AZIZ Perbankan Syariah Y A
4428 905 E20181137 NAILA YUSTI NOVIYANTI Perbankan Syariah Y A
4429 906 E20181138 MAHMUD SIROJUL MUFADOLLAH Perbankan Syariah Y A
4430 907 E20181139 ARMADITA MAULIDA AMANAH Perbankan Syariah Y A
4431 908 E20181140 SANTIAS EKA WULANDARI Perbankan Syariah Y A
4432 909 E20181141 DENIK KUMALASARI Perbankan Syariah Y A
4433 910 E20181142 YUSUF ADI MULYO Perbankan Syariah Y A
4434 911 E20181143 FEBBY NIKE ANGELIN ANDHANI Perbankan Syariah Y A
4435 912 E20181144 SITI HOLIFATUL JANNAH Perbankan Syariah N P
4436 913 E20181145 SRI RISKA Perbankan Syariah Y A
4437 914 E20181146 FIKRIS ZULMA Perbankan Syariah Y A
4438 915 E20181147 NABILA ABDULLAH Perbankan Syariah Y A
4439 916 E20181148 SITI ROFIATUL IMRO'AH Perbankan Syariah Y A
4440 917 E20181149 RAMADANI HERMAWAN GUSTI PRATAMA Perbankan Syariah Y A
4441 918 E20181150 HALIMATUS SA'DIYAH Perbankan Syariah Y A
4442 919 E20181151 NUR DINA KAMILIA Perbankan Syariah N P
4443 920 E20181152 MOCH ANDRE ALIFUDIN Perbankan Syariah Y A
4444 921 E20181153 AHSAN SUPRIYANTO Perbankan Syariah Y A
4445 922 E20181154 MOH ZAINAL ABIDIN Perbankan Syariah Y A
4446 923 E20181155 WINDI APRILIA ANGGRAINI Perbankan Syariah Y A
4447 924 E20181156 ATIKAH NUR ZAHRO Perbankan Syariah Y A
4448 925 E20181157 AYU ASHARI Perbankan Syariah Y A
4449 926 E20181158 DWINTA RAMADANTI Perbankan Syariah Y A
4450 927 E20181159 ILHAM PANGESTU Perbankan Syariah Y A
4451 928 E20181160 NOVITA HINDY FITRIAWATI Perbankan Syariah Y A
4452 929 E20181161 AINUR FATIHAH LAYLA AL AFIFAH Perbankan Syariah Y A
4453 930 E20181162 LAILATUL BADRIYAH Perbankan Syariah Y A
4454 931 E20181163 VIRNANDA LIRANTIKA Perbankan Syariah Y A
4455 932 E20181164 MUHAMMAD FADIL Perbankan Syariah Y A
4456 933 E20181165 VERA UMI LATIFAH Perbankan Syariah Y A
4457 934 E20181166 MUHAMMAD NUR AJI Perbankan Syariah Y A
4458 935 E20181167 AHMAD FAUZI RIZQI BAHRI Perbankan Syariah Y A
4459 936 E20181168 NUR AZIZAH Perbankan Syariah Y A
4460 937 E20181169 IIS SUGIARTO Perbankan Syariah Y A
4461 938 E20181170 SITI HOMSIAH Perbankan Syariah Y A
4462 939 E20181171 PUTRI SABAH MUKATUL MUKARROMAH Perbankan Syariah Y A
4463 940 E20181172 INDAH DWI LESTARI Perbankan Syariah Y A
4464 941 E20181173 ACHMAD FUAD Perbankan Syariah Y A
4465 942 E20181174 ISNAWATI Perbankan Syariah Y A
4466 943 E20181175 NIDAUL MALIHA Perbankan Syariah Y A
4467 944 E20181176 NUR EVA ISNAYNI Perbankan Syariah N P
4468 945 E20181177 NUR ISTIANA Perbankan Syariah N P
4469 946 E20181178 KHOIFATUL UMAMI Perbankan Syariah Y A
4470 947 E20181179 MASHITA DWI APRILIA Perbankan Syariah N P
4471 948 E20181180 DANDI BAYU LEKSONO Perbankan Syariah Y A
4472 949 E20181181 LAILATUL JANNAH Perbankan Syariah Y A
4473 950 E20181182 FAIZI AL KAYIS Perbankan Syariah Y A
4474 951 E20181183 MUHAMMAD ABDUL GHOFAR Perbankan Syariah N P
4475 952 E20181184 ZUHROTUL BAITI MUNAWAROH Perbankan Syariah Y A
4476 953 E20181185 LEFFINA AFNANI Perbankan Syariah Y A
4477 954 E20181186 SITI IFTITAH Perbankan Syariah Y A
4478 955 E20181187 DESI NURLAILA Perbankan Syariah Y A
4479 956 E20181188 INTAN ERNANDA Perbankan Syariah Y A
4480 957 E20181189 NURFARIYA AWAE Perbankan Syariah N P
4481 958 E20181190 ALFINA FAYUNILA Perbankan Syariah Y A
4482 959 E20181191 HARIYANTO Perbankan Syariah N P
4483 960 E20181192 AHMAT SATURI Perbankan Syariah Y A
4484 961 E20181193 AVISQAL AINUL FIKRI Perbankan Syariah Y A
4485 962 E20181194 NADYA AYU AMELYA PUTRI Perbankan Syariah Y A
4486 963 E20181195 MUHAMMAD FAHRUR ROZI Perbankan Syariah Y A
4487 964 E20181196 SITI NUR FADILAH Perbankan Syariah Y A
4488 965 E20181197 NURTIANA Perbankan Syariah Y A
4489 966 E20181198 SITI FATIMATUS ZAHRO Perbankan Syariah Y A
4490 967 E20181199 AMIRUDIN SURYA PRATAMA Perbankan Syariah Y A
4491 968 E20181200 ADI KAFFI FAHREZI Perbankan Syariah Y A
4492 969 E20191001 ANNISA WAHYU RIZKIA HUTAMI Perbankan Syariah N P
4493 970 E20191002 IIS MASRURATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
4494 971 E20191003 MALKA SARAH PRISCILLIA HARIS Perbankan Syariah N P
4495 972 E20191004 MUHAMMAD RUDI Perbankan Syariah N P
4496 973 E20191005 VINA LUTFIAH Perbankan Syariah N P
4497 974 E20191006 MITA IKA ANDINI Perbankan Syariah N P
4498 975 E20191007 LUTFIATUL ROHMAH Perbankan Syariah N P
4499 976 E20191008 RINA Perbankan Syariah N P
4500 977 E20191009 SITI ZAHROTUL MAHNUNIN Perbankan Syariah N P
4501 978 E20191010 RIFTA MELINA Perbankan Syariah N P
4502 979 E20191011 KHARIS ADI PUTRA Perbankan Syariah N P
4503 980 E20191012 BULGIS KHUMAIROH Perbankan Syariah N P
4504 981 E20191013 M. LUTFUL HAMIM Perbankan Syariah N P
4505 982 E20191014 DUWI RESTU ATHIKO Perbankan Syariah N P
4506 983 E20191015 NUHIL HATTANO Perbankan Syariah N P
4507 984 E20191016 AYU DEBY UTAMI Perbankan Syariah N P
4508 985 E20191017 SANIA ROMADHONA Perbankan Syariah N P
4509 986 E20191018 SITI NUR KAMILA Perbankan Syariah N P
4510 987 E20191019 DWI JAYANTI MARWATI DEWI Perbankan Syariah N P
4511 988 E20191020 NUR ANISYA Perbankan Syariah N P
4512 989 E20191021 FERA YULIANTI Perbankan Syariah N P
4513 990 E20191022 NOVA DIAH ARIYANTI Perbankan Syariah N P
4514 991 E20191023 SULISTIYOWATI Perbankan Syariah N P
4515 992 E20191024 ACHMAD AINUN AULIA Perbankan Syariah N P
4516 993 E20191025 HESTI IKA SYAFITRI Perbankan Syariah N P
4517 994 E20191026 UDZUNAINIL MUSTAMIAH Perbankan Syariah N P
4518 995 E20191027 LAILATUL ROHMANIA Perbankan Syariah N P
4519 996 E20191028 MOCH. NUR FAUZI Perbankan Syariah N P
4520 997 E20191029 ALBAYINAH ROYDHATUL AZIZAH Perbankan Syariah N P
4521 998 E20191030 EMILIA RUBAIDATUL UKRIMIYAH Perbankan Syariah N P
4522 999 E20191031 ILFI NURDIANA Perbankan Syariah N P
4523 1000 E20191032 ERWIN Perbankan Syariah N P
4524 1001 E20191033 FAIZATUR RAHMAH Perbankan Syariah N P
4525 1002 E20191034 FAJRIYATUL LAILIYAH Perbankan Syariah N P
4526 1003 E20191035 KARLINA DEWI MAHARANI Perbankan Syariah N P
4527 1004 E20191036 HENI WAHYUDI Perbankan Syariah N P
4528 1005 E20191037 SAFRIDATUS SHOLIHAH Perbankan Syariah N P
4529 1006 E20191038 KHOIRIN MUARRIFAH Perbankan Syariah N P
4530 1007 E20191039 IRO DATUL IZZAH Perbankan Syariah N P
4531 1008 E20191040 JAHRANI Perbankan Syariah N P
4532 1009 E20191041 MOHAMAD ADAN FERIANTO Perbankan Syariah N P
4533 1010 E20191042 DHANIAR WAHYU PRADANA Perbankan Syariah N P
4534 1011 E20191043 FATMAWATUN NABILA Perbankan Syariah N P
4535 1012 E20191044 RIAN ISBANDRI Perbankan Syariah N P
4536 1013 E20191045 ERIKA DIANA PUTRI ARUM SARI Perbankan Syariah N P
4537 1014 E20191046 HURIYATIL AINIYAH ARIFIN Perbankan Syariah N P
4538 1015 E20191047 DILA HAIRUSSILAH Perbankan Syariah N P
4539 1016 E20191048 NUR AINI Perbankan Syariah N P
4540 1017 E20191049 AHMAD GHAZALI Perbankan Syariah N P
4541 1018 E20191050 TASNIATILHILWA Perbankan Syariah N P
4542 1019 E20191051 ANIS SAFRILLA Perbankan Syariah N P
4543 1020 E20191052 NURLAILI MAULIDA Perbankan Syariah N P
4544 1021 E20191053 SULVA ULIN NUHA Perbankan Syariah N P
4545 1022 E20191054 M ANGGA BADRUZ ZAMAN Perbankan Syariah N P
4546 1023 E20191055 NAJMIL LIA AMANDA Perbankan Syariah N P
4547 1024 E20191056 DEBI HOLILATUL UMAROH Perbankan Syariah N P
4548 1025 E20191057 AYU WALIDATUL WAHIDAH Perbankan Syariah N P
4549 1026 E20191058 SUBIANTO CAKRA WARDHANA Perbankan Syariah N P
4550 1027 E20191059 HANNAH ALFARIDAH Perbankan Syariah N P
4551 1028 E20191060 HALIMATUS SYA'DIYAH Perbankan Syariah N P
4552 1029 E20191061 SITI MAISAH Perbankan Syariah N P
4553 1030 E20191062 REZA AULIYA ROHMAH Perbankan Syariah N P
4554 1031 E20191063 FAJRIATUS SANIYYA Perbankan Syariah N P
4555 1032 E20191064 NIAMUR ROHMANIA Perbankan Syariah N P
4556 1033 E20191065 FATHOR ROHIM Perbankan Syariah N P
4557 1034 E20191066 ACHMAD RICKO MAULANA Perbankan Syariah N P
4558 1035 E20191067 ZAINULLAH Perbankan Syariah N P
4559 1036 E20191068 MUKHOLIDUL FIQRIYA Perbankan Syariah N P
4560 1037 E20191069 INDANA ZULVA Perbankan Syariah N P
4561 1038 E20191070 NABILATUZ ZAHRO Perbankan Syariah N P
4562 1039 E20191071 ADNIN ISROFIATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
4563 1040 E20191072 ST MONICA DWI M Perbankan Syariah N P
4564 1041 E20191073 LUTFIAOKTAVIANISA Perbankan Syariah N P
4565 1042 E20191074 LUKMAN KURNIAWAN Perbankan Syariah N P
4566 1043 E20191075 ASROFU ALFIN NI'MAH Perbankan Syariah N P
4567 1044 E20191076 NAURA NADIVA Perbankan Syariah N P
4568 1045 E20191077 YULIARISKA Perbankan Syariah N P
4569 1046 E20191078 ASMAAUN NISA' Perbankan Syariah N P
4570 1047 E20191079 MILDA NOVITA VIANTI Perbankan Syariah N P
4571 1048 E20191080 NUR AZIZAH Perbankan Syariah N P
4572 1049 E20191081 ROBIATUL ADAWIYAH Perbankan Syariah N P
4573 1050 E20191082 SHEILA NURIKA FEBRIANTY Perbankan Syariah N P
4574 1051 E20191083 ANTIKA Perbankan Syariah N P
4575 1052 E20191084 VIKA KARIMATU ZULFI Perbankan Syariah N P
4576 1053 E20191085 FITRIH LAILIYATUL MA'RIFAH Perbankan Syariah N P
4577 1054 E20191086 IKA INDAH WAHYUNINGSIH Perbankan Syariah N P
4578 1055 E20191087 PINGKAN GIYASA Perbankan Syariah N P
4579 1056 E20191088 MOH.DAFIQ Perbankan Syariah N P
4580 1057 E20191089 AL BUSTOMI Perbankan Syariah N P
4581 1058 E20191090 NUR DINA WARDATUL AMALIA Perbankan Syariah N P
4582 1059 E20191091 SHOFA KAMILA NUR AZMI Perbankan Syariah N P
4583 1060 E20191092 SAFIRA AYU AMELIA Perbankan Syariah N P
4584 1061 E20191093 MOH UNTUNG FAJAR Perbankan Syariah N P
4585 1062 E20191094 MOHAMMADLVIAN PRAKOSO Perbankan Syariah N P
4586 1063 E20191095 AHMAD NUR ROHIM Perbankan Syariah N P
4587 1064 E20191096 EKA PUSPITA SARI Perbankan Syariah N P
4588 1065 E20191097 ASTUTIK EKA KUSNADI Perbankan Syariah N P
4589 1066 E20191098 MUHAMMAD RIFQI HUSAIN Perbankan Syariah N P
4590 1067 E20191099 FIRDA INFITAHUL MAWARDDAH Perbankan Syariah N P
4591 1068 E20191100 ANA KURNIAWATI Perbankan Syariah N P
4592 1069 E20191101 LINADIROH Perbankan Syariah N P
4593 1070 E20191102 NUR YAQINI Perbankan Syariah N P
4594 1071 E20191103 MOH. EDI TANZIL Perbankan Syariah N P
4595 1072 E20191104 SUKMAWATI Perbankan Syariah N P
4596 1073 E20191105 IMA MAULIDYA Perbankan Syariah N P
4597 1074 E20191106 FARIKHATUL HIKMAH Perbankan Syariah N P
4598 1075 E20191107 ZAYINA MAULIDA FITRI Perbankan Syariah N P
4599 1076 E20191108 FARAHAN TINURA PRAMESTI PUTRI Perbankan Syariah N P
4600 1077 E20191109 IBNU HABBY AMRULLAH Perbankan Syariah N P
4601 1078 E20191110 SUKMA LINTANG NURMALASARI Perbankan Syariah N P
4602 1079 E20191111 NUR AZIZATUL MUNAWAROH Perbankan Syariah N P
4603 1080 E20191112 TRIYANI FEBRY ASTUTIK Perbankan Syariah N P
4604 1081 E20191113 SUSI DWI APRILIA Perbankan Syariah N P
4605 1082 E20191114 MOH. KHOSYI' ROFIQI Perbankan Syariah N P
4606 1083 E20191115 AHMAD FAHIM ROSYADI Perbankan Syariah N P
4607 1084 E20191116 NOER FADIYA DWI AMALIA Perbankan Syariah N P
4608 1085 E20191117 NINDHI FITRIA NINGRUM Perbankan Syariah N P
4609 1086 E20191118 ANISAH RIFQOTUL ISTIQOMAH Perbankan Syariah N P
4610 1087 E20191119 DIANA CITRA DEWI Perbankan Syariah N P
4611 1088 E20191120 WARDATUT TOYYIBAH Perbankan Syariah N P
4612 1089 E20191121 RIAN MAULANA Perbankan Syariah N P
4613 1090 E20191122 RIFQI Perbankan Syariah N P
4614 1091 E20191123 KAMALIATUL HURANIYAH Perbankan Syariah N P
4615 1092 E20191124 ABDULLAH Perbankan Syariah N P
4616 1093 E20191125 SUKAINA DEWI Perbankan Syariah N P
4617 1094 E20191126 ANGELLICA PUTRI HADI PRATAMA Perbankan Syariah N P
4618 1095 E20191127 Diana Kholidah Perbankan Syariah N P
4619 1096 E20191128 AYU ISTIQOMAH Perbankan Syariah N P
4620 1097 E20191129 FERA EKA FEBRIANTI Perbankan Syariah N P
4621 1098 E20191130 M. ALFIAN RUSDI Perbankan Syariah N P
4622 1099 E20191131 MUHAMMAD FIQI DZIDRON Perbankan Syariah N P
4623 1100 E20191132 ANASTASYA NUR MAHMUDAH Perbankan Syariah N P
4624 1101 E20191133 FIFIN Perbankan Syariah N P
4625 1102 E20191134 NUR AVIVAH Perbankan Syariah N P
4626 1103 E20191135 NURAHMAD SUGIARTO Perbankan Syariah N P
4627 1104 E20191136 RIZAL KURNIAWAN Perbankan Syariah N P
4628 1105 E20191137 MUHAMMAD LUTFI Perbankan Syariah N P
4629 1106 E20191138 WARDATUS SOLEHA Perbankan Syariah N P
4630 1107 E20191139 TRIA FATNA FEBIANI Perbankan Syariah N P
4631 1108 E20191140 HANI'ATUL MAHMUDAH Perbankan Syariah N P
4632 1109 E20191141 NIKEN AYU DIAH PALUPI Perbankan Syariah N P
4633 1110 E20191142 MOHAMMAD FARHAN ALFIANSYAH Perbankan Syariah N P
4634 1111 E20191143 ARLIZA MAULIDYA HASNI Perbankan Syariah N P
4635 1112 E20191144 AINUN MASRUROH Perbankan Syariah N P
4636 1113 E20191145 M HABIBUZ ZAMID Perbankan Syariah N P
4637 1114 E20191146 DIANA AINI Perbankan Syariah N P
4638 1115 E20191147 ERLIN WARIDATUL CHUSNA Perbankan Syariah N P
4639 1116 E20191148 MIFTAHUN NURUL FAJRIYAH Perbankan Syariah N P
4640 1117 E20191149 VEMIA IKA NURMALASARI Perbankan Syariah N P
4641 1118 E20191150 SITI AYU AGUSTIN Perbankan Syariah N P
4642 1119 E20191151 ACHMAD UNIL MAROMI Perbankan Syariah N P
4643 1120 E20191152 MUHAMMAD IKRIMAH Perbankan Syariah N P
4644 1121 E20191153 DIAN DASVI DAHNIAH Perbankan Syariah N P
4645 1122 E20191154 DITA SARI ROFI'U FARIZA Perbankan Syariah N P
4646 1123 E20191155 KHARISMAWATI EKA WULANDARI Perbankan Syariah N P
4647 1124 E20191156 WINDHA JULIETHA Perbankan Syariah N P
4648 1125 E20191157 MAULIDYA WARDATUL ARIFAH Perbankan Syariah N P
4649 1126 E20191158 IIN MUTMAINAH Perbankan Syariah N P
4650 1127 E20191159 ALFIYANA HOIR Perbankan Syariah N P
4651 1128 E20191160 ALFARA PRANTASI DEWI Perbankan Syariah N P
4652 1129 E20191161 FANI NURAINI Perbankan Syariah N P
4653 1130 E20191162 DINA MILLATINA Perbankan Syariah N P
4654 1131 E20191163 GALIH SUTIA WARDANI Perbankan Syariah N P
4655 1132 E20191164 HELMI YUMAINIS Perbankan Syariah N P
4656 1133 E20191165 NUR WAHYUNI Perbankan Syariah N P
4657 1134 E20191166 YUSFIYATUL KARIMAH Perbankan Syariah N P
4658 1135 E20191167 DINI HILYATUN NIKMAH Perbankan Syariah N P
4659 1136 E20191168 ROSSI ADITYA EFENDI Perbankan Syariah N P
4660 1137 E20191169 ANISA PUTRI Perbankan Syariah N P
4661 1138 E20191170 MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Perbankan Syariah N P
4662 1139 E20191171 ALFIATUS SOLEHA Perbankan Syariah N P
4663 1140 E20191172 MAMLUK ATUN HASANAH Perbankan Syariah N P
4664 1141 E20191173 YUSRIL INDAH IHZA MAHENDRA Perbankan Syariah N P
4665 1142 E20191174 PRAMESTI AYU ISLAMININGDIYAH Perbankan Syariah N P
4666 1143 E20191175 MASRORY ABROR Perbankan Syariah N P
4667 1144 E20191176 IRMA AGUSTINA Perbankan Syariah N P
4668 1145 E20191177 SAEFUL ALIF Perbankan Syariah N P
4669 1146 E20191178 INGGRA DWI AFANDI ARDIANSYAH Perbankan Syariah N P
4670 1147 E20191179 DENI PERMANA Perbankan Syariah N P
4671 1148 E20191180 SITI NURBAITI Perbankan Syariah N P
4672 1149 E20191181 SAFIRA SASABILA FIRDAUS Perbankan Syariah N P
4673 1150 E20191182 DIFI IFONINDI Perbankan Syariah N P
4674 1151 E20191183 SITI INDAH NUR AINI Perbankan Syariah N P
4675 1152 E20191184 LAILY AINUN NAFIS Perbankan Syariah N P
4676 1153 E20191185 DINI NOFITASARI Perbankan Syariah N P
4677 1154 E20191186 MOHAMMAD FIRMAN ALFIANSYAH Perbankan Syariah N P
4678 1155 E20191187 AORA DAYANX VIRELA SANYA Perbankan Syariah N P
4679 1156 E20191188 TONY ACHMAD MAULANA Perbankan Syariah N P
4680 1157 E20191189 HUSNUL KHULUQI Perbankan Syariah N P
4681 1158 E20191190 RIKA AGUSTIN Perbankan Syariah N P
4682 1159 E20191191 SOFIYATUL QORIAH Perbankan Syariah N P
4683 1160 E20191192 PUTRI ADINING AYU Perbankan Syariah N P
4684 1161 E20191193 HANIK MARIA Perbankan Syariah N P
4685 1162 E20191194 SITI ATIQOTUL LUTVIYAH Perbankan Syariah N P
4686 1163 E20191195 RIZA AFKARINA NUR FADILAH Perbankan Syariah N P
4687 1164 E20191196 FRAMITA SARI Perbankan Syariah N P
4688 1165 E20191197 SHOFIANA Perbankan Syariah N P
4689 1166 E20191198 MUSRIFA Perbankan Syariah N P
4690 1167 E20191199 MOHAMMAD ILYAS Perbankan Syariah N P
4691 1168 E20191200 VIA AFKARINA Perbankan Syariah N P
4692 1169 E20191201 SALAMAH LAILATUL AROMADANI Perbankan Syariah N P
4693 1170 E20191202 RISKI MAULIDA Perbankan Syariah N P
4694 1171 E20191203 SITI FATIMATUS SAHRO Perbankan Syariah N P
4695 1172 E20191204 FAIQOTUL HIKMAH Perbankan Syariah N P
4696 1173 E20191205 DEWI ARIPAH Perbankan Syariah N P
4697 1174 E20191206 NISFI YATUR ROMADIAH Perbankan Syariah N P
4698 1175 E20191207 SUBHANALLAH Perbankan Syariah N P
4699 1176 E20191208 SITI RODIAH Perbankan Syariah N P
4700 1177 E20191209 ULFANIATUL HASANAH Perbankan Syariah N P
4701 1178 E20191210 ACHMAD RAMADHANI HASAN Perbankan Syariah N P
4702 1179 E20191211 MUHAMMAD FAUZAN Perbankan Syariah N P
4703 1180 E20191212 SHIDQI HAMKA MAULANA Perbankan Syariah N P
4704 1181 E20191213 BAGUS SATRIO Perbankan Syariah N P
4705 1182 E20191214 RADITA RHAUDHATUL JANNAH Perbankan Syariah N P
4706 1183 E20191215 ACHMAD FEBRI HAMDANI Perbankan Syariah N P
4707 1184 E20191216 SITI IFA NURJANNAH Perbankan Syariah N P
4708 1185 E20191217 TAUFIQURROHMAN Perbankan Syariah N P
4709 1186 E20191218 ADILA TRI AGUSTIN Perbankan Syariah N P
4710 1187 E20191219 RENI APRILLIA Perbankan Syariah N P
4711 1188 E20191220 MALINDA SALSA NOERTHI Perbankan Syariah N P
4712 1189 E20191221 POPPY AULIVO NARULITA Perbankan Syariah N P
4713 1190 E20191222 ANA FITRIANI Perbankan Syariah N P
4714 1191 E20191223 ALFIAN ZAINUL HASAN Perbankan Syariah N P
4715 1192 E20191224 KHOFIFATUL FITRIA Perbankan Syariah N P
4716 1193 E20191225 DEVITA ROSALINA PARAMITA Perbankan Syariah N P
4717 1194 E20191226 MUHIMMATUL FARIHAH Perbankan Syariah N P
4718 1195 E20191227 FAHMI NUR FIRMANSYAH Perbankan Syariah N P
4719 1196 E20191228 AHMAD SOFYAN WANANDI Perbankan Syariah N P
4720 1197 E20191229 SRIYANTIKA Perbankan Syariah N P
4721 1198 E20191230 ALVIATUL JANNAH Perbankan Syariah N P
4722 1199 E20191231 BAKIATUS SOLEHAH Perbankan Syariah N P
4723 1200 E20191232 MUHAMMAD HILMI AFANDI Perbankan Syariah N P
4724 1201 E20191233 ERZA FEBRIANTY ANDHIKA PUTRI Perbankan Syariah N P
4725 1202 E20191234 ANANY FARUQ Perbankan Syariah